Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Vlees van Nederlandse Varkenshouders is net zo duurzaam als de plantaardige vleesvervanger Tofu

| Geen reacties

Nederlands Varkensvlees veel lagere CO2 footprint dan aangenomen

Vion CO2 Foorprint varkensvleesHet varkensvlees afkomstig van Nederlandse varkenshouders blijkt nu net zo duurzaam als de plantaardige vleesvervanger Tofu. Met dat nieuws komen ZLTO en Vion. Beide organisaties onderzoeken de carbon footprint van meerdere Nederlandse varkenshouders. Deze veehouders produceren vlees voor de Nederlandse supermarkten. Ze doen dat volgens het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Nederlandse veehouders hanteren daarnaast nog richtlijnen voor een duurzamere veehouderij. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlands varkensvlees véél duurzamer is dan het mondiale gemiddelde waarmee doorgaans wordt gerekend. De lage CO2 footprint is te danken aan de milieu investeringen die zowel Nederlandse varkenshouders, voerproducenten, slachterijen als supermarkten de afgelopen jaren hebben gedaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse varkenshouders en voerproducenten zeer efficiënt werken.

Lage CO2 footprint door slim gebruik van voer, energie en verwerking van mest

De productie van vlees kost voer, water en energie en levert mest als bijproduct op. Allemaal factoren die bijdragen aan het ontstaan van CO2. Om de carbon footprint te meten, maakten de onderzoekers gebruik van een eenduidige, objectieve manier van berekenen¹ en gebruikten ze betrouwbare gegevens uit de keten. Boeren die efficiënter omgaan met voer, water, energie en mest beïnvloeden de CO2 uitstoot in positieve zin. Onderzoek door ZLTO en Vion laat zien dat Nederlandse varkensboeren vlees produceren met een veel lagere CO2 uitstoot dan collega’s in de rest van de wereld. Zo maken Nederlandse varkensboeren gebruik van zeer efficiënte veevoeders en voertechnieken. Door varkens uitgekiende voeding voor te schotelen die precies is afgestemd op hun voedingsbehoefte, lukt het de boeren om met steeds minder voer, dezelfde hoeveelheid vlees te produceren. Boeren worden daarbij geholpen door de Nederlandse veevoerindustrie. Zij ontwikkelen steeds hoogwaardigere en duurzamere veevoeders. Zo maken voerfabrikanten in Nederland relatief veel gebruik van overblijfselen uit onder andere de aardappel-, bier-, brood-en zuivelindustrie en van steeds meer grondstoffen die duurzaam zijn geteeld. De CO2 footprint van Nederlands varkensvlees valt gunstig uit doordat voerfabrikanten en veehouders in Nederland voor hun voer gebruik maken van 100% verantwoorde soja volgens de FeFac Soy Sourcing Guidelines². De carbon footprint van Nederlands varkensvlees valt verder gunstig uit doordat veehouders meer duurzame energie zijn gaan opwekken en gebruiken door forse investeringen in onder andere zonnepanelen op de daken van hun stallen en het terug winnen van warmte uit hun stallen. Mest die Nederlandse varkenshouders produceren mag volgens de wet- en regelgeving de bodem niet belasten. Een deel van de mest in Nederland wordt daarom verwerkt tot duurzame energie en tot duurzame mineralen die als waardevolle kunstmestvervangers worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Ook investeerden veehouders in de cruciale preventie van methaanuitstoot in het milieu. Duurzame mestverwerking draagt daardoor bij aan een lagere carbon foodprint. Nederlands varkensvlees kwam volgens de onderzoekers door al deze investeringen uit op een CO2 footprint tussen de 3 en 4.5 terwijl tofu een CO2 footprint heeft tot 3.5³.

Verdere verduurzaming mogelijk door nieuwe technieken en leren van elkaar

Nederlands varkensvlees heeft een zeer gunstige C02 footprint, vergelijkbaar met die van tofu. Hoewel Vion en ZLTO positief gestemd zijn over de resultaten van hun onderzoek, benoemen ze ook verbeterpunten. Er is nog een behoorlijke variatie tussen varkenshouderijen als het gaat om hun CO2 footprint. Door gebruik te maken van nieuwe technieken voor duurzame opvang en verwerking van mest en door te leren van elkaars ervaringen kan de CO2 footprint van Nederlands varkensvlees nog verder omlaag. Vion en ZLTO hebben het plan om te werken aan een grotere transparantie en aan een nog groter inzicht in de CO2 footprint binnen de sector.

 

¹ Onderzoekers gebruikten de BASF AgBalanceTM tool

² Bron https://www.nevedi.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/?newsitemid=75Passionforpigs16946441

³ Bron MilieuCentraal.nl                                                    vionzlto

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.