Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Rechter veegt vloer aan met Varkens in Nood

| Geen reacties


vlees logo

Zoetermeer, 31 januari 2019
Rechter veegt vloer aan met Varkens in Nood
De grote hoeveelheid informatie die stichting Vlees.nl online heeft staan is nergens oneerlijk
of misleidend. Dat is het kraakheldere oordeel van de Haagse rechtbank in een procedure die
was aangespannen door actiegroep Varken in Nood. Tientallen pagina’s en tekstuele
passages zijn tegen het licht gehouden en hebben de juridische toets der kritiek glansrijk
doorstaan.
De Haagse rechtbank heeft zich onderwerp voor onderwerp, passage voor passage gebogen
over bestreden informatie op www.vlees.nl waar de klagers zich niet in kunnen vinden. Het
betrof met name de onderwerpen over dierenwelzijn, het slachtproces, verdoving, de
varkenshouderij, diergezondheid, dierziekte-preventie, antibiotica, salmonella, natuurlijk
gedrag, ingrepen, transport, diervoer, duurzaamheid, welzijn & milieu, het internationaal
perspectief e.a.
De ondubbelzinnige lijn in het oordeel van de Haagse rechtbank is, dat de informatie op
Vlees.nl door de bezoeker prima in de context kan worden gelezen en begrepen. Het is duidelijk
wat er staat en van wie het komt. De gemiddelde consument kan de informatie goed wegen en
mag in staat worden geacht zo nodig elders zijn licht op te doen, voor zover hij daar al niet door
Vlees.nl op wordt gewezen. Teksten zijn neutraal geformuleerd en informatief en zijn nergens
oneerlijk of misleidend.
Het is een flinke steun in de rug, dat de rechter ons zo ondubbelzinnig in het gelijk heeft
gesteld, stelt Dé van de Riet van Vlees.nl. ‘Je moet er toch niet aan denken dat we hier onder de
censuur van radicale groepen zouden komen te staan. Zo fundamenteel is deze zaak. Iedereen
heeft recht op z’n eigen meningen, ook als deze in het geval van Varken in Nood niet altijd even
steekhoudend zijn. Maar hier heeft de rechter een stevige streep getrokken waar dit soort
kleine, maar nogal uitgesproken groepen denken hun opvattingen aan anderen te kunnen
opleggen.’
Stichting Vlees.nl benadrukt zich gesterkt te voelen in het kunnen, willen en moeten
verstrekken van gedegen informatie over vlees en de productie daarvan. Ontwikkelingen rond
vlees staan ook niet bepaald stil. Van de Riet: ‘We houden ons altijd aanbevolen voor verdere
verbetering, voor aanvullingen, voor nieuwe inzichten en zijn altijd bereid tot dialoog, zolang
dat maar gebeurt binnen een normaal maatschappelijk verkeer.’
Nadere informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Dé van de Riet van Vlees.nl, tel. 06 23 51 26 07

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.