Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Pr-organisaties voortaan verder onder de vlag van de POV

| Geen reacties

Zeist, 2 juli 2015
Pr-organisaties voortaan verder onder de vlag van de POV
Sector-pr bundelt krachten in ‘Varkens horen bij Nederland’
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de pr-organisaties en pr-initiatieven, Varkens Vandaag, Varkens in Zicht/Stap in de Stal, BIG Challenge en Het Kleine Loo hebben de krachten gebundeld voor de sector-pr in de varkenshouderij.
Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het POV pr-plan voor de varkenshouderij ‘Varkens horen bij Nederland’. Het pr-plan is in nauwe samenspraak met de organisaties opgesteld en is gekoppeld aan de uitvoeringsagenda van het Recept voor Duurzaam Varkensvlees en focust zich op het thema ‘Maatschappij & Omgeving’.
De POV maakt in het plan een duidelijk onderscheid tussen communicatie en pr. Bij communicatie worden de doelgroepen inhoudelijk geïnformeerd thema’s als dierwelzijn, diergezondheid, economie, arbeid en milieu. Deze communicatie blijft bij de standsorganisaties NVV, LTO Varkenshouderij, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Nederlandse Diervoeder Industrie (Nevedi). De sector-pr draait voornamelijk om promotie van de varkenshouders en de varkenshouderij.
Koepel Door de POV, Varkens Vandaag, Varkens in Zicht/Stap in de Stal en Het Kleine Loo is een ‘koepel’ gevormd. Binnen die koepel is er de POV-stuurgroep (POV/NVV/LTO Varkenshouderij) die de sector-pr en de bijbehorende activiteiten faciliteert, ondersteunt en (waar mogelijk) financiert.
De pr-organisaties zijn samengebracht in de POV-werkgroep ‘Varkens horen bij Nederland’. Zij blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van sectorpromotie, zoals open dagen, zichtstallen, Weekend van het Varken en boerderijeducatie. De organisaties hebben afgesproken dat specifieke activiteiten geen doel meer op zich worden. Er wordt door de organisaties gezamenlijk gewerkt aan de promotie en pr van de varkenshouderij. Dit leidt ertoe dat organisaties niet meer afzonderlijk van elkaar aan pr hoeven te doen en er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden.
Mijlpaal Het is voor het eerst in de historie van de varkenshouderij dat de sectorale pr en promotie centraal is georganiseerd en vanuit één organisatie wordt uitgevoerd. ‘We kunnen wel spreken van een mijlpaal’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. ‘Door onze krachten en verschillende expertises op deze manier te bundelen, is er één (varkens)geluid, één boodschap, één collectief en één afzender gerealiseerd. Dit is al jaren een grote wens van varkenshouders. De varkenshouders roepen al jaren om één regisseur die een eensluidende boodschap op maat vertelt aan de verschillende doelgroepen. Dat gaat nu gebeuren.’
Blij Voorzitter Rob van Schie van Varkens Vandaag is heel blij dat er nu vanuit één visie en één organisatie aan pr voor de varkenshouderij wordt gedaan. ‘Dat is precies wat wij altijd
hebben gewild. Varkens Vandaag is enkele jaren geleden opgericht uit onvrede over de sector-pr. Nu is er eindelijk één visie, één geluid. Wij werken daar heel graag aan mee.’
Van Schie sluit niet uit dat de Stichting Varkens Vandaag hierdoor kan worden opgeheven. ‘Wij kunnen binnen Varkens horen bij Nederland nu doen wat wij leuk vinden en waar wij goed in zijn: sectorpromotie. Wij willen daarbij géén bestuurlijke taken meer uitvoeren, zoals nu in de stichting het geval is.’
Dialoog De varkenshouders zelf worden overigens ook intensief betrokken bij de sector-pr. Zij zullen onder meer via een netwerk van ambassadeurs, verspreid over het hele land, worden ingezet om de POV en ‘Varkens horen bij Nederland’ mee te helpen de varkenshouderij in een positief daglicht te zetten.
Uiteindelijk doel is om maatschappelijke acceptatie, waardering en draagvlak te creëren voor de sector. ‘Onze gezamenlijke inspanningen voor de sector-pr zullen een brug slaan tussen boer en burger. Zodat ook de burger straks zegt: ‘Varkens horen bij Nederland’, aldus Jansen.

Lees de gezamenlijke visie hier

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.