Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

| Geen reacties

21-06-2017
Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

Er is geen verband tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Dat blijkt opnieuw uit het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)”, dat vorige week is uitgekomen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal zich dan ook blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in Nederland te reguleren.

POV is voornemens een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en de varkenshouderij.

Geen verband
In de studies die zijn gedaan in aanvulling op het eerste VGO-onderzoek, is te lezen dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving.

Hepatitis E infecties en de resistente ESBL-bacteriën en clostridium difficile komen volgens het onderzoek net zo vaak voor bij mensen die dichtbij veehouderijen wonen als mensen die daar verder vandaan wonen. Er is volgens de onderzoekers dan ook geen effect te verwachten dat deze ziekteverwekkers vanuit varkenshouderijen worden overgebracht.

Geen relatie
‘De Wet veedichte gebieden baseerde zich in eerste instantie op de relatie van veehouderijen tot de volksgezondheid. Maar in het eerste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) kon al niet worden aangetoond dat varkenshouderijen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het aanvullend VGO-onderzoek toont die relatie opnieuw niet aan’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

Accent verlegd
‘Omdat is gebleken dat de gezondheidsrisico’s van omwonenden van veehouderijen niet kunnen worden aangetoond, is het accent van de Wet veedichte gebieden verschoven van gezondheid naar ‘kwaliteit van de leefomgeving’. Met andere woorden; de overheid wil linksom of rechtsom gewoon minder vee en minder veehouderijlocaties.’

Steun van de Raad van State
POV ziet zich in haar verzet tegen de Wet veedichte gebieden gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State. De Raad van State bepaalde onlangs dat het VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten biedt.

Het hoogste bestuursorgaan in Nederland stelt, dat niet kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. De Raad van State stelt daarom ook dat het VGO-onderzoek geen aanleiding kan vormen om medewerking aan de vestiging of uitbreiding van een veehouderij te weigeren.

Zorgen
‘Natuurlijk nemen wij zorgen van burgers die in een gebied wonen waar veel veehouderij is, serieus’, zeggen Jansen en Douma. POV wil dan ook wel in gesprek met overheden en burgerpartijen om te kijken op welke manier het leefklimaat wel verbeterd kan worden voor iedereen.

‘Echter, zowel in het VGO-onderzoek als in de aanvullende studies wordt nergens aangetoond dat varkenshouderijen ziekteverwekkers of ziekte-overbrengers zijn. Zelfs het RIVM stelt dat nog meer onderzoek nodig is.’

Onafhankelijk onderzoek
De POV wacht de resultaten van nieuw RIVM onderzoek niet af. De POV overweegt om zelf een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en varkenshouderijen.

Emotie in plaats van ratio
‘Er heerst nu te veel emotie in plaats van ratio. In de media bijvoorbeeld verschijnen altijd foto’s en beelden van varkens als het over veehouderij en gezondheid gaat. Dit is volkomen onterecht en een bewijs dat ratio niet leidend is. Het blijkt namelijk keer op keer dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Het wordt hoog tijd dat de feiten over varkenshouderijen en gezondheid voor eens en altijd boven tafel komen door onafhankelijk onderzoek. Daar gaan wij nu voor zorgen’, aldus Jansen en Douma.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.