Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

24 april 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Voerconversie troef, Blog Huub Fransen

Voer en grondstoffen zijn belangrijke onderdelen van de

voedselproductie.varkens_voer_rvs_zeug_34.-detail Uiteraard gaat het in de veehouderij om de productie van vlees, melk en eieren maar de manier waarop we dat produceren en welk eten de dieren krijgen wordt belangrijk gevonden door markt en consument. Niet gehinderd door enige kennis hebben consumenten wensen met betrekking tot GMO-vrij, regionaal, zonder chemie, etc.. Natuurlijk moeten we daarop inspelen. De markt vraagt toegevoegde waarde en als we dat goed invullen, kunnen we meer rendement maken met onze bedrijven. Bovendien geeft het de zo bekende ‘license to produce’.

Ik was dan ook verbaasd over het akkoord over grondgebondenheid dat de zuivelsector vrijwillig heeft gesloten. Diverse partijen die de belangen van de boer dienen (coöperaties en belangenverenigingen) maken afspraken die alle rundveehouders worden opgelegd. Misschien worden de meerkosten aan de boer betaald maar meer dan? Dat zal het niet worden! Klantgericht werken is voor de boer niet meer mogelijk want er is geen onderscheid meer te maken. Waarom zou een boer er niet voor mogen kiezen om superintensief en efficiënt te werken? Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat dat niet goed is voor de maatschappij of dat hij daarmee mensen of dieren in gevaar brengt.

Daarmee leg ik de brug naar wetenschap en techniek. Hoewel markt en verkoop zeer belangrijk zijn, heb ik er als techneut toch moeite mee dat er dingen worden gevraagd die niet tot het gewenste resultaat leiden. Aan ons, de voerdeskundigen, wordt niets gevraagd. Wat is er aan de hand?

Één van de belangrijkste argumenten bij overheid en NGO’s om het anders te doen is het milieu. We moeten zo weinig mogelijk bronnen gebruiken die we ook kunnen inzetten voor belangrijkere dingen als veevoer, zoals humane voeding. Dus, we moeten zo min mogelijk water verbruiken, zo min mogelijk grond gebruiken die ook geschikt is voor de teelt van humane voeding, zo min mogelijk afval produceren en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Cruciaal daarin is de efficiënte omzetting van voer naar vlees (en melk en eieren). Door een goede samenwerking tussen voerbedrijven, boeren, dierenartsen en fokkerijbedrijven zijn we in staat het ieder jaar weer efficiënter te doen. De voerconversie voor vleesproducerende dieren wordt steeds lager. Dat betekent dus minder voer, minder water, minder mest, minder CO2, minder grondgebruik, minder transport- en productie, minder …

Dit aspect van diervoeding wordt totaal genegeerd. Na het langzaam groeiend kuiken hebben we nu bedacht dat koeien niet meer het optimale voer krijgen. Het mestprobleem wordt niet opgelost maar vergroot. Productie verplaatst naar minder efficiënte landen en acties om de productie van soja te verduurzamen zijn voor niets geweest. Daar is de wereld niet bij gebaat.

Gisteren zag ik de documentaire Well Fed van Hidda Boersma over GMO. Daarin legt hij uit wat GMO eigenlijk is en wat we er mee kunnen in de voedselproductie. Het is beschamend om te zien hoe een NGO als Greenpeace vasthoudt aan haar principes en mensen in Bangladesh liever laat verhongeren dan dat ze GMO toestaan. En beleidsmakers in Afrika volgen Europa als gidsland. Dus ook zij willen geen GMO. Er wordt angst gezaaid en om welke reden? Is men werkelijk bang van GMO of is men bang voor de macht van grote bedrijven als Monsanto? Voor dat laatste hebben we toch andere instrumenten dan eco-terrorisme?

De ASN bank noemt Greenpeace een onafhankelijke partij die zij volgen om te bepalen wat duurzaam is. Als Greenpeace wordt tegengesproken door echte wetenschappers hanteren ze het voorzichtigheidsprincipe. Ze geven de NGO’s dus een veto-recht! Ik schaam me voor deze westerse decadentie. Hoe lang gaat dat zo door en wanneer staan mensen met invloed (politici en captains of industry) op om dit te stoppen?

Foto van Huub Fransen
Tekst: Huub Fransen

Huub Fransen (1971) is de vierde generatie uit een molenaarsfamilie. In het dagelijks leven is hij directeur en eigenaar van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits. Hij heeft een gezin met drie kinderen en is woonachtig in

Deze blog verscheen eerder op: pigbusiness

13 februari 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Team Agro maakt tour door Nederland

PERSBERICHT
Deventer, 13 februari 2018logo teamagro
Team Agro maakt tour door Nederland
Team Agro NL gaat on tour! De komende weken houden wij op diverse plekken in Nederland informatiebijeenkomsten voor boeren en tuinders.

Tijdens deze avonden informeren wij hen over de plannen van Team Agro NL: Waarom is het belangrijk dat iedereen zich achter dit initiatief schaart? Wij roepen hen tevens op donateur te worden van Team Agro NL. De donatieactie gaat vrijdag 16 februari van start. Meer informatie daarover volgt.
De informatieavonden worden gehouden op woensdag 21 februari bij varkenshouder Johnny Hogenkamp (Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen), op donderdag 22 februari bij leverancier van technieken voor kuikenbroederijen Hatchtech (Gildetrom 25 te Veenendaal), op woensdag 7 maart in Boerderijmuseum De Pothaar (Pothaarsweg 80 te Bathmen en op woensdag 28 maart bij CAV Agrotheek (Zuidrak 18 te Wieringerwerf).
De ontvangst is op alle avonden om 19.30 uur, aanvang is 20.00 uur. De avonden worden gesponsord door Farm Focus, Hatchtech, Dierenartsenpraktijk DAP Beltrum en CAV Agrotheek. ‘Wij zijn heel blij met deze steun voor Team Agro NL’, zegt voorzitter Geertjan Kloosterboer. ‘Dit geeft aan dat ook veel bedrijven toekomst zien in ons initiatief en ons graag willen steunen.’
Op 22 en op 28 maart worden ook informatieavonden gehouden voor boeren en tuinders in Zuid- Nederland en Noord-Nederland. De locaties volgen zo snel mogelijk.
Doel Team Agro NL Team Agro NL is in januari officieel als stichting opgericht. Met bestaande pr-initiatieven en -organisaties wil Team Agro NL gezamenlijk met boeren en tuinders de pr en promotie voor de Nederlandse land- en tuinbouw uitvoeren. Tot nu toe is er geen structurele pr en communicatie voor de agrarische sector, terwijl dit wel keihard nodig is. ‘Er is nog veel versnippering en er wordt weinig met elkaar afgestemd. Dat kan en moet beter. Onze boeren en tuinders zijn zélf het grootste pr-bureau van Nederland en als wij allemaal samenwerken binnen Team Agro NL, kunnen we als Nederlandse land- en tuinbouw een krachtig geluid laten horen’, zegt voorzitter Geertjan Kloosterboer. In Team Agro NL zijn alle type landbouwsectoren en alle type boeren vertegenwoordigd. ‘Dat maakt ons uniek en sterk, want nooit eerder zaten alle sectoren aan één tafel voor gezamenlijke pr en promotie.’
Steun Team Agro NL wordt inmiddels gesteund door diverse bestaande agrarische pr-initiatieven,
zoals Varkens Vandaag, Stichting Blij met een Ei, mmmEggies, Boerburgertweet, Boer Bewust, Boerburgertweet, Farm & Country Fair, Vallei Boert Bewust, Salland Boert en Eet Bewust, Wija Digital marketing, Boeren van Nederland, Farmers United, Keten Duurzaam Rundvlees, marketingbureau Claim Your Aim (bekend van de boerinnenkalender), Stichting Het Platteland, Wakkere Boerin, Varkens.nl, agrarisch adviesbureau Countus en het boerencollectief Zmaakmakers uit Zeewolde. LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben eveneens hun steun uitgesproken. De samenwerking wordt in de komende periode verder vorm gegeven.
Donateurs Tijdens de informatieavonden zullen nog meer organisaties, sectoren en pr-initiatieven worden opgeroepen om met zijn allen samen te werken binnen Team Agro NL. Ook zal Team Agro NL tijdens deze avonden alle boeren en tuinders oproepen donateur te worden. ‘Als alle 50.000 boeren en tuinders in Nederland Team Agro NL steunen met 50 euro per jaar, hebben wij als sector jaarlijks een budget van 2,5 miljoen euro voor een krachtig en eenduidig promotieoffensief voor de hele agrarische sector. Iedereen profiteert daar van mee’, legt Kloosterboer uit. ‘Structurele pr, samenwerking en krachtenbundeling is keihard nodig om de Nederlandse land- en tuinbouw beter te promoten en de maatschappij beter te laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Belangenbehartigers zijn geen pr-bureau. Dat zijn de boeren en tuinders zelf.’
Team Agro NL is te volgen op Twitter (www.twitter.com/teamagronl) Facebook (www.facebook.com/teamagronl) en vanaf volgende week via www.teamagro.nl. Het Deventer marketingcommunicatiebureau Claim Your Aim, bekend van de Boerinnenkalender, werkt hierin met Team Agro NL samen en maakt deze website kosteloos.

16 januari 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Checklist Bigvitaliteit beschikbaar voor de praktijk

160118 Persbericht checklist Bigvitaliteit.pdf - Adobe Acrobat Pro DCVanwege de toenemende maatschappelijke zorgen over de uitval onder biggen, is de stuurgroep Bigvitaliteit ingesteld. De stuurgroep heeft als doel het verhogen van bigvitaliteit en mede daardoor het terugdringen van uitval onder biggen. Dit is vastgelegd in het plan van aanpak Bigvitaliteit. De checklist is hier een onderdeel van.
De stuurgroep Bigvitaliteit bestaat uit: Dierenbescherming, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nevedi, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Topigs Norsvin, PIC, Next Genetix, Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Vee & Logistiek Nederland (V&LN).

De checklist Bigvitaliteit is vanaf vandaag, 16 januari 2018, beschikbaar voor varkenshouders. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving. De checklist is in opdracht van de Stuurgroep Bigvitaliteit opgesteld. Basis voor de checklist zijn de uitkomsten van een enquête die gehouden is door varkensdierenartsen op 84 zeugenbedrijven.
Wageningen UR en de betrokken varkensdierenartsen hebben de checklist Bigvitaliteit opgesteld. Met de checklist kan een varkenshouder samen met zijn dierenarts of voeradviseur aan de slag om de succesfactoren en de verbeterpunten op het eigen bedrijf inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn er drie protocollen opgesteld, namelijk voor hygiëne, opfokzeugen en zorg rond het werpen. Hierin staan tips die helpen bij het oppakken van de verbeterpunten. Alle tools tezamen helpen varkenshouders om ook in 2018 intensief te werken aan vitale biggen.
Praktische handvaten
De checklist geeft inzicht in de verbeterpunten op het bedrijf. De focus ligt daarbij op een goede gezondheid van zeugen en biggen, management voor en na het werpen, huisvesting in de kraamstal, voeding en huisvesting van guste en dragende zeugen en opvang en adaptatie van opfokzeugen.
De protocollen bevatten praktische handvaten en gaan in op wat een wenselijke stalsituatie is of wat gewenste processen en handelingen zijn. De varkenshouder kan hiermee samen met zijn adviseur en/of dierenarts een verbeterplan maken voor het eigen bedrijf.
Activiteiten in 2018
De gehele keten is via de Stuurgroep Bigvitaliteit betrokken bij het verbeteren van bigvitaliteit. De ketenpartners hebben zich gecommitteerd aan het thema en de aanpak ervan en werken vanuit de eigen expertise samen aan verbetering van de vitaliteit van biggen.
In 2018 ligt de gezamenlijke focus op het oppakken van verbeterpunten op varkensbedrijven, een betere kennisdoorstroming op het thema en het oppakken van kennisleemtes. Hiervoor wordt onder andere de Focusgroep Bigvitaliteit opgezet. De Focusgroep Bigvitaliteit bestaat uit erfbetreders en experts. Doelstelling van de Focusgroep Bigvitaliteit is een snelle verbinding leggen tussen praktijk, onderzoek en beleid om zo de bigvitaliteit op bedrijven blijvend te verbeteren.
Stuurgroep Bigvitaliteit

12 januari 2018
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Boeren bundelen krachten in Team Agro NL

logo teamagroDeventer, 12 januari 2018
Boeren bundelen krachten in Team Agro NL
Boeren en boerinnen uit verschillende landbouwsectoren hebben de krachten gebundeld in Team Agro NL. Met bestaande pr-initiatieven en organisaties gaan zij samen de pr en promotie voor de Nederlandse land- en tuinbouw zelf uitvoeren.
Team Agro NL is uniek, omdat voor het eerst alle type landbouwsectoren en alle type boeren de handen ineen hebben geslagen. Gangbare boeren, biologische boeren, natuurboeren, veehouders en akkerbouwers en tuinders trekken voortaan gezamenlijk op.
Team Agro NL is géén nieuwe belangenbehartiger. Belangenbehartiging is een taak voor bestaande organisaties als LTO en andere sectorale belangenorganisaties. Team Agro NL wil functioneren als koepel waarin al bestaande pr-initiatieven samenwerken. Door deze krachtenbundeling kan worden gewerkt aan effectieve en slagvaardige communicatie en public relations voor de hele sector. Samenwerking, planning en afstemming met elkaar ontbreekt tot nu toe. Dit leidt tot een versnipperde boodschap, die het grote publiek niet bereikt. Bovendien communiceert ieder voor en met zijn eigen achterban. Het doel van Team Agro NL is om, door samen op te trekken, een krachtige sectorpromotie tot stand te brengen.
Promotie en pr voor Nederlands voedsel moet vanuit de voedselmakers zelf komen, meent Team Agro NL. ‘Wie kan zijn verhaal immers beter vertellen dan de boer zelf? Door als boeren en tuinders samen te werken en de krachten te bundelen binnen Team Agro NL, kunnen we dit’, zegt melkveehouder en voorzitter van de Stichting Team Agro NL, Geertjan Kloosterboer. ‘Wij zijn allemaal voedselproducenten en voedsel verbindt ons met elkaar. Wij kunnen elkaar versterken en met elkaar veel bereiken. Het is juist nu hard nodig dat we een gezamenlijke boodschap brengen.’
Steun van diverse organisaties Donderdagavond 11 januari heeft Team Agro NL een informatiebijeenkomst gehouden voor bestaande pr-initiatieven. Varkens Vandaag, Stichting Blij met een Ei, mmmEggies, @Boerburgertweet, Boer Bewust, Farm & Country Fair, Boert Bewust, Wija Internetmarketing, Boeren van Nederland en Keten Duurzaam Rundvlees gaven tijdens deze avond al hun steun aan samenwerking en krachtenbundeling binnen Team Agro NL. Deze samenwerking wordt in de komende periode verder vorm gegeven en er zullen nog meer organisaties, sectoren en pr-initiatieven worden benaderd om samen te werken binnen Team Agro NL.
‘De bedoeling is om straks, door nauwe samenwerking, gezamenlijk promotiecampagnes te maken, bestaande campagnes te versterken, voorlichting te geven, lespakketten te laten ontwikkelen en/of bundelen én structureel te communiceren met politiek, media en
maatschappij over de Nederlandse landbouwsector en het Nederlandse voedsel’, aldus Kloosterboer.
De mensen achter Team Agro NL Team Agro NL is opgericht door: Geertjan Kloosterboer (melkveehouder in Oxe), Henny Verhoeven (melkveehoudster uit Keldonk), Jolanda Kieftenbeld (pluimveehoudster uit Haarle), Tom Dekker (schapenhouder uit Nijeveen), Erik Stegink (varkenshouder en biologisch varkenshouder uit Bathmen), Coen Bosch (biologisch varkenshouder uit Heino) en Caroline van der Plas (eigenaar Farm & Food Communication en oprichter @Boerburgertweet)
De groep is de afgelopen weken uitgebreid met melkvee- en varkenshoudster Suzanne Ruesink uit Aalten, akkerbouwer Peter van Damme uit Biddinghuizen, varkenshouder Jan Vogels uit Erp, natuurboer en melkveehouder Alex Datema uit Briltil, vleesveehoudster Anita Heijdra uit IJsselstein en kringloopboerin en melkveehoudster Femke Wiersma uit Abcoude (ook bekend van Boer Zoekt Vrouw).
Team Agro NL, zoals het er nu staat, is wat hen betreft nog maar het begin. De stichting zoekt de komende maanden nog meer steun van en samenwerking met boeren en tuinders en met bestaande pr-initiatieven en – organisaties. ‘We willen ook de glastuinbouw, fruittelers en vissers bij ons initiatief betrekken’, zegt Kloosterboer.
Financiering
Voor structurele communicatie en pr en bijbehorende campagnes is natuurlijk wel geld nodig. Team Agro NL denkt dat het haalbaar moet zijn om jaarlijks een substantieel bedrag op te halen uit de sector. Boeren en tuinders zullen worden benaderd om donateur te worden van Team Agro N en ook bedrijven in de keten zullen worden gevraagd om (financiële) steun.
‘Nederland telt, afgerond, circa 50.000 boeren, tuinders en telers. Als zij Team Agro NL allemaal elk jaar steunen met minimaal 50 euro, dan hebben we een prachtig budget voor onze plannen. Oftewel: Voor nog geen 1 euro per week, hebben de Nederlandse boeren en tuinders een sterk collectief én een professioneel, breed gedragen offensief op het gebied van promotie en pr’, aldus Kloosterboer. Binnenkort start Team Agro NL een crowdfundingsactie.
Grüne Woche Politiek, media en bedrijfsleven kunnen volgende week al kennismaken met Team Agro NL. Dan staan zeven boeren en boerinnen op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwconsumentenbeurs van Europa en een belangrijke ontmoetingsplaats voor (het bedrijfsleven) in de Nederlandse land- en tuinbouw. ‘Een mooi moment om ons aan de hele sector te presenteren in het Holland Paviljoen én natuurlijk in aanwezigheid van landbouwminister Carola Schouten’, aldus Kloosterboer.
Team Agro NL is vanaf nu ook te volgen op Twitter (www.twitter.com/teamagronl) en Facebook (www.facebook.com/teamagronl). De website www.teamagro.nl gaat binnenkort live.

23 november 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Factsheet varkenshouderij

Zitten er antibiotica en groeihormonen in ons vlees? Hoeveel varkens zijn er nou in NL? Hoe lang zitten varkens in een vrachtwagen? Hoeveel ammoniak produceert de varkenshouderij nou eigenlijk? De POV heeft een uitgebreide Factsheet Varkenshouderij gemaakt, die deze maand geheel is geactualiseerd en alle jongst bekende feiten en cijfers bevat over de Nederlandse varkenshouderij. De factsheet bevat feiten en cijfers over aantallen varkens, aantallen bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, import, export, inkomen van varkenshouders, consumptie, duurzame stallen, etc.

 

Met de factsheet kunt u uzelf, of anderen juist informeren over allerlei zaken omtrent varkens, varkenshouderijen en varkensvlees.

 

Hier vindt u de  factsheet. Deze is vrij voor gebruik.12670373_772157436248676_8394088127160063668_n

12 november 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Jan Vogels in week 46 vlogger/blogger op BoerburgerTweet

Vanaf 13-11-17 is Varkens Vandaag teamlid Jan Vogels een weekje de verteller van #hetechteverhaal op het twitter en facebook account van @boerburgertweet. HET platform waar elke week een andere agrarisch ondernemer de burger/consument inkijkje geeft op zijn of haar bedrijf. Volg dan ook het twitter en facebook account en stel je vragen rechtstreeks aan de betreffende boer of tuinder!

Like en volg deze accounts en zorg mede voor een positieve flow over de Nederlandse agrarische sector!

IMG_2568

25 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Hoop.

2016-ruth10 oktober. ‘De dag van de Duurzaamheid’. Natuur en Milieu Overijssel riep op die dag een voorleesactie in het leven. Pabo-studenten hadden verhalen geschreven die waren gebundeld. En wie op een school wilde voorlezen uit dat boek kon zich melden. Dit klonk mij als een héél erg groen boek in de oren. Met de wetenschap dat ook varkens duurzaam geproduceerd worden in Nederland en ik tijd kon vrijmaken, heb ik mij als ‘voedselproducent’ aangemeld. Blijkbaar kwam ik door hun screening en mocht ik voorlezen op een basisschool in de buurt.

Nadat ik het boek doorgebladerd had, viel mij al snel op dat ik geen varken kon vinden. NZO en Kipster hebben bijgedragen aan de sponsoring, net als Boerderijeducatie en natuurlijk vele natuur- en milieugroeperingen.

In het boek zaten echt wel goede verhalen. Wees duurzaam door minder voedsel te verspillen; hoe kunnen we minder voedsel verspillen en wat is gezond eten. Ik zou wel een paar van die Pabo-studenten in willen zetten voor een mooi boek over varkens. Ik weet zeker dat we mooie verhalen krijgen! En dat zo meer kennis bij de burger komt.

Maar ik moest natuurlijk wel een brug naar de varkens slaan. De POV stelde mooi promotiemateriaal beschikbaar en we kregen heerlijke hapjes van TiebenVlees BV – grossier van Ketenduurzaamvarkensvlees. Maar ik heb ook een moestuin. Ideaal om met kinderen te praten over wat wortelen en rode bieten zijn. Maar ook hoe alles groeit en bloeit en wat we wel eten en wat niet. Maar ook het verschil. Hoe kan de ene wortel een mooi exemplaar zijn en de andere uitgroeien tot een kleintje. Een leerling wist hier haarfijn het antwoord op: ‘je moet er wel MEST op brengen.’ O, ja zei ik: wat voor mest dan? Nou mest van koeien, varkens of kippen. Deze poepen en als je die op de grond brengt, kunnen de planten groeien.

Kijk dacht ik: er is hoop. Gelukkig zijn er kinderen die weten dat een plant goede voeding nodig heeft, gewoon dierlijke mest dus. Dat is nodig om goede en voldoende ontwikkelde planten te krijgen die wij als voedsel opeten waardoor wij gezond kunnen leven. We hebben elkaar dus nodig en gelukkig zijn er nog kinderen die dat weten. Vraag mij alleen wel af of vegetariërs zich hier wel bewust van zijn.: alleen kunstmest gebruiken om planten te laten groeien, lijkt mij totaal niet duurzaam.

Bron: Deze column verscheen op 10 oktober op www.varkens.nl

Ruth van der Haar
Varkenshoudster

25 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Deel jij jou verhaal over de varkenshouderij?

12670373_772157436248676_8394088127160063668_nBen je in gesprek over het varken? Heb je Porktober gebruikt om je passie voor varkens te delen met de rest van de wereld?

NIET??

Je hebt een goed excuus, toch? Zoals…

 1. Ik praat alleen met varkens. Ze veroordelen je niet. Ze zeggen niks terug (althans niet in menselijk taalgebruik). Het is gewoon makkelijker om te doen wat je altijd doet, zorgen voor je varkens en niet proberen te communiceren met je medemens.
 2. Druk, druk, druk. Ik zorg voor mijn varkens, ik oogst graan en maïs, ik stuur personeel aan, en oh ja! Ik heb ook nog een gezin waar ik aandacht aan wil besteden. En dat alles moet ik doen, om een gewone dag door te komen.
 3. Het is al zwaar genoeg. Ik niet ook nog eens dealen met al dat anderen ernaast. Het lijkt wel alsof wanneer ik de boerderij verlaat alles wat ik hoor negatief is. Vlees is slecht voor je. Varkenshouders vernietigen de omgeving. En ga zo maar door!
 4. Ik ben geen publieke spreker. Ik laat het liever aan een ander over. Varkenshouders die meer vaardigheden hebben om het verhaal goed te communiceren.
 5. Dat komt morgen wel. Grapjas, oktober is al bijna voorbij!!

Oke, komt ie! STOP met het maken zulke slappe excuses. Wij trappen er niet meer in, het is tijd dat je naar voren gaat stappen!

Tijdens Porktober zijn er verschillende oproepen gedaan om je passie voor de varkenshouderij te delen met de rest van de wereld. Tikje uit je comfortzone? Niet erg, maar geen reden om het niet te doen! Er is geen excuus voor het niet vertellen van jou echte verhaal over de varkenshouderij of iets te delen over hoe lekker varkensvlees kan worden bereid.

Elke dag praten er mensen over varkens en varkenshouderij. We hebben het je eerder verteld, meerdere malen. We hebben het gepreekt, gespeecht, gemaild, gepost, etc. Als jij als varkenshouder niet deelneemt in het gesprek en je verhaal vertelt, dan doet een ander dat voor jou. En dan bedoelen we niet een andere varkenshouder. We bedoelen iemand die niet zo’n fan is van vlees en de varkenshouderij, iemand die de gehele sector wilt opdoeken. Deze individuen die anti-vlees campagnes steunen maken het hun dagelijkse prioriteit om te praten over de veehouderij. Is het niet tijd dat wij boeren hetzelfde doen?

Mocht je nou te spannend vinden om je verhaal te vertellen voor een groep mensen, buiten je medewerkers, collega’s, familie om, probeer dan eens social media. Pak je telefoon, maak een foto van een dagelijkse bezigheid op je bedrijf en posten maar! Zo gepiept! Als social media nou ook niet echt je ding is en je het niet prettig vind alles over jezelf het bedrijf online te plaatsen, ga dan bij een lokale vereniging or organisatie als lid of vrijwilliger. Zeker weten dat er een paar momenten zullen ontstaan waarop je jou verhaal kunt vertellen tijdens het broodjes smeren.

Zo gemakkelijk kom je er dus niet vanaf… Daarom delen we 10 tips voor het delen van jou verhaal:

 1. Wees ten alle tijden eerlijk.
 2. Ben en blijf beleefd.
 3. Laat je passie zien.
 4. Spreek in hun taal (vermijd vaktaal).
 5. Uit hoeveel je geeft om je varkens.
 6. Maak het niet te wetenschappelijk. Feiten zijn leuk, maar het draait om de emoties.
 7. Vind jullie gemeenschappelijke factor. We hebben allemaal wel iets gemeen met onze tegenstanders. We zijn ouders, consumenten, en hebben beide een passie voor dieren.
 8. Luister naar hun zorgen. Luister, luister echt, zonder een weerwoord te formuleren in je hoofd.
 9. Weersta de verdediging. Van nature zijn we gewend om ons te verdedigen wanneer onze passie wordt bekritiseerd. Haal even diep adem. Zuurstof geeft het brein brandstof om helder na te denken en verminderd de emotionele respons.
 10. Agree to disagree. Besluiten het eens te zijn over het feit dat we het oneens zijn. Sommige gesprekken gaan snel ten onder. Blijf kalm. Maak je punten en ga door. Zeker online, niet iedere reactie verdiend een antwoord. Laat de extreme negativiteit je niet uit het veld slaan om jou echte verhaal over de varkenshouderij te vertellen.

Kijk, praten met mensen is echt niet zo moeilijk, zeker niet wanneer het onderwerp naar je hart ligt. Het nemen van de eerste stap, dát is het moeilijkste. Jij kan dat! Onthoudt dat je nooit alleen staat. De varkenshouders van Nederland steunen je altijd, als stille kracht achter jou verhaal.

 

25 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Veeartsen starten social media project: De Veearts Vertelt

@DeDierendoc vertelt burgers over het werk van veeartsenPERSBERICHT - Veeartsen twitteren met burgers over veehouderij en gezondheid.pdf - Adobe Acrobat Pro DCVeeartsen starten social media project: De Veearts Vertelt
Dierenartsen, die werkzaam zijn bij veehouders zijn deze week gestart met het social media project: De Veearts Vertelt. Via de Twitter- en Facebookaccounts @DeDierenDoc laten zij regelmatig aan burgers zien wat zij doen om vee gezond te houden en wat zij doen indien dieren toch ziek worden.
De eerste veearts die via @DeDierenDoc de burgers vertelt over werk van een veearts, is Thijs Derkman. Hij is werkzaam bij Dierenartsenpraktijk Beltrum (Achterhoek). Derkman is gespecialiseerd dierenarts op het gebied van melkvee en vleeskalveren.
Doel Doel van het project ‘De Veearts Vertelt’ is om de burger beter te informeren over hoe dierenartsen en veehouders samenwerken aan diergezondheid. De veeartsen geven via Twitter en Facebook, aan de hand van tekst, video’s en foto’s op een begrijpelijke manier uitleg. Burgers kunnen de hele week vragen stellen aan de dierenarts en krijgen direct antwoord. Op het account @DeDierenDoc wisselen dierenartsen elkaar regelmatig af. Elke dierenarts twittert en Facebookt steeds een week lang, elke dag, over zijn/haar werk en het werk bij de veehouders.
Het account lijkt nu al een groot succes en daarmee aan een behoefte te voldoen. Op Twitter zijn er al bijna 1.000 volgers en op Facebook ruim 500. ‘En we zijn pas deze week begonnen’, zegt Derkman.
@Boerburgertweet Het sociale media project is te vergelijken met het succesvolle @Boerburgertweet. Op dit Twitter- en Facebookaccount vertellen boeren, boerinnen, tuinders en telers al twee jaar over hun bedrijf, werk en leven. Hiermee willen boeren burgers meer betrekken bij het boerenbedrijf en willen zij hen leren waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt gemaakt. @Boerburgertweet is inmiddels een begrip geworden en heeft op Twitter al ruim 8.000 volgers en op Facebook bijna 15.000.
Initiatiefnemer Caroline van der Plas uit Deventer, van @Boerburgertweet presenteerde het idee voor @DeDierenDoc tijdens een symposium voor varkensgezondheid, afgelopen maand in Apeldoorn. Het idee werd door de aanwezige dierenartsen zeer positief ontvangen. Inmiddels staan diverse dierenartsen al in de startblokken om deel te nemen aan @DeDierenDoc.
Met de toenemende maatschappelijke aandacht voor diergezondheid en volksgezondheid maar bijvoorbeeld ook voor antibioticagebruik bij dieren, is het volgens Van der Plas van belang dat ook dierenartsen laten zien wat zij doen. ‘Je moet je verhaal vertellen, anders vertellen anderen het voor je. En dan ontstaat er vaak een ongenuanceerd en scheef beeld’, zegt Van der Plas. De dierenartsen gaan @DeDierenDoc zelf beheren en coördineren. ‘Ik heb
alleen het idee gepresenteerd en voor hen alvast een Twitter- en Facebook-account aangemaakt. Verder moeten ze het zelf doen’, zegt Van der Plas.
Dialoog De dierenartsen hopen met @DeDierenDoc een goed beeld te geven aan de burger over hun rol op het boerenbedrijf en het gezamenlijke belang bij gezonde dieren. ‘Maar ook willen wij bijdragen aan een goed imago van de Nederlandse veehouderij in het algemeen. Er bestaan veel misvattingen en onwetendheid bij burgers. Door open en eerlijk te laten zien wat wij doen, willen we een goed beeld geven van wat er nou echt gebeurt en een dialoog op gang brengen’, aldus Thijs Derkman.
De Veearts Vertelt is te volgen via: www.twitter.com/dedierendoc www.facebook.com/DeDierenDoc

23 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Onafhankelijke journalistiek?

xxl21-10-17 09:26:37: Martijn Verbakel

Beste,

Zat op 20-10-17 het acht uur journaal te kijken. De rede dat ik het NOS journaal kijk is dat ik er van uitga dat er onafhankelijke journalistiek van hoor en wederhoor wordt bedreven.

Bij de reportage over vleesconsumptie ben van ik van mijn stoel gevallen van ongeloof. Weinig zulke suggestieve en van één kant belichte reportage gezien!! De feiten kloppen niet, halve waarheden zelf leugens ingegeven door wakker dier en ‘gekleurde’ of wel groene voedingsdeskundige.

Vlees is een goed en ‘broodnodig’ voedingsmiddel zeker voor jonge mensen (zie grafiek) en oudere mensen, en ja van je 20 tot je 50 kun je bij licht bureauwerk goed overweg met  weinig vlees. Maar nooit gehoord van essentiële vetzuren en aminozuren? We kunnen veel namaken maar niet alles, het lijkt wel maar is het ‘net’ niet.vlees mbt schoolresults

Ook de sojaolie/meel/melk die hiervoor gebruikt wordt (ontbossing?) waar komt die vandaan?  En waar blijft het restproduct (wat meer als 60% van het totaalvolume is )? Jawel daar maakt ons landbouwhuisdier goed vlees/melk en eieren van! En zo bestaat ongeveer 90 % van het voer van mijn varkens uit rest producten uit de levensmiddelenindustrie van de kritische consument. Anders zou dit gestort moeten worden of ingedroogd (hoog verbruik brandstof).

Als je eerlijk kijkt en de hele kringloop in ogenschouw neemt gaat er bijna niets verloren in de landbouw, vroeger niet en tegenwoordig niet. Hoe kan een koe die kilo’s gras en maïs eet en dit omzet in melk en vlees vervuilender zijn als een jaar een Hummer rijden??

Dit gras en de maïs of bieten neemt tot 5x  zoveel CO2 opneemt als eenzelfde oppervlakte bos. En als je dit niet meeneemt in je berekening is het makkelijk tellen en dan zondebok te zoeken voor ons westers verwende en luxe leven goed te praten.

Toch raar dat er met producenten van één van de belangrijkste aspecten in het leven: voedsel,  naast water en lucht,  zo mee wordt omgegaan, welke voor ‘free’ ook nog 60% van ons landschap bijhouden.

Kijk hier het NOS journaal terug

Mvg

Martijn Verbakel