Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Pr- en promotiemateriaal voortaan bij POV te bestellen

| Geen reacties

Zeist, 18 juni 2015
Opslag, beheer en uitgifte mogelijk door donaties varkenshouders en bedrijven
Pr- en promotiemateriaal voortaan bij POV te bestellen
De Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft de opslag, het beheer en de uitgifte van de pr- en promotiematerialen definitief overgenomen.
Sinds het opheffen van het Productschap Vee en Vlees – waar varkenshouders tot 2014 promotiematerialen konden bestellen – waren de spullen tijdelijk opgeslagen bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in Roermond. Omdat de POV sinds dit jaar de sector-pr uitvoert, is besloten het beheer en de uitgifte van de pr-materialen definitief onder te brengen in het POV-kantoor in Zeist.
De POV heeft dankzij de donaties van varkenshouders en toeleverende bedrijven een budget kunnen vrijmaken voor het in stand houden, opslaan en uitgeven van de voorraad materialen.
Donaties ‘De varkenshouders en toeleverende bedrijven die hebben gedoneerd, verdienen opnieuw een groot compliment. Door hun bijdrage kunnen álle varkenshouders in Nederland blijven beschikken over dit belangrijke pr- en promotiemateriaal’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. Zij roept varkenshouders en bedrijven die nog geen donatie hebben gedaan op, dit alsnog te doen. ‘Wij vinden het zeer belangrijk dat alle varkenshouders in Nederland gebruik kunnen blijven maken van promotie- en pr-materiaal’, aldus Jansen.
Eerder kon de POV, dankzij deze donaties, al financiële steun geven aan het onderhoud van de zichtstallen door de Stichting Varkens in Zicht en aan Varkens Vandaag, die de varkenshouderij positief in de media brengt.
Gratis Het promotiemateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar en bestaat onder meer uit lesmaterialen, folders, pennen en diverse hebbedingetjes. Varkenshouders kunnen deze gebruiken en uitdelen tijdens open dagen of bezoek van schoolklassen en/of groepen aan hun bedrijf.
Dit promotiemateriaal is ook gratis beschikbaar voor anderen die de varkenshouderij positief belichten. Bijvoorbeeld bedrijven, organisaties of verenigingen.
Het promotiemateriaal is vanaf vandaag gratis aan te vragen via een contactformulier op de website van de POV. Of door een e-mail te sturen aan info@pov.nl. Een medewerker neemt dan contact met de aanvrager op.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.