Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Duurzame oplossing voor Noord-Brabantse varkensmestproduktie

| Geen reacties

Duurzame oplossing voor mest beloond met maximale Agrifood Capital SubsidieFujifilm en Kamplan ontvangen maximale AgriFoodCapital subsidie voor hun ontwerp van een nieuwe en duurzame varkenshouderij

Duurzame oplossing voor Noord-Brabantse varkensmestproduktie 

Fujifilm en Kamplan ontwikkelden samen een nieuwe duurzame varkenshouderij waarin boeren op een slimme en rendabele manier kunnen voldoen aan de strenge eisen op het gebied van mestverwerking, dierwelzijn en de uitstoot van geur en ammoniak uit hun stallen. Voor haar innovatie ontvingen de twee bedrijven de maximale subsidie van AgriFood Capital. In AgriFood Capital werken de provincie Noord-Brabant, gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voeding en gezondheid.

Betere gezondheid voor de boer, de varkens en hun omgeving

Fujifilm, bekend vanwege haar producten op het gebied van beeld en film en Kamplan een technische toeleverancier aan de varkenshouderij, ontwikkelden samen een nieuw concept voor het houden van varkens. Centraal in dit concept staan het verminderen van de uitstoot van geur en ammoniak, het verminderen van mesttransport en het verwerken van mest tot waardevolle mestproducten voor de akker- en tuinbouw. In het nieuwe stalconcept wordt de mest opgevangen in speciale mestgoten. Een aantal malen per dag wordt de mest uit deze goten weggespoeld met gerecycled water en afgevoerd naar een dichte mestopslag. Doordat de mest niet meer in grote mestputten onder de varkens wordt opgeslagen, wordt de uitstoot van geur en ammoniak in de stal voorkomen. Daardoor ontstaat een veel gezonder en aangenamer klimaat voor de boer, zijn dieren en de omgeving.

 

Innovatief filter en membraam zorgen voor veilig slootwater uit mest

Na het wegspoelen van de mest uit de speciale goten, wordt de varkensmest gescheiden in 80% vloeibare en 20% dikke mest. Een speciaal filter en een membraam van Fujifilm filteren de vloeibare mest in 85% schoon water dat veehouders van de overheden en waterschappen mogen lozen in sloten. Het gezuiverde water voldoet aan strenge eisen. Zo bevat het water wel de juiste verhouding aan mineralen die belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving voor planten, dieren en micro-organismen. Het water bevat echter geen bacteriën en virussen die wellicht een risico kunnen vormen voor mens en dier. Juist de toepassing van de waterzuivering, maken het concept van Fujifilm en Kamplan uniek. Voor deze specifieke innovatie ontvingen de bedrijven de subsidie.

 

65% minder transport en waardevolle mestproducten voor akker- en tuinbouw

Doordat veehouders schoon water uit mest kunnen filteren en hergebruiken in hun bedrijf of het weg kunnen laten lopen in sloten is er 65% minder transport nodig voor het afvoeren van mest uit varkenshouderijen. Dat levert veel voordelen op voor zowel de omgeving als de boer. In een speciale mestverwerkingsinstallatie, kan het resterende gedeelte uit de mest worden verwerkt tot waardevolle mestproducten die perfect aansluiten bij de behoefte van bedrijven in de akker- en tuinbouw. Meerdere varkenshouderijen maken gebruik van één zo’n installatie.

 

Nieuw concept speelt in op strenge eisen van zuidelijke provincies

Het innovatie concept voor het houden van varkens van Fujifilm en Kamplan sluit aan bij de extra strenge eisen die de provincie Noord-Brabant en de andere zuidelijke provincies stellen aan het houden van varkens in de toekomst. Fujifilm en Kamplan bouwt al aan drie concrete veehouderijprojecten volgens het zogenaamde Total Circulair Farm Concept. Het concept is toepasbaar in zowel nieuwe als bestaande varkenshouderijen. Veehouders die willen, kunnen via het nieuwe concept ook energie opwekken of het afvalwater van huishoudens uit de buurt duurzaam en rendabel verwerken. Daarvoor is een extra investering nodig. De subsidie die Fujifilm en Kamplan ontvangen is beschikbaar voor aan kansrijke projecten die de regionale economie stimuleren.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.