Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Diervoedersector draagt sterk bij aan reductie voedselverspilling

| Geen reacties

19/06/2015 –

Nieuwsbericht illustratie

De diervoedersector draagt sterk bij aan het verminderen van voedselverspilling. Dit gebeurt door efficiënt om te gaan met grondstoffen en gebruik van producten die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie. Voer met hoge voedingswaarde en een gunstige voederconversie dragen bij aan het doel van een duurzamere voedsel- en voederketen. Dit stelt Nevedi in reactie op het statement van het Compassion in world farming (CIWF) over voedselverspilling.

CWIF ziet veevoer als de grootste verspiller van voedsel. Volgens de dierwelzijnsorganisatie bleef dit aspect de afgelopen week onbesproken bij een conferentie over voedselverspilling in Den Haag. Volgens Nevedi gaat CIWF voorbij aan het feit dat bijvoorbeeld voertarwe niet geschikt is voor humaan gebruik en ook aan de enorme opmars in het gebruik van voormalige voedingsmiddelen in mengvoeders.

De diervoederindustrie gebruikt ongeveer 300 verschillende grondstoffen. Waardevolle reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie vormen circa 10% van het geheel. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld aardappelschillen, bietenpulp, bierbostel of spoelwater van patatfabrieken. En om voor humane consumptie geproduceerde voedingsmiddelen die wegens productiefouten daar niet meer voor geschikt zijn. Het is wel prima in diervoeder te gebruiken.

Voorbeelden van dit soort producten zijn brood, koekjes, ontbijtgranen, chips en snoepgoed. Ze hebben een hoge energiewaarde en dat staat de mengvoederindustrie toe om het gebruik van granen terug te dringen. In Nederland verwerkt de branche  rond de 220.000 ton voormalige voedingsmiddelen tot diervoeder. De Europese brancheverenigingen FEFAC en EFFPA schatten dat dit op Europees niveau ligt op 3,5 miljoen ton voedsel dat via veevoer nog een goede bestemming krijgt.

Bron: Nevedi

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.