Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

17 maart 2019
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Heb jij affiniteit met dieren en zou jij graag in de varkenshouderij willen werken?

Heb jij affiniteit met dieren en zou jij graag in de varkenshouderij willen werken?

Dan bieden Zone.college en Groeipunt een cursus aan waarmee jij je kunt omscholen of bijscholen in het verzorgen van varkens.Zone College biedt leuke cursus varkenshouderij aan. Vooral voor zij-instromers, of mensen met andere MBO vooropleiding. Leeftijd is niet van belang.curcus

De curcus duurt 10 weken met veel praktijklessen, je sluit het af met een certificaat.

Meer weten dan bekijk hier het filmpje (duurt 2 min 33 sec)

Deel dit bericht zoveel mogelijk en vertel het je collega’s!

 

 

11 maart 2019
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Vlees van Nederlandse Varkenshouders is net zo duurzaam als de plantaardige vleesvervanger Tofu

Nederlands Varkensvlees veel lagere CO2 footprint dan aangenomen

Vion CO2 Foorprint varkensvleesHet varkensvlees afkomstig van Nederlandse varkenshouders blijkt nu net zo duurzaam als de plantaardige vleesvervanger Tofu. Met dat nieuws komen ZLTO en Vion. Beide organisaties onderzoeken de carbon footprint van meerdere Nederlandse varkenshouders. Deze veehouders produceren vlees voor de Nederlandse supermarkten. Ze doen dat volgens het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Nederlandse veehouders hanteren daarnaast nog richtlijnen voor een duurzamere veehouderij. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlands varkensvlees véél duurzamer is dan het mondiale gemiddelde waarmee doorgaans wordt gerekend. De lage CO2 footprint is te danken aan de milieu investeringen die zowel Nederlandse varkenshouders, voerproducenten, slachterijen als supermarkten de afgelopen jaren hebben gedaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse varkenshouders en voerproducenten zeer efficiënt werken.

Lage CO2 footprint door slim gebruik van voer, energie en verwerking van mest

De productie van vlees kost voer, water en energie en levert mest als bijproduct op. Allemaal factoren die bijdragen aan het ontstaan van CO2. Om de carbon footprint te meten, maakten de onderzoekers gebruik van een eenduidige, objectieve manier van berekenen¹ en gebruikten ze betrouwbare gegevens uit de keten. Boeren die efficiënter omgaan met voer, water, energie en mest beïnvloeden de CO2 uitstoot in positieve zin. Onderzoek door ZLTO en Vion laat zien dat Nederlandse varkensboeren vlees produceren met een veel lagere CO2 uitstoot dan collega’s in de rest van de wereld. Zo maken Nederlandse varkensboeren gebruik van zeer efficiënte veevoeders en voertechnieken. Door varkens uitgekiende voeding voor te schotelen die precies is afgestemd op hun voedingsbehoefte, lukt het de boeren om met steeds minder voer, dezelfde hoeveelheid vlees te produceren. Boeren worden daarbij geholpen door de Nederlandse veevoerindustrie. Zij ontwikkelen steeds hoogwaardigere en duurzamere veevoeders. Zo maken voerfabrikanten in Nederland relatief veel gebruik van overblijfselen uit onder andere de aardappel-, bier-, brood-en zuivelindustrie en van steeds meer grondstoffen die duurzaam zijn geteeld. De CO2 footprint van Nederlands varkensvlees valt gunstig uit doordat voerfabrikanten en veehouders in Nederland voor hun voer gebruik maken van 100% verantwoorde soja volgens de FeFac Soy Sourcing Guidelines². De carbon footprint van Nederlands varkensvlees valt verder gunstig uit doordat veehouders meer duurzame energie zijn gaan opwekken en gebruiken door forse investeringen in onder andere zonnepanelen op de daken van hun stallen en het terug winnen van warmte uit hun stallen. Mest die Nederlandse varkenshouders produceren mag volgens de wet- en regelgeving de bodem niet belasten. Een deel van de mest in Nederland wordt daarom verwerkt tot duurzame energie en tot duurzame mineralen die als waardevolle kunstmestvervangers worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Ook investeerden veehouders in de cruciale preventie van methaanuitstoot in het milieu. Duurzame mestverwerking draagt daardoor bij aan een lagere carbon foodprint. Nederlands varkensvlees kwam volgens de onderzoekers door al deze investeringen uit op een CO2 footprint tussen de 3 en 4.5 terwijl tofu een CO2 footprint heeft tot 3.5³.

Verdere verduurzaming mogelijk door nieuwe technieken en leren van elkaar

Nederlands varkensvlees heeft een zeer gunstige C02 footprint, vergelijkbaar met die van tofu. Hoewel Vion en ZLTO positief gestemd zijn over de resultaten van hun onderzoek, benoemen ze ook verbeterpunten. Er is nog een behoorlijke variatie tussen varkenshouderijen als het gaat om hun CO2 footprint. Door gebruik te maken van nieuwe technieken voor duurzame opvang en verwerking van mest en door te leren van elkaars ervaringen kan de CO2 footprint van Nederlands varkensvlees nog verder omlaag. Vion en ZLTO hebben het plan om te werken aan een grotere transparantie en aan een nog groter inzicht in de CO2 footprint binnen de sector.

 

¹ Onderzoekers gebruikten de BASF AgBalanceTM tool

² Bron https://www.nevedi.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/?newsitemid=75Passionforpigs16946441

³ Bron MilieuCentraal.nl                                                    vionzlto

1 februari 2019
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Rechter veegt vloer aan met Varkens in Nood


vlees logo

Zoetermeer, 31 januari 2019
Rechter veegt vloer aan met Varkens in Nood
De grote hoeveelheid informatie die stichting Vlees.nl online heeft staan is nergens oneerlijk
of misleidend. Dat is het kraakheldere oordeel van de Haagse rechtbank in een procedure die
was aangespannen door actiegroep Varken in Nood. Tientallen pagina’s en tekstuele
passages zijn tegen het licht gehouden en hebben de juridische toets der kritiek glansrijk
doorstaan.
De Haagse rechtbank heeft zich onderwerp voor onderwerp, passage voor passage gebogen
over bestreden informatie op www.vlees.nl waar de klagers zich niet in kunnen vinden. Het
betrof met name de onderwerpen over dierenwelzijn, het slachtproces, verdoving, de
varkenshouderij, diergezondheid, dierziekte-preventie, antibiotica, salmonella, natuurlijk
gedrag, ingrepen, transport, diervoer, duurzaamheid, welzijn & milieu, het internationaal
perspectief e.a.
De ondubbelzinnige lijn in het oordeel van de Haagse rechtbank is, dat de informatie op
Vlees.nl door de bezoeker prima in de context kan worden gelezen en begrepen. Het is duidelijk
wat er staat en van wie het komt. De gemiddelde consument kan de informatie goed wegen en
mag in staat worden geacht zo nodig elders zijn licht op te doen, voor zover hij daar al niet door
Vlees.nl op wordt gewezen. Teksten zijn neutraal geformuleerd en informatief en zijn nergens
oneerlijk of misleidend.
Het is een flinke steun in de rug, dat de rechter ons zo ondubbelzinnig in het gelijk heeft
gesteld, stelt Dé van de Riet van Vlees.nl. ‘Je moet er toch niet aan denken dat we hier onder de
censuur van radicale groepen zouden komen te staan. Zo fundamenteel is deze zaak. Iedereen
heeft recht op z’n eigen meningen, ook als deze in het geval van Varken in Nood niet altijd even
steekhoudend zijn. Maar hier heeft de rechter een stevige streep getrokken waar dit soort
kleine, maar nogal uitgesproken groepen denken hun opvattingen aan anderen te kunnen
opleggen.’
Stichting Vlees.nl benadrukt zich gesterkt te voelen in het kunnen, willen en moeten
verstrekken van gedegen informatie over vlees en de productie daarvan. Ontwikkelingen rond
vlees staan ook niet bepaald stil. Van de Riet: ‘We houden ons altijd aanbevolen voor verdere
verbetering, voor aanvullingen, voor nieuwe inzichten en zijn altijd bereid tot dialoog, zolang
dat maar gebeurt binnen een normaal maatschappelijk verkeer.’
Nadere informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Dé van de Riet van Vlees.nl, tel. 06 23 51 26 07

8 januari 2019
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Open dag nieuwe vleesvarkensstal familie Dekker in Vriezenveen!

Henk, Geertje, Arjan en Gerben Dekker investeerden in een toemistgerichte varkensstal met veel aandacht voor de dieren en de omgeving klein

Open dag op 20 december in de nieuwe vleesvarkensstal van de familie Dekker in Vriezenveen

 

De familie Dekker bouwde in Vriezenveen een gloednieuwe varkensstal waarin hun biggen opgroeien tot volwassen vleesvarkens. In de stal gaan de dieren leven met meer licht, ruimte, comfort en aandacht voor hun gezondheid. De familie Dekker investeerde bovendien in duurzame energie, luchtreiniging en in voer uit eigen regio. Daardoor produceert ze vlees met minder CO2 en met meer aandacht dier en natuur. Tijdens de open dag op donderdag 20 december zijn boeren en burgers van harte welkom om zelf te zien hoe varkens er gaan leven.

Meer licht, ruimte en aandacht voor de gezondheid van varkens

De familie Dekker investeerde in een nieuwe vleesvarkenshouderij waar biggen, die op hun eigen bedrijf worden geboren, opgroeien tot ze groot genoeg zijn voor de slacht. De familie investeerde in ruime huisvesting met interactief speelgoed voor de dieren. Een grote lichtstraat zorgt voor veel daglicht in de stal. Varkens ervaren zo een aangenaam dag- nachtritme. Via een speciale maal- en menginstallatie gaan Henk, Geertje, Arjan en Gerben Dekker elke dag zes verschillende soorten voer fabriceren van maís en voedergranen uit eigen regio. Daarmee beperken ze niet alleen de transportkosten voor voer. Ze zorgen er ook voor dat elk varken in elke fase van zijn leven precies de juiste voedingsstoffen tot zich neemt. Via een speciale techniek voor watermonitoring analyseren de veehouders elke dag het drinkgedrag van hun dieren. Een verandering in het drinken vertelt de boeren veel over de conditie en het welzijn van de varkens. Zelf voer maken en de wateranalyse helpt de familie Dekker om haar dieren extra gezond en in topconditie te houden. Bij de bouw van de nieuwe stal was veel aandacht voor brandveiligheid. Alle wanden, vloeren en plafonds zijn uitgevoerd in brandveilige materialen.

Duurzame energie en investering in natuur en milieu

De nieuwe varkensstal van de familie Dekker is innovatief en maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van energie en milieu. Zo is er geïnvesteerd in een gecombineerde luchtwasser die geur, stof en ammoniak uit de uitgaande stallucht filtert. De stal veroorzaakt daardoor geen overlast voor de buurt, de natuur en het milieu. De luchtwasser wordt bovendien gebruikt om warmte uit de stallucht terug te winnen met behulp van een speciale warmtewisselaar. De teruggewonnen warmte gebruikt de familie Dekker om koude lucht van buiten eerst voor te verwarmen voordat deze de stal binnengaat. Door het terugwinnen en hergebruik van stalwarmte bespaart ze veel aardgas en CO2. Door het voorverwarmen van koude ventilatielucht met teruggewonnen warmte bespaart de familie Dekker veel energie. Bovendien ontstaat er het hele jaar een aangenamer en gezonder klimaat voor de varkens. Mest uit de varkensstal wordt in de toekomst door Twence verwerkt tot duurzame energie en meststoffen voor de akker- en tuinbouw in gebieden waar veel behoefte is aan extra mineralen zoals Noord-Duitsland en Frankrijk. Duurzame mestverwerking door Twence zorgt voor groene energie en voor een circulaire landbouw met een gezond evenwicht tussen meststoffen die in de bodem worden gebracht en meststoffen die aan de bodem worden onttrokken.

 

Tijdens de open dag beantwoorden de familie Dekker en haar toeleveranciers graag vragen van boeren en burgers. De open dag aan de Oostermaatweg 9 in Vriezenveen duurt van 13.30 tot 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

 

Hierover is in de volgende media verschenen:

  • Familie Dekker uit Vriezenveen opent hypermoderne stal vol snufjes, Tubantia, (artikel)
  • Nieuwe stal met gezondere varkens, De Koerier, (artikel)
  • Hightech varkensstal heeft tegenwoordig eigen veevoerfabriek, Nederlands Dagblad, (artikel)

8 januari 2019
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Open dag familie Mijnheer-Veerman in Rouveen

Open dag in de nieuwe varkensstal van de toekomst

20 december Familie Mijnheer-Veerman in Rouveen

 

De familie Mijnheer-Veerman bouwde in Rouveen een gloednieuwe varkensstal van de toekomst waarin hun biggen opgroeien tot volwassen vleesvarkens. In de stal gaan de dieren leven met meer licht, ruimte en aandacht voor hun gezondheid. De familie Mijnheer investeerde bovendien in duurzame energie, luchtreiniging en mestverwerking op het eigen bedrijf. Daardoor produceert ze vlees met minder CO2 en met meer aandacht voor de dieren en de natuur. Tijdens de open dag op donderdag 20 december zijn boeren en burgers van harte welkom om zelf te zien hoe varkens er gaan leven.

Meer licht en ruimte en aandacht voor de gezondheid van varkens

Klaas en Jenny Mijnheer investeerden in een nieuwe vleesvarkenshouderij volgens de principes van het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Biggen die op hun eigen bedrijf worden geboren groeien er op tot ze groot genoeg zijn voor de slacht. Om aan het Beter Leven keurmerk te voldoen investeerden ze in extra ruime huisvesting en speelgoed voor de dieren. Een ruime lichtdoorlaat in het dak zorgt voor veel daglicht in de stal. Varkens ervaren zo een aangenaam dag- nachtritme. Via een speciaal computergestuurd voersysteem zorgen Klaas en Jenny Mijnheer ervoor dat elk varken in elke fase van zijn leven precies de juiste voedingsstoffen tot zich neemt. Zo blijven hun dieren extra gezond en in topconditie. Het varkensbedrijf van de familie Mijnheer-Veerman gebruikt geen antibiotica. De familie slaagt erin om haar dieren ziektevrij te houden door veel aandacht te besteden aan de gezondheid van haar dieren, door heel strenge hygiëne regels en door geen dieren van buiten het bedrijf aan te voeren.

Duurzame energie en investering in natuur en milieu

De nieuwe varkensstal van de familie Mijnheer is innovatief en maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van energie en milieu. Zo is er geïnvesteerd in een gecombineerde luchtwasser die 85% van alle geur, stof en ammoniak uit de uitgaande stallucht filtert. De stal veroorzaakt daardoor geen overlast voor de buurt, de natuur en het milieu. Op het enorme dak van de stal komen binnenkort een groot aantal zonnepanelen. De elektriciteit die Klaas en Jenny hiermee opwekken wordt gebruikt voor de elektrische verwarmingsinstallatie. Dankzij deze investering houdt de familie Mijnheer voortaan varkens zonder aardgas maar op basis van duurzame zonne-energie. Mest uit de varkensstal verwerkt de familie Mijnheer-Veerman op haar eigen bedrijf tot droge mestkorrels  en 100% schoon water. De droge mestkorrels worden afgezet tot waardevolle geurloze mestkorrels voor tuincentra en tuinbouwgebieden waar veel behoefte is aan extra mineralen zoals Noord-Duitsland en Frankrijk. Duurzame mestverwerking draagt bij aan een circulaire landbouw met een gezond evenwicht tussen meststoffen die in de bodem worden gebracht en meststoffen die aan de bodem worden onttrokken. Door mest zelf te verwerken tot waardevolle droge mestkorrels vermindert de familie Mijnheer 90% van het mesttransport. Ook daarmee draagt ze bij aan een beter milieu, meer verkeersveiligheid en minder CO2.

Tijdens de open dag beantwoorden de familie Mijnheer en haar toeleveranciers graag vragen van boeren en burgers. De open dag aan de Koezenkooiweg 1 in Rouveen duurt van 15.00 tot 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

 

Hierover is in de volgende media verschenen:2018-12-18 De Staphorster Mijnheer Rouveen

  • Familie Mijnheer-Veerman toont varkensstal van de toekomst,                       De Staphorster. (artikel)
  • Varkensbedrijven zetten deuren open, varkens.nl. (artikel)

26 augustus 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Ons teamlid Jan doet een oproep aan alle varkenshouders!

Varkenshouder start social media actie voor meer jongeren in de stal

25-8-18

Varkenshouder Jan Vogels uit het Brabantse Erp, wil Nederland laten zien hoe mooi het is om als jongere te werken in de varkenshouderij. Hij heeft daarom, onder meer via Facebook en Twitter, een oproep gedaan aan collega-varkenshouders om foto’s en filmpjes te delen van vakantiehulpen in de stal.

„Zullen we komende week met zijn allen foto’s plaatsen op Instagram, Facebook en Twitter van onze en andere (school)kinderen, die in de stal aan het helpen zijn met de varkens?”, aldus de Facebook-oproep van de Brabantse varkenshouder deze week. Vogels wil alle foto’s en filmpjes verzamelen en deze bundelen op de website van Varkens Vandaag, de pr-organisatie voor de varkenshouderij, waar de varkenshouder vanaf het begin af aan bij is betrokken. Ook roept hij collega’s op om de foto’s en video’s, die andere varkenshouders plaatsen, te delen op hun eigen sociale media. „De eerste foto’s zijn al binnen”, zegt Vogels.

Vakantiewerk in kraamstal

De Brabantse varkenshouder trekt het zich aan dat werken in de varkenshouderij bij jongeren een negatief imago heeft. „Terwijl de jongeren die bij ons, al dan niet als vakantiehulp werken, het fantastisch vinden. Zo heb ik momenteel een 18-jarige meisje, dat haar vakantiebaan achter de kassa in de supermarkt heeft ingeruild voor vakantiewerk in de kraamstal bij onze zeugen biggen. Zij vindt dit werk veel leuker dan achter de kassa zitten.”

Zoals met veel dingen, geldt volgens Vogels ook hier het bekende gezegde: onbekend, maakt onbemind. „Zodra mensen kennismaken met de varkenshouderij, zijn ze bijna altijd heel positief.” De varkenshouder wil met zijn foto-actie dan ook een positieve impuls geven aan aantrekken van meer jongeren in de varkenshouderij. „Door het delen van mooie foto’s en filmpjes’, kun je de prachtige kanten van ons vak laten zien”, meent de varkenshouder.

Werken aan beter imago

„Ik hoop dat veel varkenshouders gehoor gaan geven aan de oproep”, zegt Vogels. „Het lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar vergeet niet: Vele druppels maken de plaat wel minder gloeiend. Werken aan een beter imago voor de varkenshouderij, moeten we met zijn allen doen. Ik probeer varkenshouders daar dagelijks van te doordringen. Wij zijn met zovéél meer dan onze kritische volgers. Als we de krachten bundelen en samen optrekken, dan kunnen we heel veel bereiken en ook vaker positieve publiciteit krijgen.”

Varkenshouders die foto’s en filmpjes delen op social media kunnen dat doen met de hashtag #vakantiehulp. „Het gebruiken van zo’n hashtag maakt de actie beter vindbaar op social media en iedereen die op die hashtag klikt, krijgt dan meteen alle foto’s en filmpjes te zien. In het mooiste geval worden we trending topic”, aldus Vogels.

Tweet Varkens Vandaag

Tweet Frank van der Burg

Tekst: Caroline van der Plas

Beeld: Jan Vogels

Bron: Pigbusiness

18 augustus 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Hoe kom je aan personeel?

REPORTAGE ARBEIDSMARKT (Mooi stuk met mooie foto’s in de Volkskrant)

De arbeidsmarkt is aan alle kanten overspannen: echt iedereen zoekt nu personeel

Nu de economie groeit als kool, laat de krapte op de arbeidsmarkt zich in de meest uiteenlopende sectoren voelen. Hoe vinden bedrijven nog medewerkers?

advertentie

Nederland telt een recordaantal van 251 duizend vacatures, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week. Het is de keerzijde van een economie die draait als een tierelier. De kwaal heet ‘krapte’ of ‘spanning’. Het komt erop neer dat bedrijven kampen met grote personeelstekorten. Dusdanig groot dat een kwart van de ondernemers wordt ‘belemmerd’ in hun bedrijfsactiviteiten, zo blijkt uit een CBS-enquête.

En een einde aan de personeelstekorten is nog lang niet in zicht. ‘De krapte waaiert alsmaar breder uit over de arbeidsmarkt’, schreef het UWV eind juni. De uitkeringsinstantie publiceerde een lijst van tien sectoren met moeilijk vervulbare vacatures. Het is een bont gezelschap (zie kader).

DRINGEND GEZOCHT!

Volgens het UWV zijn vacatures voor (onder meer) de volgende beroepen moeilijk vervulbaar:

– Stratenmakers
– Glazenwassers
– Timmerlieden
– Chauffeurs
– Koks
– Docenten
– Belastingadviseurs
– Psychiaters

Slimme ondernemers onderscheiden zich in de jacht op de werknemer. Hoe worstelen twee varkensboeren in het zuiden en een ict-bedrijf uit Rotterdam zich door de krapte?

Bij de varkensboer: glibberige pootjes

Een slijmerig pakketje glijdt uit de achterkant van het varken. Het hoopje spartelt, glibberige pootjes zoeken vaste grond. Het wonder der geboorte. In de loop van de dag zal zijn moeder nog een dozijn biggetjes eruit persen. En over een maand of vijf weer vijftien stuks.

Kim van de Crommert werkt in haar vrije tijd bij varkenshouder Jan Vogels. Op de foto voelt ze of er nog biggen zijn achtergebleven bij een net bevallen zeug. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De varkensfokkerij van Jan Vogels in het Brabantse Erp opereert volgens een strak schema. De zeugen – hij heeft er 1.100 – verblijven een week in de inseminatiestal, een kleine vier maanden in de drachtstal en na het werpen vier weken met hun biggetjes in de kraamkamer. Een week later volgt de volgende bevruchting. De biggetjes blijven nog zes weken in het bedrijf tot ze 25 kilo wegen. Een andere boer ‘mest ze af’ tot 120 kilogram. Omstreeks het moment dat de volgende lichting broertjes en zusjes wordt geboren, gaan ze naar de slacht.

Het werk op de boerderij is niet zwaar, zegt boer Vogels. Een modern varkensbedrijf is grotendeels geautomatiseerd. Het voer komt op vaste tijdstippen uit voermachines. Een computer beheert de temperatuur in de stallen en regelt de luchtwassers op het dak, die ammoniak, stank en fijnstof uit de lucht filteren. Een extern mestbedrijf leegt de beerput. Het werk bestaat veelal uit het controleren van de systemen en de gezondheid van de dieren en de varkens van de ene naar de ander stal verplaatsen.

Alleen, vind maar eens mensen die het willen doen. ‘Medewerker varkenshouderij’ is volgens het UWV een moeilijk vervulbare vacature. Het UWV schrijft: ‘Werken in hypermoderne varkensstallen vraagt om steeds meer specifieke kennis. De sector kampt met een negatief imago. Mede daardoor kiezen weinig jongeren voor een opleiding in deze richting. Varkenshouders schakelen vaker personeel van buiten in.’

Precies dat heeft Vogels gedaan. Via Facebook, Instagram en Twitter (@varkenshotel) promoot hij zijn bedrijf. Het lukte zo om de vier posities op zijn bedrijf te vervullen. Kim van de Crommert (18) is er zo eentje ‘van buiten’. Voorheen werkte ze in een supermarkt, nu is ze weekendkracht bij Vogels. Vriendinnen zeiden: ‘Bij de varkens? Dat stinkt toch?’ Dat is ook zo, maar de geur went. En het werk met de biggetjes is leuker dan achter de kassa zitten.

In het Limburgse Montfort houden Lianne en Jurgen Kuijsten-De Rond 2.100 zeugen en 3.000 vleesvarkens. Ze hebben acht mensen in dienst dankzij eenzelfde promotiestrategie. Via het uitzendbureau kunnen ze Oost-Europeanen krijgen, maar dat willen ze niet vanwege de gebrekkige communicatie. Ze richten zich op mensen uit de omgeving.

‘Half Limburg’ kwam al kijken in het bedrijf: vijftien brandweerkorpsen, vele schoolklassen, het comité van de boerenbruiloft. ‘Je zult jezelf moeten profileren.’ Door het spotlicht te zoeken, komen ze ook onder de aandacht van critici: dierenactivisten die de fokkerij verderfelijk vinden. Ook die zijn welkom. Ze kregen Milieufederatie op bezoek. Jurgen: ‘Ze gingen met een realistisch, ja zelfs positief beeld naar buiten.’

Claire Tutty werkt parttime met de vleesvarkens. Dagelijks controleert ze de systemen in de stal. Voorheen werkte ze als informatiebeheerder bij een oliebedrijf in Groot-Brittannië. Ze keerde met haar vriend terug naar Nederland en moest op zoek naar werk. Het werd de boerderij van Kuijsten-De Rond. Bij de bedrijfsbarbecue moest ze toegeven dat ze vegetariër is. Ze is begaan met de dieren. ‘Na een tijdje kennen ze me en zijn ze heel nieuwsgierig. Ze knorren naar me.’ Tot de varkens naar de slacht gaan. ‘Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan de dieren wel een goed leven geven in die vier maanden.’

Kim van de Crommert haalt een achtergebleven biggetje uit een pas bevallen zeug.Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij het ict-bedrijf: flipperkasten

In de kantine van ict-bedrijf Finalist staan flipperkasten en een tafelvoetbalspel. ‘Je onderscheidt je er niet meer mee’, zegt operationeel directeur Nick Mulder. ‘Sollicitanten vragen: waar is de pingpongtafel?’ Finalist heeft vijftien vacatures openstaan en zou twintig nieuwe mensen kunnen gebruiken. Het bedrijf ‘ontsluit datastromen’ voor onder andere universiteiten en zorginstellingen, denk aan digitale portalen waar studenten hun voortgang kunnen bijhouden.

Harald Agterhuis (links) en Nick Mulder (rechts) van Finalist. Foto Marcel van den Bergh

Finalist heeft 140 mensen in dienst verspreid over vier locaties. Op de vierde verdieping van het Groothandelsgebouw in Rotterdam legt recruiter Harald Agterhuis uit dat krapte in de ict een constante is. Hij heeft een fulltimebaan in het aantrekken en vasthouden van mensen. Er komen te weinig ict’ers van de hbo’s en universiteiten om aan de enorme vraag naar programmeurs en ontwikkelaars te voldoen. Zijn bedrijf zoekt ervaren developers en softwarearchitecten. ‘Precies die mensen waar de rest van de arbeidsmarkt ook naar zoekt.’

Finalist maakt onder andere producten met Liferay, software gebouwd in de programmeertaal Java. ‘Er zijn weinig mensen die dat kunnen’, zegt operationeel directeur Nick Mulder. ‘Daarom leiden we mensen ook intern op. Vervolgens moeten we de achterdeur dichthouden.’

Geregeld krijgen medewerkers een telefoontje van recruiters van concurrenten. Mensen ‘binnenhouden’ is een opgave. ‘We bieden niet alleen een marktconform salaris, maar ook goede arbeidsvoorwaarden, een leuke werkplek, uitstapjes. Binnenkort gaan we naar Noorwegen.’

Harald Agterhuis (midden) en Nick Mulder (rechts) van Finalist. Foto Marcel van den Bergh

Informatieanalist Nick Sanders (44) krijgt af en toe telefoontjes van concurrerende bedrijven, maar heeft vooralsnog de verleiding kunnen weerstaan. ‘Hier wordt goed voor je gezorgd.’ Hij ervaart de krapte aan den lijve. ‘Ja, we zouden zeker meer collega’s kunnen gebruiken. Er is bijna altijd te veel werk.’ Finalist moet noodgedwongen klussen laten liggen, zegt hij.

In deze hoogconjunctuur is rekrutering een ‘board level-onderwerp’, zegt Mulder. ‘Bij 1 procent van de ict-bedrijven kloppen de mensen zelf aan, bij de Googles en de Facebooks. Wij behoren tot de 99 procent die er continu beleid op moet voeren.’ Alle inspanning – een eigen recruiter, bezoeken aan scholen, eenreferralbonus voor medewerkers die nieuwe collega’s aandragen – dient vooral ter beperking van de schade. ‘Doordat we veel doen, hebben we er minder pijn van. Als we meer mensen zouden kunnen aantrekken, zouden we meer groeien.’

Veel concurrenten huren mensen uit het buitenland in, waar het aanbod groter is. Finalist zoekt in de eerste plaats Nederlandse programmeurs omdat het bedrijf producten maakt voor Nederlandse gebruikers, zegt Mulder. ‘We trekken niet een blik Oekraïners open, zoals sommige andere bedrijven doen. We werven wel een klein percentage mensen uit het buitenland en helpen ze bij het leren van de taal.’ Agterhuis: ‘Ze moeten echt het Nederlands masteren.

De kantoortuin is halverwege augustus goeddeels leeg. Door de vakantie, maar ook doordat een deel van het personeel aan een project werkt in Maarssen. Mulder: ‘We maken een elektronisch kinddossier waarin de data van elke levensfase van het kind worden ontsloten. Dan verschijnen de mensen achter de code. Dat gaat echt impact hebben, heel gaaf.’

Dit stuk verscheen op 17-8-2018 in de volkskrant,

18 augustus 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Bouwen aan imago, blog Huub Fransen

Wat doen we het toch goed met zijn allen! Regelmatig verschijnen er positieve berichten over de landbouw in de vakbladen. Ook bloggers en twitteraars (zoals ik) laten graag zien wat er allemaal goed gaat. Daarmee proberen we een balans te vinden met de media die minder positief zijn over de landbouw. Media die vinden dat we geen dieren mogen houden voor consumptie of dat we in Nederland niet méér moeten maken dan we zelf nodig hebben.

Deze balans bereiken we echter nooit. Binnen ons wereldje komt het positieve nieuws goed door maar daarbuiten nauwelijks. Het grote publiek leest geen agrarische vakbladen en volgt de boerentwitteraars niet of nauwelijks. De grote media zoals kranten en televisie laten nauwelijks de goede kant van de landbouw zien. Yvonne Jaspers is de positieve uitzondering.

Sympathieke initiatieven

Ik denk dat we daar echt iets aan moeten gaan doen. De sympathieke initiatieven zoals Weekeinde van het Varken, TeamAgroNL of Big Challenge moeten zeker doorgaan. We moeten echter de kiezer bereiken. De mensen die bepalen wie er in de Tweede Kamer zitten en hoe ons land geregeerd wordt. Dus niet alleen de consument die denkt met zijn portemonnee maar ook de burger die met zijn idealen in het stemhokje staat. Als zij kiezen voor een idealistische, maakbare maatschappij komen er partijen aan de macht die niets op hebben met landbouw en er ook niets van willen weten. In Brabant hebben we al gezien hoe dat uit kan pakken.

Voorzichtigheidsprincipe

Er worden in de politiek zogenaamd afwegingen gemaakt op basis van milieu, economie, voedselveiligheid en dierwelzijn. Niets is minder waar. Feiten worden handig uitgekozen zoals het uitkomt. Nuchtere analyses worden terzijde geschoven of verdwijnen diep onderin de la. De angst regeert en die angst wordt gevoed door de media. We accepteren honderden doden in het verkeer en duizenden mensen die met welvaartsziekten in het ziekenhuis liggen. Maar als het over landbouw gaat, telt het voorzichtigheidsprincipe: als er ook maar een kleine kans is dat mens of milieu wordt aangetast, doen we het niet. Als ze dat eind negentiende eeuw ook hadden gezegd bij de opkomst van de auto was er nu geen auto meer geweest. De doemdenkers voorspelden vele doden door deze snelle machines. Een mannetje met een rood vlaggetje liep voor de auto uit om voetgangers te waarschuwen. Inmiddels zijn we miljoenen doden verder en is het milieu flink aangetast door uitlaatgassen. We accepteren het echter zonder probleem, zelfs na sjoemelsoftwareschandalen. De auto-industrie heeft haar lobby goed voor elkaar.

Nog niet tot actie

Dat kunnen wij ook!? Maar dat gaat tijd en (veel) geld kosten. In de diverse overlegclubs in onze sector wordt erover gesproken. Iedereen wil wel wat. Volgens mij is inmiddels ook wel het besef daar dat dat niets voor niks kan. Echter, het komt nog niet tot actie. Een dwingend instrument als een productschap hebben we niet meer. Die dwang zou niet nodig moeten zijn. Voor alle ondernemers in de agrarische sector wordt het leven een stuk makkelijker als de politiek en maatschappij de landbouw accepteren zoals ze is en met de potentie die ze heeft. Dat zal ook terug te zien zijn in de rendementen van bedrijven. Dat willen we toch allemaal?

De blog verscheen eerder in vakblad Pigbusiness

Huub Fransen (1971) is de vierde generatie uit een molenaarsfamilie. In het dagelijks leven is hij directeur en eigenaar van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits. Hij heeft een gezin met drie kinderen en is woonachtig in het Brabantse Erp. Naast zijn dagelijkse werk is hij bestuurlijk actief binnen de mengvoederbranche in onder meer Nevedi en PDV. Bovendien maakt hij vanaf het begin deel uit van de stichting Varkens Vandaag. Als ondernemer is hij betrokken bij de varkenshouderij en gefascineerd door de kracht van het familiebedrijf.

24 april 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Voerconversie troef, Blog Huub Fransen

Voer en grondstoffen zijn belangrijke onderdelen van de

voedselproductie.varkens_voer_rvs_zeug_34.-detail Uiteraard gaat het in de veehouderij om de productie van vlees, melk en eieren maar de manier waarop we dat produceren en welk eten de dieren krijgen wordt belangrijk gevonden door markt en consument. Niet gehinderd door enige kennis hebben consumenten wensen met betrekking tot GMO-vrij, regionaal, zonder chemie, etc.. Natuurlijk moeten we daarop inspelen. De markt vraagt toegevoegde waarde en als we dat goed invullen, kunnen we meer rendement maken met onze bedrijven. Bovendien geeft het de zo bekende ‘license to produce’.

Ik was dan ook verbaasd over het akkoord over grondgebondenheid dat de zuivelsector vrijwillig heeft gesloten. Diverse partijen die de belangen van de boer dienen (coöperaties en belangenverenigingen) maken afspraken die alle rundveehouders worden opgelegd. Misschien worden de meerkosten aan de boer betaald maar meer dan? Dat zal het niet worden! Klantgericht werken is voor de boer niet meer mogelijk want er is geen onderscheid meer te maken. Waarom zou een boer er niet voor mogen kiezen om superintensief en efficiënt te werken? Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat dat niet goed is voor de maatschappij of dat hij daarmee mensen of dieren in gevaar brengt.

Daarmee leg ik de brug naar wetenschap en techniek. Hoewel markt en verkoop zeer belangrijk zijn, heb ik er als techneut toch moeite mee dat er dingen worden gevraagd die niet tot het gewenste resultaat leiden. Aan ons, de voerdeskundigen, wordt niets gevraagd. Wat is er aan de hand?

Één van de belangrijkste argumenten bij overheid en NGO’s om het anders te doen is het milieu. We moeten zo weinig mogelijk bronnen gebruiken die we ook kunnen inzetten voor belangrijkere dingen als veevoer, zoals humane voeding. Dus, we moeten zo min mogelijk water verbruiken, zo min mogelijk grond gebruiken die ook geschikt is voor de teelt van humane voeding, zo min mogelijk afval produceren en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Cruciaal daarin is de efficiënte omzetting van voer naar vlees (en melk en eieren). Door een goede samenwerking tussen voerbedrijven, boeren, dierenartsen en fokkerijbedrijven zijn we in staat het ieder jaar weer efficiënter te doen. De voerconversie voor vleesproducerende dieren wordt steeds lager. Dat betekent dus minder voer, minder water, minder mest, minder CO2, minder grondgebruik, minder transport- en productie, minder …

Dit aspect van diervoeding wordt totaal genegeerd. Na het langzaam groeiend kuiken hebben we nu bedacht dat koeien niet meer het optimale voer krijgen. Het mestprobleem wordt niet opgelost maar vergroot. Productie verplaatst naar minder efficiënte landen en acties om de productie van soja te verduurzamen zijn voor niets geweest. Daar is de wereld niet bij gebaat.

Gisteren zag ik de documentaire Well Fed van Hidda Boersma over GMO. Daarin legt hij uit wat GMO eigenlijk is en wat we er mee kunnen in de voedselproductie. Het is beschamend om te zien hoe een NGO als Greenpeace vasthoudt aan haar principes en mensen in Bangladesh liever laat verhongeren dan dat ze GMO toestaan. En beleidsmakers in Afrika volgen Europa als gidsland. Dus ook zij willen geen GMO. Er wordt angst gezaaid en om welke reden? Is men werkelijk bang van GMO of is men bang voor de macht van grote bedrijven als Monsanto? Voor dat laatste hebben we toch andere instrumenten dan eco-terrorisme?

De ASN bank noemt Greenpeace een onafhankelijke partij die zij volgen om te bepalen wat duurzaam is. Als Greenpeace wordt tegengesproken door echte wetenschappers hanteren ze het voorzichtigheidsprincipe. Ze geven de NGO’s dus een veto-recht! Ik schaam me voor deze westerse decadentie. Hoe lang gaat dat zo door en wanneer staan mensen met invloed (politici en captains of industry) op om dit te stoppen?

Foto van Huub Fransen
Tekst: Huub Fransen

Huub Fransen (1971) is de vierde generatie uit een molenaarsfamilie. In het dagelijks leven is hij directeur en eigenaar van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits. Hij heeft een gezin met drie kinderen en is woonachtig in

Deze blog verscheen eerder op: pigbusiness