Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

23 augustus 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Aktie #geenhittestress in de media

23-08-2016 gezamelijk persbericht van NVV en LTO
Varkenshouders delen foto’s #geenhittestress op sociale media

Komende dagen worden tropische temperaturen verwacht in Nederland. Varkenshouders zijn hier goed op voorbereid en nemen tal van maatregelen om de dieren de hitteperiode zo comfortabel mogelijk te laten doorkomen.

Burgers kunnen via foto’s en filmpjes op de sociale media van varkenshouders meekijken met de varkenshouders en alle maatregelen die zij voor hun dieren nemen. Dit gebeurt onder de hashtag #geenhittestress.

Zorg
‘Varkenshouders zijn zich meer dan wie dan ook bewust van de extra zorg die de dieren tijdens deze hitteperioden nodig hebben. De maatregelen die varkenshouders nemen tegen het ontstaan van hittestress bij dieren, zijn echter niet altijd zichtbaar voor de burger. Wij willen de komende dagen daarom aan de burgers laten zien wat varkenshouders doen om hun dieren zo comfortabel mogelijk door de hitteperiode te laten komen. Wij hebben alle varkenshouders daarom opgeroepen om, met de hashtag #geenhittestress, de komende dagen foto’s en filmpjes vanuit de stal te delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc.’, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Foto’s en fimpjes
NVV en LTO Varkenshouderij zullen deze foto’s en filmpjes ook via hun eigen sociale media delen met burgers. Op die manier kan de burger meekijken met de boer(in) en de dieren in de stal.

Maatschappelijke aandacht
‘Wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke aandacht voor de varkenshouderij en nemen de zorgen en wensen van burgers ook serieus. Wij vinden het belangrijk dat mensen weten én te zien krijgen dat onze dieren, óók tijdens een hittegolf, optimale zorg krijgen. Onze sector is transparant en open en die inkijk geven wij dan ook graag’, aldus Jansen en Douma.

Er zijn tal van maatregelen die varkenshouders nemen tijdens de komende hitteperiode:

Ventilatie:
· Er wordt extra gelet op de inlaat van verse lucht in de stal.

· Zomerkleppen worden opengezet en de winterluchtinlaat gaat dicht.

· Ventilatoren, luchtkokers, luchtinlaat en luchtwassers worden waar nodig extra gereinigd en stofvrij gemaakt.

· De ventilatorcurve wordt gecontroleerd zodat de ventilator op 100% capaciteit kan draaien.

· Het alarm en de stroomaggregaat worden extra gecontroleerd.

· Activiteiten rondom het warmste tijdstip worden zoveel mogelijk vermeden.

Voer en water
· De voertijden worden aangepast. Er wordt ’s ochtends vroeger gevoerd en ’s avonds later. Tijdens koele perioden is de voeropname beter, wat de varkens fit houdt.

· Indien nodig worden kleinere porties per keer gevoerd.

· Water is zoals altijd 24 uur per dag beschikbaar.

· Er wordt koeler water verstrekt (10-15 graden).

· Waternippels worden zo ingesteld dat die een extra hoeveelheid water geven. Dit wordt regelmatig gecontroleerd.

· Meerdere keren per dag wordt zonodig handmatig extra water gegeven.

· Varkens krijgen een extra vitaminestoot in hun voer.

· Bij droogvoer wordt extra water verstrekt.

· Indien nodig wordt tijdelijk een andere voersoort ingezet om een eventueel tekort aan voedingsstoffen op te vangen.

In de stal
· Biggennesten worden zoveel mogelijk afgedicht, zodat de biggen een warm nest hebben en de zeug een koelere omgeving heeft.

· Betonnen vloeren worden nat gesproeid voor een koeler klimaat.

· Daken worden natgesproeid voor extra verkoeling.

· Indien nodig worden de dieren natgesproeid.

· Ramen op het zuiden worden verduisterd om het zonlicht te weren, zoals ook mensen hun gordijnen dicht houden tijdens hitte.

Extra maatregelen voor varkens die buiten komen
· Varkens kunnen niet zweten en verbranden snel. De modderpoelen, indien aanwezig krijgen extra water zodat de varkens de modderbaden volop kunnen gebruiken ter verkoeling en ter bescherming van hun gevoelige huid.

· Varkenshouders brengen extra schaduwplekken aan voor varkens om te schuilen tegen de zon.

· Daken en vloeren worden indien nodig natgesproeid voor extra verkoeling.

· Dieren worden indien nodig extra natgesproeid voor extra verkoeling.

Transport
· Er is door de veehandel en veetransporteurs (Vee & Logisitiek Nederland) in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een protocol opgesteld voor veevervoer tijdens extreme temperaturen.

· Boven de 35 graden is er geen veetransport.

· Bij temperaturen vanaf 27 graden wordt er waar mogelijk vroeg geladen. Dit hangt mede af van individuele situaties; het heeft bijvoorbeeld geen zin vroeg te laden als een vracht slachtdieren pas ’s middags gelost kan worden.

· De beladingsgraad wordt tussen 12.00 en 19.00 uur verlaagd met 10 tot 20 procent.

· Wagens die voorzien zijn van ventilatoren worden voor gebruik extra gecontroleerd op het goed functioneren van de ventilatoren.

· Vervoerder laat de ventilatoren bij gebruik van de wagen zo mogelijk harder blazen dan gebruikelijk.

· De veetransporteur parkeert de veewagens tijdens het laden, lossen en noodzakelijke tussenstops zoveel mogelijk in de schaduw en/of op plaatsen waar enige wind staat.

· De transporteur controleert de verkeerssituatie op de route onderweg naar het losadres voor aanvang van het transport en past zijn route zo nodig aan.

Bron: NVV

30 juni 2016
door Varkens Vandaag
1 reactie

Inspiratie in de berghut door Ruth van der Haar

Afgelopen maandag was ik bij de algemene ledenvergadering van de NVV waar Jan Vogels van Varkens Vandaag uitleg gaf wat Varkens Vandaag is en doet. Van oorsprong een groepje zuidelijke varkenshouders die de sector op positieve manier willen promoten. Zij willen graag ook varkenshouders uit de rest van Nederland bij het groepje hebben. Het zij actief dan wel behulpzaam en meedenkend.2016-ruth

Ik hoor sinds het voorjaar bij die laatste groep. In de gaten houden waar open dagen zijn, leuke nieuwsfeitjes om zo het werkelijke verhaal naar buiten te kunnen brengen. Er zijn in het westen nog wat witte plekken, dus wees welkom. Maar ideeën uit het hele land zijn welkom en kunnen via de website gemeld worden.

Uiteindelijk kunnen we het beste zelf vertellen hoe het er aan toe gaat op een varkenshouderijbedrijf. De media vertellen tenslotte ook hun eigen verhaal, maar dat hoeft niet de juiste te zijn.

Dat ervaarde ook Hans van Breukelen. Iedereen kent hem wel als succesvol keeper. Maar wel in een verleden. Toen hij door de pers afgeschilderd werd als grote verliezer trok hij met zijn vrouw ver weg naar een berghut. Weg van alles en iedereen. Chagrijnig als hij was, wilde hij toch terug vechten en zich geen verliezer laten voelen, maar wist niet hoe

Hoe toepasselijk vond ik dit verhaal op vele van onze collega’s. Worstelen met slechte prijzen, hoe moet je de mest met zo weinig mogelijk kosten kwijt zien te raken. Hoe?…. Terwijl iedereen roept dat de zon weer schijnt, zie ik nog veel sneeuw liggen die nog smelten moet.

Maar zijn vrouw hield hem de spiegel voor: Wat wil je nu? Waar ligt je passie? Waar krijg je energie van? Energie in zaken stoppen die je niet kunt veranderen is zinloos. Stop je energie in iets anders. Dat vergt tijd om na te denken. Tijd om in je hut de zaken op een rij te zetten. Gun je zelf ook de tijd om eens in een andere hoek in de berghut te gaan zitten om zo alles een van een andere kant te kunnen zien. Door je gedachten de vrije loop te laten, maar ook eens te sparren met anderen krijg je nieuwe invalshoeken, nieuwe ideeën, energie en kan je weer verder al is dat soms op een andere manier dan je voor ogen had.

Gedachten bepaal je zelf, net als het doel waar je naar toe wilt werken. De weg ernaar toe kan zwaar en moeilijk zijn, maar door in kansen te denken, vind je vanzelf een weg al moet je deze wel zelf bewandelen. En pas dan is de sneeuw door de zon gesmolten.

Bron: De column verscheen ook in vakblad Varkens

Ruth van der Haar
Varkenshoudster en vrijwilliger bij Varkens Vandaag

 

http://varkens.nl/bloglist/inspiratie-de-berghut

27 juni 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Varkens Vandaag wint Wien van den Brinkprijs!

22 varkens vandaag prijs (3)
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft vanavond tijdens de Algemene Ledenvergadering de Wien van den Brinkprijs toegekend aan de pr- en promotieorganisatie Varkens Vandaag uit het Brabantse Erp.
Varkens Vandaag kreeg de prijs uit handen van de oud-keeper van het Nederlands Elftal, Hans van Breukelen, die tijdens de ALV hoofdspreker was en een inspiratiesessie voor varkenshouders hield, onder de titel: ‘De zeven pijlers van succes’.
De Wien van den Brinkprijs is in 2014 door de NVV in het leven geroepen en bestaat uit een kunstwerk van kunstenaar Gerrit van Emous uit Putten en een oorkonde. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een of meerdere personen, of een organisatie die zich inzet voor draagvlak en maatschappelijke acceptatie van de varkenshouderij. De prijs is een eerbetoon aan de eerste voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, de in 2010 overleden Wien van den Brink, die in 1994 samen met negen andere varkenshouders de NVV oprichtte. De oprichters van de NVV waren in 2014 de eersten die de Wien van den Brinkprijs ontvingen.
Waardering NVV heeft grote waardering voor alle varkenshouders en organisaties die zich elke dag inzetten voor een positief imago van én een breed maatschappelijk draagvlak voor de varkenshouderij. ‘Ieder zorgt er op zijn eigen unieke wijze voor dat er een positief en eerlijk beeld ontstaat van de varkenshouderij. Het was voor ons dan ook lastig kiezen. Er zijn namelijk meerdere initiatieven, maar ook individuele personen die voor deze prijs in aanmerking komen’, zegt voorzitter Ingrid Jansen. ‘De NVV heeft dit jaar gekozen voor Varkens Vandaag.’
Varkens Vandaag Varkens Vandaag zorgt met een grote groep gepassioneerde vrijwilligers er al vijf jaar voor dat de Nederlandse varkenshouderij positief in de landelijke, regionale en lokale media komt. De organisatie doet dit op een creatieve en proactieve manier, vaak gekoppeld aan publieksacties en/of goede doelen. De acties van Varkens Vandaag genereren veel sympathie bij burgers, collega-varkenshouders, toeleverende bedrijven en media.
Bekende voorbeelden van positieve acties van Varkens Vandaag zijn onder meer de gratis uitgifte van de Passion for Pigs-magneetstickers, de Passion for Pigs On Tour waarbij kunstvarkens werden beschilderd en werden verkocht ten bate van het Leontienhuis
(opvangtehuis voor mensen met een eetstoornis) en de jaarlijkse wedstrijd ‘Lekkerste varkensvleesgerecht van Nederland’.
Persberichten Varkens Vandaag helpt varkenshouders daarnaast geheel belangeloos bij het benaderen van de media en schrijft en verstuurt desgewenst persberichten naar de media over lokale of regionale acties, open dagen bij varkensbedrijven en/of bijzondere innovaties van varkenshouders of periferie. Varkenshouders hoeven voor deze hulp niets te betalen en worden zo professioneel gesteund bij het verkrijgen van positieve publiciteit.
De gratis hulp van Varkens Vandaag zorgt ervoor dat de varkenshouders zelf niet versnipperd media hoeven te zoeken en zich kunnen concentreren op hun kerntaak: varkens houden. De honderden berichten in kranten en in radio- en tv-reportages, die in de afgelopen vijf jaar dankzij Varkens Vandaag zijn gepubliceerd, hebben bijgedragen aan het verbeteren van het imago, het draagvlak en de maatschappelijke acceptatie van de varkenshouderij.
Waardering Met deze prijs wil de NVV haar waardering tonen voor de positieve bijdrage die Varkens Vandaag levert aan de algehele pr- en promotie van de varkenshouderij. Varkens Vandaag is een mooi voorbeeld van varkenshouders die uitgaan van eigen kracht, de maatschappij benaderen met open vizier en via een breed palet aan positieve acties burgers en media bekend maken met de varkenssector.

15 juni 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Varkenshouders nemen verantwoordelijkheid voor donaties sector-pr

Varkenshouders nemen verantwoordelijkheid voor donaties sector-pr

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is in april van dit jaar met een grote fondsenwerving gestart onder de titel ‘Varkens horen bij Nederland’. Varkenshouders reageerden hier positief op met hun bijdrage. Tot nu toe is al € 88.000 gedoneerd voor sector-pr.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)  is in april van dit jaar met een grote fondsenwerving gestart onder de titel ‘Varkens horen bij Nederland’. Varkenshouders reageerden hier positief op met hun bijdrage. Tot nu toe is al € 88.000 gedoneerd voor sector-pr.

Ruim 75% van de € 88.000 is gedoneerd door varkenshouders. ‘Wij zijn heel erg trots op onze varkenshouders, die in een voor hen financieel zeer moeilijke periode, tóch een bijdrage hebben gestort voor de pr en promotie van de varkenshouderij. Dat verdient een dikke pluim’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de POV. In een promotievideo roepen Ingrid Jansen en de Brabantse varkenshoudster Doreen van den Berkmortel op om te doneren. De film is te zien op www.pov.nl of via hetYouTube-kanaal van POV.

Voor een pr- en promotieoffensief is volgens Jansen veel geld nodig. Zij roept daarom het bedrijfsleven op om het goede voorbeeld van de varkenshouders te volgen en óók een bijdrage te doen. De animo uit het bedrijfsleven om mee te betalen aan sector-pr blijft tot nu toe achter bij de verwachtingen. ‘De bedrijven die wel hebben gestort, zijn wij natuurlijk heel dankbaar. Zij beseffen dat ook zij baat hebben bij een goed imago van en een breed draagvlak voor de varkenshouderij’, stelt Jansen. ‘Wij verwachten dan ook dat collega-bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en massaal hun portemonnee trekken en gul geven voor de sector-pr.’

Bijdragen voor de sector-pr 2016 kunnen worden gestort op: NL82RABO 0192 046 357, t.n.v. Producenten Organisatie Varkenshouderij te Zeist. O.v.v. Sector-PR.

In 2015 werd door de POV voor het eerst aan de sector gevraagd te doneren voor promotie en pr voor de varkenshouderij.

POV heeft in 2015 onder andere varkensbedrijven kunnen voorzien van gratis pr- en promotiemateriaal ten behoeve van open dagen, rondleidingen en schoolklasbezoeken. Bovendien is de varkenshouderij via het programma Nederland Proeft op RTL4 gepromoot, dankzij een bijdrage van de POV. Ook heeft de POV Varkens Vandaag kunnen ondersteunen bij hun fantastische werk voor de promotie van de varkenshouderij in landelijke, regionale en lokale media. Daarnaast is hetWeekend van het Varken financieel ondersteund en heeft de Stichting Varkens in Zicht een financiële bijdrage gekregen om de 26 zichtstallen in Nederland te kunnen onderhouden.


1 juni 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Varkensles voor basisscholieren

Kinderen van basisschool Prins Claus uit Nijmegen kregen varkensles bij Klasseboeren Bea en Toon Bosch in Horssen klasseboeren juni 2016

 

 

 

Varkenshouders Bea en Toon Bosch uit Horssen ontvangen op woensdag 1 juni kinderen van groep 7 van basisschool Prins Claus op hun zeugenbedrijf.

Bea en Toon hebben een opleiding gevolgd en zich opgegeven als Klasseboer.

Naast hun vak als varkenshouder ontvangen ze voortaan ook schoolkinderen om hen veilig en professioneel varkenslessen te geven. Dat is bijzonder omdat vanwege de strenge hygiëne-eisen in de varkenshouderij, niemand meer zo maar een varkensstal kan binnen wandelen.

Met eigen ogen zien waar het vlees op je bord vandaan komt

Bea en Toon Bosch vinden dat kinderen met eigen ogen moeten kunnen zien hoe varkens leven en waar het stuk vlees op hun bord vandaan komt. Daarom volgden zij een opleiding als Klasseboer en richtten zij hun bedrijf in om kinderen veilig en professioneel te ontvangen. Tijdens hun bezoek krijgen de kinderen uit groep 7 van basisschool Prins Claus speciale bedrijfskleding die er voor moet zorgen dat de varkens niet ziek worden door ziektekiemen van buiten de stal. Daarna gaan ze echt de stallen in. Ze nemen een kijkje in de dekstal waar ze de beer ontmoeten en de zeugen die binnenkort bevrucht worden. Bea en Toon leggen uit hoe boeren zien dat hun varkens zwanger zijn door speciale echoapparatuur te demonstreren. Ze vertellen de kinderen wat de varkens eten en hoe ze aan het eetgedrag van varkens kunnen zien of ze zich fit voelen. Bea en Toon vertellen ook dat spelen belangrijk is voor varkens en dat ze daarom speeltjes krijgen.

Bea en Toon zijn Klasseboeren die kinderen veilig en professioneel les geven

De kinderen nemen een kijkje in de stal met zwangere zeugen die er lekker vrij rondlopen en er in grote groepen leven. In de kraamafdeling waar biggetjes worden geboren krijgen ze uitleg over de eerste periode in het leven van varkens en over de tijd dat ze er met hun moeder verblijven en nog melk drinken. Na zeven weken als de dieren zijn gegroeid van ongeveer één naar zeven kilo, verhuizen ze naar de afdeling voor jonge biggen. Ze kunnen dan al goed zelfstandig eten. Als de varkens 10 weken zijn, verhuizen ze naar een vleesvarkensbedrijf. Daar groeien ze op tot ze groot genoeg zijn voor de slacht. De middag zal ongetwijfeld worden afgesloten met het knuffelen van de biggetjes en het smullen van een lekker stukje worst.

Pers van harte uitgenodigd

De pers is aanstaande woensdag 1 juni van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn van 10.00 tot 11.30 uur bij het bezoek van de kinderen aan de varkenshouderij van de familie Bosch aan de Neersteindsestraat 3 in Horssen. U kunt foto’s en verslagen maken.

 

Hierover verscheen in de media:

  • Dagblad de Gelderlander, Nijmeegse scholieren krijgen les in varkensstal, 31-5-16, (artikel)

17 mei 2016
door Varkens Vandaag
1 reactie

Gerrit en Ineke ter Haar uit Geesteren ontvangen prijs voor gezondste varkenshouderij

De familie Ter Haar ontvangt prijs voor gezondste varkenshouderij van Nederland uit handen van Yvonne Jaspers (2) Gerrit en Ineke ter Haar uit Geesteren ontvangen prijs voor gezondste varkenshouderij van Nederland uit handen van Yvonne Jaspers

 

Gerrit en Ineke Ter Haar hebben een zeugenbedrijf in Geesteren. Vanmiddag ontvangen zij de prestigieuze Agroscoopbokaal voor de gezondste en best presterende varkenshouderij van Nederland. Hun bijzondere prestatie werd bevestigd door een nieuw meet- en vergelijkingsinstrument dat de gezondheid van dieren en de bedrijfsprestaties van varkenshouderijen vergelijkt en aantoont. Gerrit en Ineke Ter Haar danken hun uitzonderlijke resultaten door elke dag met heel veel liefde, plezier en vakmanschap te zorgen voor de moedervarkens en de pasgeboren biggen in hun bedrijf.

 

Positieve instelling en veel tijd, liefde en vakmanschap voor de dieren

Gerrit en Ineke Ter Haar hebben een echt gezinsbedrijf in de varkenshouderij. Samen met hun twee zoons en een medewerker runnen zij hun zeugenhouderij waar biggetjes worden geboren die er op het bedrijf opgroeien tot ze oud genoeg zijn om op eigen benen te staan. Ze verhuizen dan naar een vleesvarkensbedrijf om verder te groeien tot ze klaar zijn voor de slacht. Het gezond en in topconditie houden van de dieren is voor elke varkenshouder ontzettend belangrijk. Daarom ontwikkelde voerfabrikant ForFarmers en farmaceutisch bedrijf Boehringer Ingelheim de Delta-score dat de gezondheid van dieren in varkenshouderijen meet, analyseert en met elkaar vergelijkt. Het programma helpt veehouders om nog beter voor hun dieren te zorgen. Want des te gezonder hun dieren, des te gezonder is over het algemeen het bedrijfsresultaat van varkenshouderijen. Gezonde voeding, hygiëne en een goede huisvesting van de dieren zijn belangrijk. Nog belangrijker is misschien wel het management op de bedrijven zelf. Daarom verzamelen veehouders tal van cijfers waaruit ze kunnen opmaken welke acties ze kunnen ondernemen om nog beter voor hun dieren te zorgen. Gerrit en Ineke Ter Haar werken consequent met deze cijfers. Het succes van hun bedrijf hebben ze daarnaast te danken aan hun positieve instelling. Ze stoppen heel veel tijd en energie in de pasgeboren biggetjes. Bovendien geven ze de dieren meer ruimte en speelgelegenheid volgens het sterrensysteem van de Dierenbescherming. Het werk in de kraamstal is vooral het werk van Ineke. Ineke kijkt goed naar het gedrag van de dieren en gebruikt zoveel mogelijk haar eigen moederinstinct. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat elk dier goed drinkt bij de moeder. Zo krijgt het antistoffen, de juiste voedingstoffen en voldoende energie om te groeien en zich te ontwikkelen. Een goede start voor de jongste dieren is ontzettend belangrijk voor hun gezondheid op volwassen leeftijd. Gezonde varkens kunnen het voer dat ze eten optimaal besteden voor hun groei en ontwikkeling. Dat maakt weer dat bedrijven goede prestaties leveren met het gebruik van minder grondstoffen.

 

Landelijk meetinstrument toont topprestaties van Gerrit en Ineke Ter Haar aan

De Delta-score bevestigt dat het gezondheidsniveau op het bedrijf van Gerrit en Ineke Ter Haar het hoogst van alle Nederlandse deelnemers ligt. Zij ontvangen daarom op woensdagmiddag 18 mei de Agroscoopbokaal voor de gezondste varkenshouderij van Nederland uit handen van Yvonne Jaspers. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op Jowi’s Zolder aan de Barneveldseweg 49a 6741 LJ in Lunteren.

 

Hierover verscheen in de media:

  • Achterhoek Nieuws Berkelland: “Yvonne Jaspers reikt prijs uit in Geesteren” 18-5-2016, (artikel)
  • BNR- nieuwsradio : Economisch gezien moeten we groeien willen we een inkomen halen” (radiofragment)

12 mei 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Snoetje van de week, de eerste winnaar is bekend!

De winnaar van het ‪#‎snoetjevandeweek‬ is geworden Els Vermeulen met onderstaande foto!
Hier was nog wat discussie over ontstaan of het geen 2 snoetjes voor de prijs van 1 was… maar ala.. mooi toch!IMG_3351

Dit is het eerste snoetje van de week die we toevoegen aan het snoetje van het jaar top 10.
Doe ook mee!
Stuur je foto naar Varkens Vandaag, dat kan via twitter of facebook of via de mail.(info@varkensvandaag.nl)
Het mooiste snoetje van de week wordt dan bekend gemaakt via onze mediakanalen.
Aan het eind van het jaar stellen we dan een top 10 samen van de mooiste snoetjes en daar mag het publiek dan de mooiste leukste gekste of stoerste uit kiezen.
De winnaar krijgt een mooi varkensvlees pakket overhandigt, maar het gaat natuurlijk vooral om de eer!
Laat maar komen die snoetjes!

4 mei 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Roze Moederdag!

Hulde aan alle topmoeders in de stal!

13177466_838917752901950_6288960608343345484_n

Varkenshoudster Marielle

Er zijn vele varkenshoudsters die elke dag voor de varkens zorgen. Ook onze zeugen zijn natuurlijk topmoeders

Zij worden op deze dag ook extra verwend. Wij zijn dankbaar dat ze elke dag zo goed voor onze biggen zorgen.

Maak een foto van jezelf/een varkenshoudster bij een topzeug in de stal en stuur ‘m naar ons. Wij plaatsen ‘m op onze Facebook-pagina. Tweeten mag ook met ‪#‎rozemoederdag‬

 

Berichtje van Moniek:

402008_10150488673368715_188387544_n

Varkensvandaag teamlid Moniek

Aanstaande zondag is het moederdag! Ondanks dat ik dit jaar zelf moeder ben geworden, wil ik twee andere type moeders in het zonnetje zetten. De eerste zijn deroze moeders die zorgen dat ik een super leuke baan heb, prachtige biggen voor ons maken en waar ik dagelijks over mag leren! De tweede zijn de vele moeder die het vak hebben deze roze moeders dagelijks te verzorgen, die ondanks de vele kritiek van bepaalde partijen, vol passie en liefde dagelijks voor deze dieren zorgen zodat zij voor hun biggen kunnen zorgen! Deze is voor jullie! ‪#‎rozemoederdag‬‪#‎varkenshoudsters‬ # varkensvandaag
Doe mee en deel jouw #rozemoederdag

 

 

 

 

 

Verder kun je via deze link een leuke reportage zien van Sabine Grobink

4 mei 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Snoetje van de week!

Varkenshouders zijn elke dag druk in de weer met het verzorgen van hun varkens dat is intensief maar ook leuk werk.

Genieten van de mooie momenten zoals bijvoorbeeld de geboortes van nieuwe biggetjes.13062410_1022995217781525_4275288064265558746_n

Vanaf nu willen w12814253_353887354781882_4668709675081041577_ne meer mensen mee laten genieten van deze mooie momenten en willen we deze momenten delen met een ieder.

Vandaar dat we een ludiek item gaan starten vanaf het komend weekend; “Het snoetje van de week!”

En daar h ebben we de hulp bij nodig van de varkenshouder en/of haar medewerkers.

Maak een mooie foto van een varkenssnoetje, dit kan zijn een klein biggetje, een stoere beer of een spelende big, een lui vleesvarken of ja..

Dat laten we aan jullie over!

Stuur je foto naar VarkensVandaag, dat kan via twitter of facebook of via de mail.(info@varkensvandaag.nl)

Het mooiste snoetje van de week wordt dan bekend gemaakt via onze mediakanalen. Doe mee en stuur in!

1x per jaar stellen we dan een top 10 samen van de mooiste snoetjes en daar mag het publiek dan de mooiste uit kiezen.

De winnaar krijgt een mooi varkensvlees pakket overhandigt, maar het gaat natuurlijk vooral om de eer!

Laat maar komen die snoetjes! Hieronder al enkele snoetjes die deze week binnen kwamen.

 

12670373_772157436248676_8394088127160063668_n13092106_836110366516022_4288706006520942597_nhoubenstein