Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Checklist Bigvitaliteit beschikbaar voor de praktijk

| Geen reacties

160118 Persbericht checklist Bigvitaliteit.pdf - Adobe Acrobat Pro DCVanwege de toenemende maatschappelijke zorgen over de uitval onder biggen, is de stuurgroep Bigvitaliteit ingesteld. De stuurgroep heeft als doel het verhogen van bigvitaliteit en mede daardoor het terugdringen van uitval onder biggen. Dit is vastgelegd in het plan van aanpak Bigvitaliteit. De checklist is hier een onderdeel van.
De stuurgroep Bigvitaliteit bestaat uit: Dierenbescherming, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nevedi, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Topigs Norsvin, PIC, Next Genetix, Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Vee & Logistiek Nederland (V&LN).

De checklist Bigvitaliteit is vanaf vandaag, 16 januari 2018, beschikbaar voor varkenshouders. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving. De checklist is in opdracht van de Stuurgroep Bigvitaliteit opgesteld. Basis voor de checklist zijn de uitkomsten van een enquête die gehouden is door varkensdierenartsen op 84 zeugenbedrijven.
Wageningen UR en de betrokken varkensdierenartsen hebben de checklist Bigvitaliteit opgesteld. Met de checklist kan een varkenshouder samen met zijn dierenarts of voeradviseur aan de slag om de succesfactoren en de verbeterpunten op het eigen bedrijf inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn er drie protocollen opgesteld, namelijk voor hygiëne, opfokzeugen en zorg rond het werpen. Hierin staan tips die helpen bij het oppakken van de verbeterpunten. Alle tools tezamen helpen varkenshouders om ook in 2018 intensief te werken aan vitale biggen.
Praktische handvaten
De checklist geeft inzicht in de verbeterpunten op het bedrijf. De focus ligt daarbij op een goede gezondheid van zeugen en biggen, management voor en na het werpen, huisvesting in de kraamstal, voeding en huisvesting van guste en dragende zeugen en opvang en adaptatie van opfokzeugen.
De protocollen bevatten praktische handvaten en gaan in op wat een wenselijke stalsituatie is of wat gewenste processen en handelingen zijn. De varkenshouder kan hiermee samen met zijn adviseur en/of dierenarts een verbeterplan maken voor het eigen bedrijf.
Activiteiten in 2018
De gehele keten is via de Stuurgroep Bigvitaliteit betrokken bij het verbeteren van bigvitaliteit. De ketenpartners hebben zich gecommitteerd aan het thema en de aanpak ervan en werken vanuit de eigen expertise samen aan verbetering van de vitaliteit van biggen.
In 2018 ligt de gezamenlijke focus op het oppakken van verbeterpunten op varkensbedrijven, een betere kennisdoorstroming op het thema en het oppakken van kennisleemtes. Hiervoor wordt onder andere de Focusgroep Bigvitaliteit opgezet. De Focusgroep Bigvitaliteit bestaat uit erfbetreders en experts. Doelstelling van de Focusgroep Bigvitaliteit is een snelle verbinding leggen tussen praktijk, onderzoek en beleid om zo de bigvitaliteit op bedrijven blijvend te verbeteren.
Stuurgroep Bigvitaliteit

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.