Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

“Kies samenwerking ketenpartners voor toekomst eigen bedrijf”

| Geen reacties

 Persbericht Nevedi
“Ondernemerschap behelst zelf keuzes maken voor behoud van de toekomst van het eigen bedrijf. Kies voor de juiste partners in de keten waarin je perspectief ziet, om samen marktconcepten uit te werken met een positief rendement voor elke partner.” Met die boodschap introduceerde Nevedi-directeur Henk Flipsen vandaag 10 november“Kies samenwerking ketenpartners voor toekomst eigen bedrijf”romelko_voor_de_meest_kwetsbare_fase_van_de_big__biggen_eten_biggenvoer__de_heus_voeders_crop_cy-28_cx-32_dpc_w715_h380het jaarcongres van zijn brancheorganisatie in Sint-Michielsgestel.
Volgens Flipsen is het vereist marktconcepten met alle ketenpartners samen uit te werken, waarbij ‘boer en voer’ vanaf het begin bijdragen aan de uitwerking van het programma van eisen en voorwaarden. “Dit resulteert in gezamenlijke kennisopbouw, onderling vertrouwen en leidt tot een optimale en duurzame ketensamenwerking en -afstemming”, aldus Flipsen.
Het congres met het thema ‘Ketensamenwerking’ gaf podium aan voorbeelden van ketensamenwerking: KemperKip, Robot & Weiden en Onderscheidend Varkensvlees. Flipsen: “Ketensamenwerking gaat niet vanzelf. Het is cruciaal van elkaar te leren. Niet om marktconcepten massaal te kopiëren. Veel meer gaat het om leerervaringen van het samenwerkingsproces.” Bij vraagstukken die een bredere aanpak vereisen dan de partners aan kunnen, kunnen ze een beroep doen op Nevedi en haar ketenpartners bij brancheorganisaties.
Vierkantsverwaarding
Jos Fransen (Van Gorp Biologische diervoeders) vertelde dat in ketens samenwerken korte lijnen vergt. Als voorbeeld noemde hij de constante samenstelling van voer. “Als daarin aanpassingen noodzakelijk zijn, bespreek je dat met elkaar.” Henri Verstappen (KemperKip) maakte helder dat de consument het succes bepaalt. “Die geeft blijk van waardering door je product te kopen. Voor vierkantsverwaarding is een speciale band met je afnemer cruciaal. Je wilt niet alleen de kipfilets verkopen, maar ook de andere onderdelen van de kip.”
Onderlinge ruilverhouding
Bert Philipsen (WUR) hield de toehoorders voor dat het van grote waarde is om concepten concreet te maken. “Houdt het simpel. Zorg dat je als ketenpartners elkaar helpt én blijft uitdagen. Het uiteindelijke succes zit ‘m in de onderlinge ruilverhouding”, vertelde Philipsen over zijn ervaringen met Robot & Weiden. Daar is ook Leo Tjoonk (Agrifirm Feed BV) bij betrokken. Naar zijn mening zit de sleutel naar succes bij ketensamenwerking in onderling vertrouwen. “Je kennis delen, bij elkaar in de keuken kijken. En elkaar succes gunnen.”
Kritische consument voorwaarde
Jaap de Wit (Westfort) gaf uitleg hoe zijn vleesbedrijf tot concepten komt. “Dat begint met het oppikken van een signaal, dat we daarna met enkele veehouders uitproberen. Als dat lukt, brengen we het concept verder tot ontwikkeling en rollen we het breder uit bij meer veehouders. Daarna volgt de uitdaging om het goed en renderend in de markt te zetten.” Zijn ‘ketenpartner’ Wim Krajenbrink (AgruniekRijnvallei Biologisch BV) wees daarbij op een voorwaarde: een kritische consument: “Die vraagt informatie, wil garanties en transparantie én is bereid om de meerprijs van het concept te betalen.”
Nevedi
Ketens en samenwerking vormt één van de speerpunten van het Actieplan 2016 – 2020 van Nevedi. Als brancheorganisatie behartigt Nevedi collectieve belangen van haar leden. Die zijn werkzaam in de Nederlandse diervoederindustrie en zijn fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en leveranciers van vochtrijke diervoeders (co-producten van de levensmiddelenindustrie). Bij Nevedi zijn 100 diervoederbedrijven en voerleveranciers aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij circa 95% van de totale productie in Nederland.

 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.