Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Doelstelling

Aanleiding:

Een eerlijk en positief beeld van de Nederlandse varkenshouderij is belangrijk voor het draagvlak, de afzet en de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. Daarom nemen varkenshouders in heel Nederland zelf het voortouw om consument en maatschappij in hun regio te bereiken met positieve activiteiten en nieuwsberichten over de varkenshouderij. De varkenshouders zoeken daarbij de samenwerking met toeleveranciers en collega varkenshouders in de genoemde regio. Het initiatief is deels een reactie op de negatieve berichtgeving over megastallen en de ongenuanceerde publiciteit van dierenactivisten.

Doelstelling:

Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan waarbij het verwerven van publiciteit in lokale, regionale en landelijke (massa)media centraal staan. Doel van het communicatieplan is het bereiken van een positief imago van de Nederlandse varkenshouderij door te laten zien dat:

  • De Nederlandse Varkenshouderij zich positief ontwikkelt door innovaties en investeringen;
  • Er goed voor Nederlandse varkens wordt gezorgd, beter dan elders ter wereld;
  • Dat Nederlands vlees lekker, veilig en gezond is;
  • De Nederlandse varkenshouderij minder milieubelastend is dan elders ter wereld.

De berichten zullen regelmatig worden gekoppeld aan (bestaande) positieve publieksacties. De berichten en acties hebben een gevarieerd karakter terwijl varkenshouders en hun toeleveranciers een actieve rol vervullen bij de uitvoering ervan. Met locale, regionale en landelijke media worden bedoeld:

  • Gemeentelijke en regionale huis-aan-huisbladen;
  • Regionale en landelijke dagbladen;
  • Locale en provinciale en radio-omroepen;
  • Locale en provinciale en TV-omroepen;
  • Internet en social media

Motto:

“Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media”