Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

POV start grote donatiecampagne voor sector-pr

| Geen reacties

ingrid_en_doreen_2Zeist, 4 maart 2016
POV start grote donatiecampagne voor sector-pr
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) start vandaag onder de titel ‘Varkens horen bij Nederland’ een grote donatiecampagne om geld op te halen voor een intensief promotie- en pr-offensief voor de varkenshouderij.
Voorzitter Ingrid Jansen van de POV en varkenshoudster Doreen van den Berkmortel uit Sint-Oedenrode roepen via een filmpje en een brief varkenshouders en bedrijfsleven op om te doneren voor de sector-pr van 2016. De campagne zal volop via digitale en sociale media (YouTube, Twitter en Facebook) onder de aandacht worden gebracht. Organisaties als Varkens Vandaag, Varkens in Zicht, BIG Challenge en Het Kleine Loo worden hierbij ook ingezet. De organisaties werken al sinds 2015 intensief samen met de POV op het gebied van sector-pr.
Ondersteuning 2015 Vorig jaar werd door de POV voor het eerst aan de sector gevraagd om te doneren voor promotie en pr voor de varkenshouderij. Dit leverde in totaal 120.000 euro op. Hiermee is onder meer het Weekend van het Varken financieel ondersteund en heeft de Stichting Varkens in Zicht een financiële bijdrage ontvangen voor onderhoud van de 26 zichtstallen in Nederland. ‘En wij hebben Varkens Vandaag financieel bijgestaan in hun fantastische werk voor de promotie van de varkenshouderij in landelijke, regionale en lokale media’, aldus POV-voorzitter Ingrid Jansen. Tevens is er gratis op grote schaal pr- en promotiemateriaal verstrekt aan varkenshouders om te gebruiken tijdens open dagen, publieksactiviteiten en rondleidingen. Bovendien is de varkenshouderij via het programma Nederland Proeft op RTL 4 gepromoot, dankzij een bijdrage van de POV.
Zware tijd Jansen beseft heel goed dat varkenshouders het op dit moment financieel zwaar hebben. ‘Wij hebben er ook serieus over nagedacht om varkenshouders dit jaar niet te vragen om te doneren. Wij hebben besloten dit toch te doen, omdat juist in deze zware tijd sector-pr van levensbelang is.’
Tegenwicht’ Behalve met de financiële crisis, wordt de sector ook keer op keer geconfronteerd met voortdurende campagnes van maatschappelijke organisaties. In 2016 wil de POV dan ook nóg meer doen om hier een tegenwicht aan te bieden en de sector in een positief daglicht te zetten met eerlijke en open informatie en campagnes. ‘De maatschappelijke organisaties bepalen momenteel het beeld van de varkenshouderij bij de burger. Zij zetten doelbewust een verkeerd beeld neer van onze boeren en de productiewijzen. Wij willen, samen met Varkens Vandaag, Varkens in Zicht en de andere partners die aan varkenspromotie doen, Nederland laten zien hoe mooi onze sector werkelijk is’, zegt Jansen.
Collectief Voor zo’n pr- en promotieoffensief is volgens Jansen echter veel geld nodig. ‘Vol gas geven op pr en promotie kan alleen als we het collectief oppakken. Samen staan we sterk.’ Daarom worden behalve de individuele varkenshouders ook de bedrijven in de periferie van de varkenshouderij actief benaderd om financieel bij te dragen aan de sector-pr.
‘Het bedrijfsleven heeft net zo goed baat bij een goed imago van en een breed draagvlak voor de varkenshouderij’, stelt Jansen. ‘Wij verwachten dan ook dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en massaal hun portemonnee trekken en gul geven voor onze gezamenlijke sector-pr.’
Filmpje en brief Het filmpje met de oproep van Ingrid Jansen en Doreen van den Berkmortel is onder meer te zien op www.pov.nl en via het YouTube-kanaal van de POV.
De brief aan de varkenshouders en het bedrijfsleven valt volgende week op de mat. Daarin zit tevens een factuur voor een vrijwillige bijdrage. Bijdragen voor de sector-pr 2016 kunnen worden gestort op:
NL82RABO 0192 046 357, t.n.v. Producenten Organisatie Varkenshouderij te Zeist. O.v.v. Sector-PR.

 

Bekijk hier de oproep via youtube
—————————————————————————————————————–

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.