Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Peiling: twee derde varkenshouders wil meebetalen aan promotie

| Geen reacties

A43X2069Nieuws  bron: boerderij.nl

Twee derde van de varkenshouders is bereid jaarlijks te betalen voor sectorpromotie. Dat blijkt uit een online enquête van Boerderij.

(111 geënquêteerden is varkenshouder)

Van deze groep voelt twee derde het meest voor een bijdrage per afgeleverd varken en een derde van hen is voor een vast bedrag per bedrijf. Van de groep varkenshouders die aangeeft niet te willen betalen voor promotie van de sector, vindt ruim driekwart dat het een verantwoordelijkheid is van de hele keten en dat daarom één of meerdere ketenpartners moeten bijdragen.

POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is van plan volgend jaar een bedrag op de nota te zetten voor promotie. Hoeveel geld voor promotie de POV via haar leden wil binnenhalen, is nog niet bekend. POV-voorzitter Ingrid Jansen ziet echter dat het debat over de varkenshouderij de laatste jaren verhardt. Jansen: “Veel varkenshouders zijn actief op social media en op open dagen kan iedereen zien wat er gebeurt. Varkenshouders zoeken contact met burgers om de dialoog aan te gaan. Gezien de verharding in het debat is dat niet meer voldoende.”

Ingrid Jansen: “Varkenshouders zoeken contact met burgers om de dialoog aan te gaan. Gezien de verharding in het debat is dat niet meer voldoende.”

Sector-pr taak hele keten?

Een aanzienlijk deel van de geënquêteerden vindt dat sector-pr een taak is van de hele keten en dat ketenpartners moeten meebetalen. Van de geraadpleegden personen zijn 111 varkenshouder.

bron: boerderij.nl

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.