Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Aktie #geenhittestress in de media

| Geen reacties

23-08-2016 gezamelijk persbericht van NVV en LTO
Varkenshouders delen foto’s #geenhittestress op sociale media

Komende dagen worden tropische temperaturen verwacht in Nederland. Varkenshouders zijn hier goed op voorbereid en nemen tal van maatregelen om de dieren de hitteperiode zo comfortabel mogelijk te laten doorkomen.

Burgers kunnen via foto’s en filmpjes op de sociale media van varkenshouders meekijken met de varkenshouders en alle maatregelen die zij voor hun dieren nemen. Dit gebeurt onder de hashtag #geenhittestress.

Zorg
‘Varkenshouders zijn zich meer dan wie dan ook bewust van de extra zorg die de dieren tijdens deze hitteperioden nodig hebben. De maatregelen die varkenshouders nemen tegen het ontstaan van hittestress bij dieren, zijn echter niet altijd zichtbaar voor de burger. Wij willen de komende dagen daarom aan de burgers laten zien wat varkenshouders doen om hun dieren zo comfortabel mogelijk door de hitteperiode te laten komen. Wij hebben alle varkenshouders daarom opgeroepen om, met de hashtag #geenhittestress, de komende dagen foto’s en filmpjes vanuit de stal te delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc.’, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Foto’s en fimpjes
NVV en LTO Varkenshouderij zullen deze foto’s en filmpjes ook via hun eigen sociale media delen met burgers. Op die manier kan de burger meekijken met de boer(in) en de dieren in de stal.

Maatschappelijke aandacht
‘Wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke aandacht voor de varkenshouderij en nemen de zorgen en wensen van burgers ook serieus. Wij vinden het belangrijk dat mensen weten én te zien krijgen dat onze dieren, óók tijdens een hittegolf, optimale zorg krijgen. Onze sector is transparant en open en die inkijk geven wij dan ook graag’, aldus Jansen en Douma.

Er zijn tal van maatregelen die varkenshouders nemen tijdens de komende hitteperiode:

Ventilatie:
· Er wordt extra gelet op de inlaat van verse lucht in de stal.

· Zomerkleppen worden opengezet en de winterluchtinlaat gaat dicht.

· Ventilatoren, luchtkokers, luchtinlaat en luchtwassers worden waar nodig extra gereinigd en stofvrij gemaakt.

· De ventilatorcurve wordt gecontroleerd zodat de ventilator op 100% capaciteit kan draaien.

· Het alarm en de stroomaggregaat worden extra gecontroleerd.

· Activiteiten rondom het warmste tijdstip worden zoveel mogelijk vermeden.

Voer en water
· De voertijden worden aangepast. Er wordt ’s ochtends vroeger gevoerd en ’s avonds later. Tijdens koele perioden is de voeropname beter, wat de varkens fit houdt.

· Indien nodig worden kleinere porties per keer gevoerd.

· Water is zoals altijd 24 uur per dag beschikbaar.

· Er wordt koeler water verstrekt (10-15 graden).

· Waternippels worden zo ingesteld dat die een extra hoeveelheid water geven. Dit wordt regelmatig gecontroleerd.

· Meerdere keren per dag wordt zonodig handmatig extra water gegeven.

· Varkens krijgen een extra vitaminestoot in hun voer.

· Bij droogvoer wordt extra water verstrekt.

· Indien nodig wordt tijdelijk een andere voersoort ingezet om een eventueel tekort aan voedingsstoffen op te vangen.

In de stal
· Biggennesten worden zoveel mogelijk afgedicht, zodat de biggen een warm nest hebben en de zeug een koelere omgeving heeft.

· Betonnen vloeren worden nat gesproeid voor een koeler klimaat.

· Daken worden natgesproeid voor extra verkoeling.

· Indien nodig worden de dieren natgesproeid.

· Ramen op het zuiden worden verduisterd om het zonlicht te weren, zoals ook mensen hun gordijnen dicht houden tijdens hitte.

Extra maatregelen voor varkens die buiten komen
· Varkens kunnen niet zweten en verbranden snel. De modderpoelen, indien aanwezig krijgen extra water zodat de varkens de modderbaden volop kunnen gebruiken ter verkoeling en ter bescherming van hun gevoelige huid.

· Varkenshouders brengen extra schaduwplekken aan voor varkens om te schuilen tegen de zon.

· Daken en vloeren worden indien nodig natgesproeid voor extra verkoeling.

· Dieren worden indien nodig extra natgesproeid voor extra verkoeling.

Transport
· Er is door de veehandel en veetransporteurs (Vee & Logisitiek Nederland) in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een protocol opgesteld voor veevervoer tijdens extreme temperaturen.

· Boven de 35 graden is er geen veetransport.

· Bij temperaturen vanaf 27 graden wordt er waar mogelijk vroeg geladen. Dit hangt mede af van individuele situaties; het heeft bijvoorbeeld geen zin vroeg te laden als een vracht slachtdieren pas ’s middags gelost kan worden.

· De beladingsgraad wordt tussen 12.00 en 19.00 uur verlaagd met 10 tot 20 procent.

· Wagens die voorzien zijn van ventilatoren worden voor gebruik extra gecontroleerd op het goed functioneren van de ventilatoren.

· Vervoerder laat de ventilatoren bij gebruik van de wagen zo mogelijk harder blazen dan gebruikelijk.

· De veetransporteur parkeert de veewagens tijdens het laden, lossen en noodzakelijke tussenstops zoveel mogelijk in de schaduw en/of op plaatsen waar enige wind staat.

· De transporteur controleert de verkeerssituatie op de route onderweg naar het losadres voor aanvang van het transport en past zijn route zo nodig aan.

Bron: NVV

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.