Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

NVV start onderzoek geurhinder

| Geen reacties

Barneveld, 29 mei 2015
Kenmerk: P1519
‘Huidig beleid gestoeld op achterhaalde rekenmodellen en onderzoeksmethoden’
NVV start onderzoek geurhinder
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders start op korte termijn in samenwerking met het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een onderzoek naar geurhinder.
In het onderzoek zal specifiek gekeken worden naar de emissieniveaus op stalniveau. Verder wordt bekeken wat de impact is van die uitstoot en hoe mensen in de omgeving die eventuele hinder beleven. De methodiek die hiervoor wordt gebruikt, legt een directe link tussen de uitstoot uit de stal en hinder die mensen ervaren.
NVV voert dit onderzoek uit omdat zij van mening is dat het huidige beleid op het gebied van geur is gestoeld op achterhaalde rekenmodellen en onderzoeksmethoden. De modellen zijn met grote onzekerheid omgeven en er vinden nauwelijks metingen plaats in de praktijk.
De NVV wil via het eigen onderzoek in samenwerking met ILVO aantonen dat eventuele aanscherping van regelgeving niet nodig is. NVV vermoedt dat geurhinder tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aangenomen en wil deze aanname aan de hand van actuele modellen en methoden onderbouwen.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.