Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Nederland hoort bij de 3 landen wereldwijd met de laagste concentratie van antibioticaresistente genen.

| Geen reacties

Nederland heeft naar waarschijnlijkheid een lage antibioticaresistentie, zo blijkt uit een onderzoek naar de aanwezigheid van antibioticaresistente genen in rioolsamples uit 60 landen.             205024

Wat is antibioticaresistentie?

Bij antibioticaresistentie wordt een bacterie bestand tegen een bepaald antibioticum. Hij wordt er dus niet meer door beïnvloed. Normaliter sterven bacteriën van de betreffende populatie bij het gebruik van antibiotica, of worden ze in groei geremd. Maar als een bacterie resistent is kan deze zich blijven voortplanten en verspreiden. Zo kunnen ziekten ook alsnog worden overgedragen.

Over het onderzoek

Antibioticaresistentie is een probleem voor de volksgezondheid wereldwijd. Maar het is lastig om representatieve data te verzamelen over de mate van resistentie onder gezonde bevolkingsgroepen. In een recent onderzoek, dat in maart werd gepubliceerd in het blad Nature Communications, werden monsters uit 79 riolen in 90 landen geanalyseerd op de aanwezigheid van antibioticaresistente genen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat, gemiddeld gezien, de hoogste concentraties van resistente genen te vinden zijn in de samples uit Afrikaanse landen. Maar in Brazilië werd de hoogste concentratie gemeten. In Oceanië werden de laagste concentraties gemeten. Ook warden systematische verschillen gemeten in de aanwezigheid en diversiteit van resistente genen tussen Europa/Noord-Amerika/Oceanië en Afrika/Azië/Zuid-Amerika. De aanwezigheid van resistente genen leek samen te hangen met socio-economische status, gezondheidscijfers en milieufactoren.

Wereldwijde voorspelling

Deze variabelen werden door de onderzoekers gebruikt om de aanwezigheid van antibioticaresistente genen te voorspellen in 259 andere landen en territoria. De drie landen met volgens de berekeningen de laagste concentratie van antibioticaresistente genen zijn Nederland, Nieuw Zeeland en Zweden. De hoogste concentraties werden voorspeld voor Tanzania, Vietnam en Nigerië.

Meer weten?

  • Ga naar de website van Nature Communications voor meer informatie en om het artikel ‘Global monitoring of antimicrobial resistance based on metagenomics analyses of urban sewage’ (pdf, EN) te downloaden.

Bron: https://www.brabantse-agrofood2020.nl

Link: https://www.brabantse-agrofood2020.nl/1298618.aspx?t=Onderzoek+voorspelt+lage+antibioticaresistentie+in+Nederland&utm_source=Aanmeldingen+nieuwsbrief+Brabantse+Agrofood+2020&utm_campaign=119b6804bc-Nieuwsbrief+oktober_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f9e55fabbe-119b6804bc-216689233

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.