Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

2 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Boeren horen bij Brabant

Vught, 2 juni 2017170602 Boeren in actie tegen plannen provincie Brabant.pdf - Adobe Acrobat Pro DC
Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boeren horen bij Brabant’. Onder deze naam voeren zij de komende weken op sociale media actie tegen de plannen van het provinciebestuur om de strengere emissie-eisen al in 2020 in te voeren in plaats van 2028.
Boeren en boerinnen plaatsen de komende weken op hun eigen sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) korte filmpjes waarin zij de Brabantse politiek oproepen niet akkoord te gaan met de versnelde invoering van de stikstofregeling. Deze filmpjes worden ook via het Twitter-account van Boeren horen bij Brabant (www.twitter.com/boereninbrabant) en de bijbehorende Facebook-pagina (www.facebook.com/boerenhorenbijbrabant) gedeeld met de hashtag #BoerenhorenbijBrabant.
Varkenshoudster Hanneke van den Corput uit Vught, melkveehoudster Hanneke Verberne uit Vlierden en leghennenhouder Jeroen Bertens uit Haghorst hebben hun filmpjes al geplaatst. Zij stellen dat door deze plannen honderden familiebedrijven, zoals dat van hen, kopje onder zullen gaan. ‘Veel bedrijven kunnen geen financiering krijgen voor het versneld emissiearm maken van de bestaande stallen. Het gevolg is dat honderden boeren-familiebedrijven noodgedwongen zullen moeten stoppen. Van degenen die overblijven, zal een aanzienlijk deel onder de armoedegrens komen. Gezinsbedrijven en jonge boeren zullen het kind van de rekening worden. Dit mag niet gebeuren!’, zeggen de veehouders.
‘De provincie wil geen schaalvergroting, maar stimuleert schaalvergroting juist wel met dit beleid. Alleen door op te schalen, kunnen boeren de hoge investeringen die provincie van hen eist, het hoofd bieden. In de huidige voorstellen wordt hier aan voorbij gegaan.’
Sociale mediacampagne Van den Corput, Verberne, Bertens en andere veehouders, roepen ook andere boeren op een filmpje te maken en burgers en politiek uit te leggen wat de plannen van gedeputeerden Johan van den Hout en Anne-Marie Spierings voor hun gezinsbedrijven zullen betekenen. ‘Niet alleen onze bedrijven worden de dupe, de plannen hebben ook grote impact op de samenleving’, zegt Van den Corput. ‘Boeren zijn immers goed voor tienduizenden banen, direct en indirect. Boeren beheren natuur, bieden plek aan toeristen op boerencampings en bed & breakfasts, leiden talloze schoolklassen rond en verkopen vlees, eieren en zuivel in eigen boerderijwinkels of via lokale supermarkten en slagers.’
Jeroen Bertens: ‘Als de boer uit Brabant verdwijnt, zal dit allemaal verdwijnen. Wij roepen daarom óók burgers op een filmpje te maken met een oproep aan de provincie om boeren voor het Brabantse platteland te behouden. Vergeet daarbij niet de hashtag #BoerenhorenbijBrabant’ te gebruiken!’

Wilt u een of meer filmpjes om op uw website te plaatsen? Mail dan naar: boerenhorenbijbrabant@gmail.com.

 

5 april 2017
door Varkens Vandaag
2 reacties

NVV en LTO Varkenshouderij sturen KrACHTpunten-plan aan nieuw kabinet

NVV en LTO Varkenshouderij sturen KrACHTpunten-plan aan nieuw kabinet

Ruimte voor de duurzame varkenshouderij

De Nederlandse varkenshouderij loopt voorop in duurzaamheid. De sector produceert goed, veilig en duurzaam varkensvlees dat betaalbaar én beschikbaar is voor iedereen.

De Nederlandse varkenssector is ook zeer divers met ruimte voor extra duurzame concepten zoals Beter Leven varkensvlees, maar ook voor biologisch varkensvlees. Zo bieden onze 4.800 gangbare, scharrel- en biologische varkenshouders voor elke consument wat wils.

Het economisch belang van de varkenshouderij in Nederland is groot. Zou de Nederlandse varkenshouderij er niet meer zijn, dan kost dit ruim 26.000 arbeidsplaatsen en vervalt een jaarlijkse economische waarde van ruim 8 miljard euro (1,5 procent in aandeel in totale economie).

De Nederlandse varkenssector heeft zelf initiatief genomen om te komen tot een toekomstbestendige varkenshouderij waarin de belangen voor mens, dier en omgeving centraal staan, via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. In het actieplan wordt nadrukkelijk ingezet op ‘beter en anders produceren’ door op veranderende wensen van consumenten in te spelen, nog duurzamer te produceren en de overlast naar de omgeving nog verder te verminderen.

De varkenssector is nadrukkelijk pleitbezorger van een Europees gelijk speelveld. Dat wil zeggen dat zij geen voorstander is van extra eisen ten aanzien van Europese wet- en regelgeving omdat deze vanuit de markt betaald zullen moeten worden. Verduurzaming zal door sectoren zelf moeten worden opgepakt door zelf te komen met een vitaliseringsplan ondersteund door overheden, banken en overheden.

KrACHTpunten-plan

NVV en LTO Varkenshouderij vragen het nieuwe kabinet in hun ‘KrACHT-puntenplan’ daarom ruimte om de duurzame en diverse Nederlandse varkenshouderij verder te kunnen blijven ontwikkelen en de consument daarmee ook voor de komende jaren de zekerheid te bieden dat zij ons goede, veilige, duurzame, diverse en betaalbare varkensvlees van Nederlandse bodem kunnen blijven eten.

Op de volgende pagina ons KrACHTpunten-plan:

KrACHT-puntenplan NVV en LTO Varkenshouderij

1. Dierenwelzijn Geen wettelijke verboden op ingrepen, zoals staarten couperen, zolang het dierenwelzijn niet geborgd is. De sector ruimte geven om de Verklaring van Dalfsen, waarin wordt samengewerkt met o.a. de Dierenbescherming en het ministerie van Economische Zaken uit te voeren. Ook geen wettelijk verbod om castratie zolang er in binnen- en buitenland niet voldoende marktacceptatie is van varkensvlees, afkomstig van ongecastreerde varkens. Extra eisen zullen vanuit de markt betaald moeten worden zoals dit het geval is bij de plusconcepten.

2. Diergezondheid

De sector wil verder aan de slag met verantwoord antibioticagebruik met als doel de resistentie tot een minimum te beperken, zonder de gezondheid en het welzijn van de dieren tekort te doen. Dit willen wij doen via sectorspecifieke invulling van het vervolgbeleid. Hierbij staat een zorgvuldige en beperkte toepassing van antibiotica onder de regie van de dierenarts centraal. De sector pakt dit zelf op via de Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie. De sector heeft ook de handschoen opgepakt om via de stuurgroep Bigvitaliteit de uitval van biggen te verminderen op zowel korte termijn als lange termijn. De sector roept de onderhandelaars op om ruimte te geven aan instrumentarium om collectief geld te kunnen innen om als sector onderzoek te kunnen laten uitvoeren naar deze belangrijke onderwerpen.

3. Duurzaamheid Nieuwe duurzaamheidsmaatregelen stimuleren, maar wel op vrijwillige basis. Varkenshouders moeten deze extra maatregelen vergoed kunnen krijgen uit de markt. Dit laat tevens speelruimte voor bedrijven en bevordert eigen initiatief. Een goed voorbeeld hiervan is de groepshuisvesting vroege dracht (4-dageneis). Het gaat hierbij om wetgeving bovenop de Europese regels. Het overgrote deel van de gangbare bedrijven ervaart hier een nadeel uit en moet investeringen te doen om het dierenwelzijn te borgen. De keus zou bij de varkenshouder en uiteindelijk de markt moeten liggen om dit te realiseren. Een voorbeeld waarbij extra eisen aan de markt zijn overgelaten betreft het houden van varkens op 1 m2 in plaats van de wettelijke eis van 0,8 m2. Dit is als extra eis opgenomen in de plusconcepten zodat de markt hiervoor betaalt en varkenshouders in dit geval een meerprijs krijgen.

4. Inkomen Een gelijk speelveld in Europa. De kostprijs voor Nederlandse varkenshouders om te voldoen aan alle regels en wetten op het gebied van milieu en dierenwelzijn is 19 cent per kilo varkensvlees. Nederland heeft daarmee de hoogste kosten voor maatschappelijke eisen van Europa (12-14 cent per kilo varkensvlees hoger dan in andere belangrijke ‘varkenslanden’). Geen bovenwettelijke maatregelen meer bovenop de al geldende Europese regels en wetten.

5. Circulaire economie

Steun van het kabinet bij het verder ontwikkelen en verstevigen van de circulaire economie. De varkenshouderij is een belangrijke schakel in de circulaire economie. Varkens

eten een belangrijk deel van de bijproducten die overblijven uit de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Doordat varkens deze waardevolle en hoogwaardige bijproducten opeten, wordt voedselverspilling tegengegaan. Varkens zetten op deze manier voedselproducten, die anders zouden worden vernietigd, om in hoogwaardige eiwitten: varkensvlees. Varkens produceren daarnaast mest, die ingezet wordt in de verdere voedselproductie (akkerbouw) en zorgt voor een vruchtbare bodem. De gewassen die van de akkers komen vormen weer een belangrijke basis voor het varkensvoer. Er komen steeds meer samenwerkingsverbanden tussen varkenshouders en akkerbouwers, waardoor mest en voerproductie in de kringloop geproduceerd en ingezet worden.

6. Lastenverlichting Vereenvoudiging en verlichting van de administratieve lasten. Lastenverlichting op fiscaal gebied, zoals verlaging van assurantiebelastingen en landelijke vrijstelling van onroerendezaakbelasting voor varkenshouders, zoals nu ook bij de glastuinbouw het geval is. Verlaging van de NVWA-tarieven. Betere dienstverlening door NVWA en NVWA moet risicogericht en efficiënter gaan werken.

7. Milieu Extra geplande maatregelen voor de sector omtrent ammoniak kunnen niet plaatsvinden tot er duidelijkheid is of het Nederlandse ammoniakbeleid effectief is. De effectiviteit van nieuwe maatregelen moeten significant aantoonbaar zijn. Voorwaarde hierbij is dat resultaten meetbaar zijn en op de juiste wijze worden gemeten.

8. Wet veedichte gebieden

Geen invoering van een Wet veedichte gebieden (die nu wordt gebaseerd op het onderzoek Veehouderij en Gezondheid waar geen keiharde conclusies worden genoemd over de grootte van de veehouderij ten opzichte van de volksgezondheid). Ruimte geven aan varkenssector om per provincie afspraken te maken over een toekomstbestendige productiestructuur. Hierbij wordt ook gekeken of het nodig is of het aantal varkensbedrijven en varkens verminderd moeten worden in specifieke overlaste gebieden.

lto-logo1ade80964a4

 

 

 

23 maart 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Winnen van de Agrafiek Award 2017

Sabine GrobbinkWoensdagmiddag was het dan zover, de uitreiking van de Agrafiek Award 2017.

De persoon die mij had aangedragen, waardeerde mijn maatschappelijke betrokkenheid naar de burgers toe zeer. Dat is natuurlijk superleuk om te horen, maar is dat wel zo’n grote prijs waard? Er volgde een bedrijfsbezoek van de jury. Een interview op varkensbedrijf.nl. Er werd een bedrijfsfilm gemaakt en via internet kon je je stem uitbrengen voor de publieksprijs. Stiekem hoopte ik dan ook een beetje op die prijs. Als je via twitter en facebook dagelijks berichten stuurt, vanuit het bedrijf, is het natuurlijk leuk als de mensen, die dat volgen en waarderen, ook de moeite nemen om op je te stemmen. Ik had de dames studieclub meegenomen naar de uitreiking. Ik vond het namelijk super, dat er een vrouw genomineerd was. De vrouw staat vaak bescheiden op de achtergrond, terwijl ze wel degelijk een belangrijke rol speelt in het bedrijf.

Vrouwenpower!

Met een auto vol dames reden we vanuit het hoge noorden naar Venray.

Na een leuke en boeiende presentatie van Paulien Hogenkamp over haar rol als ondernemerscoach, reikte zij de publieksprijs uit. Ik was erg blij, dat ik deze gewonnen had en zelfs een beetje overdonderd. Toen kwam de uitreiking van de Agrafiek Award, die door de jury was uitgekozen. We stonden daar met drie mooie bedrijven op een rij. Wie zou daar de winnaar van zijn?

Ik kon bijna niet geloven, dat de jury mij had uitgekozen als winnaar van de prachtige Agrafiek Award!

In het rapport van de jury stond:

Sabine geeft de varkenshouderij, via de sociale media een gezicht in de samenleving. Verder meldt het juryrapport: “Het bedrijf kenmerkt zicht door een maatschappijgerichte openheid met een trotse Sabine aan het roer. De zeugen hebben nog net geen Twitter-account, maar via Sabine positioneert dit bedrijf zich via sociale media zeer goed in de samenleving”.

Trots ben ik op deze prijs!

Natuurlijk ga ik gewoon door met het eerlijk mijn eigen verhaal vertellen over de varkenshouderij. Ik kan dit natuurlijk niet alleen. Ik hoop, dat ik varkenshouders kan inspireren en motiveren om nog meer die trots uit te stralen. Laat zien wat je doet en vertel met passie over het houden van varkens. Wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is voor mensen die nooit een bedrijf hebben bezocht een bijzonder en goed verhaal. De zorg en passie waarmee wij onze varkens houden en verzorgen, mag gezien worden.

En dat is ook wat VarkensVandaag doet!

Positief nieuws in de media brengen!

Na de uitreiking konden we genieten van een heerlijk buffet en wat gezellig dat de dames erbij waren. We hebben er als damesteam van genoten!

Het winnen van beide prijzen, geeft nog meer energie om trots te zijn!

De dagen erna volgden enorm veel felicitaties, bloemen en taart!

Iedereen enorm bedankt!

Sabine Grobbink

Hierover verscheen in de media:

 • vakblad varkensbedrijf, 15-3-2017, <klik hier>
 • RTV-Drenthe: Sabine wint Agrifiek-award, 15-3-2017, <filmpje>

21 maart 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Boerburgertweet;  een inkijk in hoe het er wél aan toegaat.

2016-ruth

 

Onlangs was het zover. Een week lang twitteren over hoe ik onze varkens verzorg en wat er bij het houden van varkens komt kijken. Ik nam de mensen mee langs de diergroepen. We hebben namelijk een driewekensysteem en dan gebeuren niet alle werkzaamheden in één week. Door vooraf wat filmpjes en foto’s te maken, konden deze in de twitterweek mooi gedeeld worden. Dit scheelde mij ook tijd. Al moest ik soms toch nog even terug de stal in om ergens een foto van te maken.

En beste collega varkenshouders, iedereen kan dit doen!  Het is net alsof je een stagiaire de eerste dag op je bedrijf hebt, die voor het eerst op een varkensbedrijf is. Door het heel simpel te houden en in ‘Jip-en Janneke’ taal alles uit te leggen. Het heeft mij verbaasd hoeveel vaktermen we gebruiken. Tja en dan is het logisch dat een burger ons niet meer volgt. Als ik een jurist hoor praten, ben ik ook al snel de draad kwijt en denk ik mag het in gewoon Nederlands? Zo is het met de burgers precies zo.

Door de foto’s en de tekst, gaan mensen vanzelf wel vragen stellen.  ‘Is er daglicht in de stal, wat is de kleur van zeugenmelk, hoe werkt het nu met die chips enz., enz… ‘ Maar ook de kritische burger liet zijn geluid horen, onder het motto dat al dat ijzer en beton écht niet kon. De varkens moesten in stro, heel veel ruimte meer krijgen en naar buiten kunnen. Gelukkig wist deze burger ook te vertellen dat het vlees dan duurder wordt, maar dat had zij er wel voor over.  Maar ze begreep ook, dat dit niet voor iedereen geldt. De meeste consumenten willen gewoon een goed stukje vlees voor weinig geld.

Voor mij werd de discussie hierdoor wel interessant. Je wordt gedwongen om na te denken, waarom je de varkens houdt zoals je ze houdt. Maar dit is ook goed uit te leggen en collega varkenshouders ondersteunen je daarin. Daarnaast is er in Nederland heel veel keus. Er zijn kleinschalige concepten met buitenvarkens tot grote stallen waarin veel varkens worden gehouden, die gewoon netjes volgens de wet- en regelgeving gehouden worden en goed verzorgd worden. Niets mis mee en wat dat betreft hebben we niets te verbergen.

Ik moet weleens denken aan de plofkip-foto’s van Wakker Dier. Als je niets van kippen weet, denk je dat alle kippen zo gehouden worden.  Doordat pluimveehouders echter foto’s delen op de sociale media, zie je dat kippen eerst kuikens zijn en dat ze meer ruimte hebben dan op die ene foto. Zo is dat in de varkenshouderij net zo. Door verschillende beelden uit verschillende stallen te laten zien, kunnen we het juiste beeld naar buiten brengen.

Dus bij deze nodig ik iedere varkenshouder uit om ook eens een week mee te doen. We kunnen als sector laten zien dat we transparant zijn, open staan voor discussie en het juiste beeld naar buiten brengen.

Groetjes Ruth van der Haar

 

17 februari 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Caroline van de Plas (NVV woordvoerster) en varkenshoudster Suzanne Ruesink Het Lagerhuis.

Komende 4 maandagen zitten Caroline van de Plas (NVV woordvoerster) en varkenshoudster Suzanne Ruesink in het debatpanel van Het Lagerhuis, met Paul Witteman. Het Lagerhuis wordt uitgezonden tijdens De Wereld Draait Door, dus op maandg 20 en 27 februari en op 6 en 13 maart, om 19.00 uur. Vanavond zijn Suzanne en Caroline al in DWDD. Dan zal er alvast een voorproefje zijn van Het Lagerhuis. Het is echt supertof dat zij erbij zijn, want zo brengen ze gezond boerenverstand eindelijk naar medialand. Vanavond dus ook alvast f kijken! 19.00 uur NPO1. Voor de deelnemers klik <hier:>_r4Sd4R1_400x400JpiHNcci_400x400

Voor bericht in vakblad NieuweOogst <klik hier>

 

5 februari 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Maak gebruik van blijvend actuele factsheet Nedl. varkenshouderij wanneer u maar wilt!

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft voor u een (geactualiseerde) factsheet gemaakt over de Nederlandse varkenshouderij. Hiermee kunt u uzelf, of anderen juist informeren over allerlei zaken omtrent varkens, varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet bevat feiten en cijfers over aantallen varkens, aantallen bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, import, export, inkomen van varkenshouders, consumptie, duurzame stallen, etc.

 

De factsheet kunt u vrij gebruiken wanneer u schrijft over de varkenssector. Wij hebben de factsheet gemaakt omdat er vaak onwaarheden en aannames worden gepubliceerd over de varkenshouderij. Deze factsheet dient als hulp bij uw feitencheck.

 

Een aantal feiten uit de factsheet op een rij.

 

 • Maakt het wat uit als er geen varkenshouderij meer zou zijn? Ja. Dan kost dit ruim 26.000 arbeidsplaatsen en vervalt een jaarlijkse economische waarde van ruim 8 miljard euro.
 • Komen er steeds meer varkens bij? Nee. De varkensstapel blijft jaarlijks zo rond de 12 tot 12,5 miljoen varkens. Het hoogste aantal varkens telde Nederland in 1997: 15,2 miljoen.
 • Wordt heel Nederland volgebouwd met varkensstallen? Nee. Brabant heeft weliswaar de meeste varkensbedrijven (1.700), maar in Groningen, Friesland, Noord-Holland, Flevoland en Zeeland bijvoorbeeld zijn er in totaal nog geen 250.
 • Staat Nederland vol met ‘megastallen’? Nee. Slechts 1,8% van het totaal aantal varkensstallen wordt aangeduid als ‘mega’ (>7.500 vleesvarkens of >1.200 zeugen).
 • Produceert de varkenshouderij steeds meer ammoniak? Nee. In 1990 bedroeg de ammoniakemissie uit de varkenshouderij nog 102 kiloton ammoniak. In 2015 is dit gedaald tot slechts 21 kiloton. Dat is een daling van circa 80%.
 • Produceert de varkenshouderij steeds meer fijnstof? Nee. De uitstoot van fijnstof door de varkenshouderij is sinds 1995 juist flink gedaald. Was de uitstoot in 1995 nog 1615 ton PM10, in 2015 was dit 1.001 ton PM10 (*). Dit is een reductie van maar liefst 62%!
 • Eet een varken alleen maar soja? Nee. De varkenshouderij in Nederland gebruikt 5 miljoen ton mengvoer. Circa 65 procent van de grondstoffen komt uit de humane levensmiddelenindustrie; bijvoorbeeld uit de verwerking van aardappelen, bier, granen, citrusvruchten  en plantaardige  oliën. Sojaresten (hullen en meel) in Nederlands varkensvoer bedraagt slechts 8%.
 • Zit er antibiotica in vlees? Nee. Een varken dat is behandeld met antibiotica heeft een wettelijke wachttermijn voordat het geslacht mag worden, zodat eventuele residuën zijn verdwenen.
 • Zitten er hormonen in vlees? Nee. Het gebruik van groeihormonen is in Nederland al verboden sinds 1961.

Het is slechts een greep uit vele feiten en cijfers over de varkenshouderij die in de factsheet staan. Wij hopen dat u er veelvuldig gebruik van zal maken! Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag! bron: NVV

14 januari 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Platform Varkensvleesketen biedt ‘vergeten vlees’ aan op Grüne Woche

Persbericht
Platform Varkensvleesketen biedt ‘vergeten vlees’ aan op Grüne Woche
De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) zijn op de Grüne Woche in Berlijn opnieuw samen als Platform Varkensvleesketen aanwezig. Zij presenteren staatssecretaris Martijn van Dam een ‘Schlachtplatte’ van Nederlands varkensvlees als meest duurzame vlees.
De Internationale Grüne Woche vindt plaats van 20 tot en met 29 januari in Berlijn. In het Holland Paviljoen verzorgt het Platform Varkensvleesketen in het startweekend een bijdrage over integrale duurzaamheid van de Nederlandse varkensvleesketen. Samenwerking van diervoederproducenten, varkenshouderij en vleesverwerkende bedrijven vormt de basis voor maatschappelijk verantwoord geproduceerd en tegelijk ook een (h)eerlijk product. De varkensvleessector werkt op basis van zorgvuldig grondstof- en energiegebruik, een goede diergezondheid, de zorg voor dierenwelzijn en het milieu, en met een onberispelijke kwaliteit en een gegarandeerde voedselveiligheid van de eindproducten. Schlachtplatte en ‘vergeten varkensvlees’ Het Platform biedt gericht informatiemateriaal over de keten en een kok zal er rookworst bereiden zodat men kan proeven van het heerlijke Nederlandse varkensvlees. Er is informatie over ‘vergeten vlees’ recepten zoals bloedworst en buikspek, waarin zeer voedzame, maar minder gangbare delen van het varken zijn verwerkt. Zo maakt het Platform helder, dat alles van een varken een goede bestemming moet krijgen, door ‘vergeten varkensvlees’ in ere te helpen herstellen op kernmarkten, zoals Nederland en Duitsland.
Werkbezoek staatssecretaris Van Dam
Staatssecretaris Van Dam (EZ/Landbouw) zal de aanwezige Nederlandse bedrijven, organisaties en kennisinstellingen op de Grüne Woche bezoeken en aandacht schenken aan Nederlandse producten en de toonaangevende Nederlandse techniek en kennis, die daar de basis voor vormt. De presentatie van het Platform speelt in op de wens van de staatssecretaris om de zogeheten vierkantsverwaarding niet alleen op de ‘derde landen’ te richten maar ook op ‘Europese binnenmarkten’.
U bent uiteraard van harte welkom ons te bezoeken.
20-22 januari / Messe Berlin / Holland paviljoen / Hal 18 / stand 10a

8 december 2016
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Wie gaat er een leuke varkens parodieclip maken?

Wie durft het aan om een leuke parodie clip te maken van een bekende song?

Wie kent er parodie clips uit Nederland of Belgie die gaan over de agrarische sector?

Klik hier voor een overzicht van (buitenlandse) parodie clips

Stuur je idee of clip naar info@varkensvandaag.

Klik hier voor het nummer van Blackwire die het nummer “PassionforPigs`opnamen in opdracht van VarkensVandaag