Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

POV: Systeem voor afvoeren mest moet op de schop

| Geen reacties

PERSBERICHT POV
Zwolle, 22 juni 2017
Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht
POV: Systeem voor afvoeren mest moet op de schop
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft vandaag mondeling inspraak geleverd bij het Rondetafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer. Ook heeft POV een schriftelijke zienswijze (zie bijlage bij dit persbericht) ingediend bij de Tweede Kamer.
POV stelt dat de kern van het probleem niet mestfraude is. Het probleem is een systeem waar niet mee te werken valt in de praktijk. Het systeem van wegen en bemonsteren klopt niet in Nederland en moet op de schop, vindt POV. ‘Het is bij een niet functionerend systeem onterecht dat veehouders en mesttransporteurs continu worden afgeschilderd als ‘fraudeurs’. De mestwetgeving is in NL te ingewikkeld en kostbaar. Eén vinkje verkeerd op een formulier zetten, wordt direct betiteld als fraude.’
Praktijk De praktijk is dat RVO boeren controleert op basis van de mineralenbalans. De rekensom die wordt gehanteerd is: beginvoorraad + productie – afgevoerde mest = eindvoorraad. Fosfaat en stikstof in de afgevoerde mest worden bepaald op basis van wegen en bemonsteren. Dit systeem voldoet volgens POV niet aan de wettelijke nauwkeurigheidsvereisten. Dit resulteert vaak in situaties dat de mestput weliswaar leeg is, maar op papier nog afgevoerd moet worden. ‘En dan wordt de boer een fraudeur genoemd.’
Al sinds het Minas-tijdperk lopen er procedures tegen het systeem van wegen en bemonsteren. Er worden stelselmatig afwijkingen gevonden van meer dan 15 procent. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan, in opdracht van het ministerie, die bewijzen dat het systeem van wegen en bemonsteren grote afwijkingen laat zien. Meerdere keren is dus geconstateerd dat het systeem van wegen en bemonsteren niet voldoet. ‘Waarom wordt dit niet erkend en opgelost?’, vraagt POV zich af.
POV roept op om de kern van het probleem aan te pakken. Het systeem moet simpeler: minder administratie en minder papierstromen, betrouwbare methodes voor het vaststellen van gewicht en gehaltes én meer ruimte voor afspraken tussen producent en ondernemer.
Mestverwaarding Ook riep POV tijdens het Rondetafelgesprek om in te zetten op een beter beleid betreffende mestverwaarding. ‘De sector heeft al jaren te maken met een beperkend en een beklemmend beleid. Producten uit mestverwerking hebben maar weinig beleidsruimte om in Nederland daadwerkelijk toegepast te worden. We hebben ruimte nodig voor dunne fractie varkensmest en mineralenconcentraten uit omgekeerde osmose of andere technieken’, aldus de POV.
—————————————————————————————————————–

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.