Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

31 juli 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Laat scholieren aan uw varkensbedrijf snuffelen!

Varkenshouders zijn goed bezig! En dat kunnen we best op een leuke leerzame en laagdrempelige manier laten zien.
Benader ook je lagere of middelbare school in de buurt en bied snuffelstages aan, dat kan al vanaf halve dag vaak. Scholen staan er vaak om te springen en de varkenshouderij wordt weer wat bekender onder de schooljeugd. Willen we nu en in de toekomst voldoende werknemers voor onze varkensbedrijven hebben, dan kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen om de jeugd met onze mooie varkenshouderij in contact te laten komen. De leerlingen vinden het echt allemaal leerzaam en leuk en je kan er zomaar een weekendhulp aan over houden!
Doe het en benader nog deze week een school in uw buurt!

Het is nu vakantietijd, maar zet de eerste schooldag in uw agenda en bel die basis of middelbare school in uw dorp of omgeving en bied uw bedrijf aan om eens een klas te laten snuffelen aan uw bedrijf! U zult zien dat de school daar maar al te graag gebruik van wil maken. Een win-win situatie!

 

Boer Gerard laat basisschoolkinderen biggetjes aaien

Boer Gerard laat basisschoolkinderen biggetjes aaien

Nieuwe Oogst IMG_3471 vakantiebaan 2 bien1 jell

 

25 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

21-06-2017
Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

Er is geen verband tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Dat blijkt opnieuw uit het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)”, dat vorige week is uitgekomen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal zich dan ook blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in Nederland te reguleren.

POV is voornemens een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en de varkenshouderij.

Geen verband
In de studies die zijn gedaan in aanvulling op het eerste VGO-onderzoek, is te lezen dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving.

Hepatitis E infecties en de resistente ESBL-bacteriën en clostridium difficile komen volgens het onderzoek net zo vaak voor bij mensen die dichtbij veehouderijen wonen als mensen die daar verder vandaan wonen. Er is volgens de onderzoekers dan ook geen effect te verwachten dat deze ziekteverwekkers vanuit varkenshouderijen worden overgebracht.

Geen relatie
‘De Wet veedichte gebieden baseerde zich in eerste instantie op de relatie van veehouderijen tot de volksgezondheid. Maar in het eerste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) kon al niet worden aangetoond dat varkenshouderijen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het aanvullend VGO-onderzoek toont die relatie opnieuw niet aan’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

Accent verlegd
‘Omdat is gebleken dat de gezondheidsrisico’s van omwonenden van veehouderijen niet kunnen worden aangetoond, is het accent van de Wet veedichte gebieden verschoven van gezondheid naar ‘kwaliteit van de leefomgeving’. Met andere woorden; de overheid wil linksom of rechtsom gewoon minder vee en minder veehouderijlocaties.’

Steun van de Raad van State
POV ziet zich in haar verzet tegen de Wet veedichte gebieden gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State. De Raad van State bepaalde onlangs dat het VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten biedt.

Het hoogste bestuursorgaan in Nederland stelt, dat niet kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. De Raad van State stelt daarom ook dat het VGO-onderzoek geen aanleiding kan vormen om medewerking aan de vestiging of uitbreiding van een veehouderij te weigeren.

Zorgen
‘Natuurlijk nemen wij zorgen van burgers die in een gebied wonen waar veel veehouderij is, serieus’, zeggen Jansen en Douma. POV wil dan ook wel in gesprek met overheden en burgerpartijen om te kijken op welke manier het leefklimaat wel verbeterd kan worden voor iedereen.

‘Echter, zowel in het VGO-onderzoek als in de aanvullende studies wordt nergens aangetoond dat varkenshouderijen ziekteverwekkers of ziekte-overbrengers zijn. Zelfs het RIVM stelt dat nog meer onderzoek nodig is.’

Onafhankelijk onderzoek
De POV wacht de resultaten van nieuw RIVM onderzoek niet af. De POV overweegt om zelf een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en varkenshouderijen.

Emotie in plaats van ratio
‘Er heerst nu te veel emotie in plaats van ratio. In de media bijvoorbeeld verschijnen altijd foto’s en beelden van varkens als het over veehouderij en gezondheid gaat. Dit is volkomen onterecht en een bewijs dat ratio niet leidend is. Het blijkt namelijk keer op keer dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Het wordt hoog tijd dat de feiten over varkenshouderijen en gezondheid voor eens en altijd boven tafel komen door onafhankelijk onderzoek. Daar gaan wij nu voor zorgen’, aldus Jansen en Douma.

22 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

POV: Systeem voor afvoeren mest moet op de schop

PERSBERICHT POV
Zwolle, 22 juni 2017
Boer steeds als mestfraudeur bestempelen is onterecht
POV: Systeem voor afvoeren mest moet op de schop
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft vandaag mondeling inspraak geleverd bij het Rondetafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer. Ook heeft POV een schriftelijke zienswijze (zie bijlage bij dit persbericht) ingediend bij de Tweede Kamer.
POV stelt dat de kern van het probleem niet mestfraude is. Het probleem is een systeem waar niet mee te werken valt in de praktijk. Het systeem van wegen en bemonsteren klopt niet in Nederland en moet op de schop, vindt POV. ‘Het is bij een niet functionerend systeem onterecht dat veehouders en mesttransporteurs continu worden afgeschilderd als ‘fraudeurs’. De mestwetgeving is in NL te ingewikkeld en kostbaar. Eén vinkje verkeerd op een formulier zetten, wordt direct betiteld als fraude.’
Praktijk De praktijk is dat RVO boeren controleert op basis van de mineralenbalans. De rekensom die wordt gehanteerd is: beginvoorraad + productie – afgevoerde mest = eindvoorraad. Fosfaat en stikstof in de afgevoerde mest worden bepaald op basis van wegen en bemonsteren. Dit systeem voldoet volgens POV niet aan de wettelijke nauwkeurigheidsvereisten. Dit resulteert vaak in situaties dat de mestput weliswaar leeg is, maar op papier nog afgevoerd moet worden. ‘En dan wordt de boer een fraudeur genoemd.’
Al sinds het Minas-tijdperk lopen er procedures tegen het systeem van wegen en bemonsteren. Er worden stelselmatig afwijkingen gevonden van meer dan 15 procent. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan, in opdracht van het ministerie, die bewijzen dat het systeem van wegen en bemonsteren grote afwijkingen laat zien. Meerdere keren is dus geconstateerd dat het systeem van wegen en bemonsteren niet voldoet. ‘Waarom wordt dit niet erkend en opgelost?’, vraagt POV zich af.
POV roept op om de kern van het probleem aan te pakken. Het systeem moet simpeler: minder administratie en minder papierstromen, betrouwbare methodes voor het vaststellen van gewicht en gehaltes én meer ruimte voor afspraken tussen producent en ondernemer.
Mestverwaarding Ook riep POV tijdens het Rondetafelgesprek om in te zetten op een beter beleid betreffende mestverwaarding. ‘De sector heeft al jaren te maken met een beperkend en een beklemmend beleid. Producten uit mestverwerking hebben maar weinig beleidsruimte om in Nederland daadwerkelijk toegepast te worden. We hebben ruimte nodig voor dunne fractie varkensmest en mineralenconcentraten uit omgekeerde osmose of andere technieken’, aldus de POV.
—————————————————————————————————————–

14 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Nieuwe biggenstal familie Vogels!

Begin februari is de familie Vogels uit Erp begonnen met het realiseren van een nieuwe biggenstal waardoor er meer ruimte gecreëerd wordt voor de biggen. Natuurlijk zijn er ook in deze stal weer voldoende duurzame snufjes aanwezig! Zo is er bijvoorbeeld over de hele lengte van de stal een lichtstraat aanwezig zodat de biggen voldoende daglicht hebben en zo een natuurlijk dag- en nacht ritme hebben. In de stallen heerst constant een aangenaam klimaat voor de dieren, maar natuurlijk ook voor de verzorgers van onze dieren!

De biologische luchtwassers filteren ammoniak, geur en stof uit de stal.

 Wil je de bouw van de nieuwe stal verder volgen? Volg dan het @varkenshotel op twitter!

18034282_1311071992307586_76532722833706912_n18010417_1311072485640870_4140498312573980991_n

 

18118951_1311072292307556_5987017283482737020_n18951387_1355456871202431_5541628783564610790_n

 

 

 

 

 

 

 

 

13 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Verlengd! Je kunt nog vloggen tot 24 juni voor het jubileum van Fransen Gerrits (en daarna ook nog hoor)

vlog markWil jij ook graag een <vlog> maken omdat je trots bent op de varkens-, rundvee- of konijnensector? Twijfel dan niet en plaats je vlog alsnog vóór 24 juni in het openbaar, met de hashtag #fransengerrits, op de tijdlijn van jouw Facebookpagina. Meedoen met de vlogwedstrijd is niet meer mogelijk … maar ook de bijdrage van deze vloggers blijft niet onbeloond.

Kijk ook eens naar de al eerder gemaakte vlogs op de facebook van Fransen Gerrits of zoek op #fransengerrits op facebook of twitter!

Kijk hier naar de voorbeeldblog van Jelle en Jari die ze speciaal gemaakt hebben voor Fransen Gerrits.

En als 24 juni voorbij is kun je ook nog gewoon vloggen hoor! Het is prima PR voor de sector!

Plaats ze dan met de #VarkensVandaag dan zorgen wij ervoor dat ze verspreid worden via social media.

Doen he!

 

 

12 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Levensloop van Piggy; Blog van Varkens Vandaag teamlid Mark van Dijk

Levensloop van Piggy

ris-vanDijk- Odiliapeel160-1uitsnede2Dit is mijn eerste blog, maar alles moet eens de eerste keer zijn.

Ik zal me eerst even voorstellen.

Hallo mijn naam is Mark van Dijk, 47 jaar, getrouwd met Mariëlle en samen hebben we 4 kinderen. Dat is IETS, waar we trots op zijn. IETS staat voor de eerste letters van onze kinderen: Ilse, Elle, Twan en Stef. We wonen in Odiliapeel en zijn trotse varkensboeren!

Onze oudste dochter, Ilse, heeft een jaar geleden gevraagd of ze de levensloop van een big  mag filmen. Een leuk initiatief en af en toe hebben wij geholpen door ook wat shots te maken. Deze big heeft de naam Piggy (7030) gekregen en heeft inmiddels zelf ook al biggen gehad. Onlangs heeft Ilse dit filmpje haar Sociale Media en YouTube geplaatst. Leuk om te weten dat Piggy dragend is van haar 2e toom biggen.

Naar mijn mening is zo’n kort filmpje een leuke, simpele en duidelijke manier om het echte verhaal in de media te vertellen. En dat het wordt gewaardeerd, blijkt uit de vele reacties.

Verder heeft Ilse van de week ook haar eerste Vlog gemaakt over ons varkensbedrijf en deze ook gedeeld op de sociale media. Bijzonder om te vermelden, is dat Ilse 18 jaar is en een creatief-technische opleiding volgt op het Sint Lukas in Boxtel. Dus haar medestudenten en vriendengroep staan ver van het boerenleven. Toch draagt Ilse regelmatig haar ‘varkens zijn cool-shirt’ en vertelt ze vol passie over ons bedrijf en de varkens. Ze heeft ook al een project over duurzaamheid over ons bedrijf gemaakt en in de klas gepresenteerd.

Als haar vader kan ik alleen maar heel erg trots zijn, bij het zien van deze betrokkenheid en passie.

Ben je ook benieuwd naar de vlog van Ilse, of naar de levensloop van Piggy? (KLIK op de dikgedrukte gedeeltes!)

Ik hoop dat velen deze filmpjes bekijken, liken en delen. Wat mij betreft is een vlog een leuke manier om jouw verhaal te delen met de burgers.

Bij deze daag ik jullie uit om ook een filmpje te maken en te delen op social media. App deze ook naar 06-1646324, dan deelt Varkens Vandaag hem ook.

3 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Uniek! Maar liefst 187 producten bevatten iets van het varken!

Wist je dat alles van het varken wordt verwerkt? Maar liefst 187 producten bevatten iets van het varken. Van mensenlevens redden tot je haren ermee wassen, het kringloopverhaal van het varken is uniek!

Kijk hier naar het filmpje via een.be

Mooie samenvatting op van alle (neven) stromen van het varken vind je hier, ook prima te gebruiken voor een spreekbeurt over het varken al ultiem kringloopdier!

Het begon met Christien Meindertsma, auteur van “Pig 05049″ kijkt naar het verbijsterende tweede leven van een varken, waarvan lichaamsdelen in minstens 185 niet-vleesproducten te vinden zijn, van kogels tot kunstharten.

Kijk hier naar de TEDtalk van Christien Meindertsma

Veel plezier met kijken en verbaas je! Maar laat ook vooral anderen meegenieten, dus deel dit bericht zoveel mogelijk!christien meindertsma

 

3 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Nieuw TV-programma! FoodMakers. Zij aan Zij. Van Boer tot Bord.

Voor wie is FoodMakers?

FoodMakers is er voor een ieder die geïnteresseerd is in de herkomst van ons dagelijks eten.
Voor de agri- en foodsector zelf, maar vooral ook voor de betrokken consument. Het platform levert kennis & relevante informatie op een professionele en eigentijdse manier.

Wat is er te zien op FoodMakers?

FoodMakers biedt op TV en Online een breed spectrum video’s aan. Bijvoorbeeld over actualiteiten en innovaties in de agri- en foodsector. Wist je bijvoorbeeld dat Nederlandse boeren en tuinders op het gebied van duurzaamheid en innovatie behoren tot de wereldtop? Maar Foodmakers biedt vooral inspirerende en informatieve verhalen over de herkomst van ons voedsel.

Wanneer & waar kan ik kijken?

Vanaf 4 juni 2017 is FoodMakers te zien op alle schermen. Op tv bij RTL 4 (iedere zondag om 11 uur en zaterdag om 14 uur) en via een eigen online platform & op sociale media.

Vul hier je emailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ga hier naar de site

Missie

FoodMakers heeft als missie om de sector te versterken door middel van een innovatief communicatieplatform. Een platform dat de sector op professionele en eigentijdse manier voorziet van kennis en informatie en tegelijkertijd in staat is om de Nederlandse consument op transparante wijze inzicht te geven in de herkomst van zijn dagelijks eten.

2 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Vlogwedstrijd van jarige FransenGerrits voerfabriek!

Bericht van #FransenGerrits ondersteunen wij graag!

Dit zijn de initiatieven die we graag zien! Trots uitstralen als sector en zoveel mogelijk aan iedereen laten zien! Dus18766669_1434175609981256_4115544642081198823_o doe ook mee!
Doe dan ook mee aan deze leuke wedstrijd en laat je bedrijf op een positieve manier zien aan iedereen en win een prijs!
Doe het wel snel, stuur in voor 10 juni!

Fransen Gerrits bestaat in juni 120 jaar en daar zijn wij trots op! Op het familiebedrijf en onze medewerkers, maar zeker ook op u als ondernemer in deze mooie sector. Wij willen dit graag met u delen, en u vragen ook uw trots uit te (laten) spreken over uw bedrijf en de sector.

Wij roepen uw (klein)kinderen, neefjes, nichtjes, buurkinderen, ofwel alle kinderen die verbonden zijn met uw bedrijf op, om een vlog te maken waarin zij hun trots uitspreken voor uw bedrijf en de sector. Het doel van deze actie is om gezamenlijk de sector in een positief daglicht te zetten.

‘Een bericht aan de kids’

Vlogwedstrijd
Plaats jouw filmpje onder vermelding van de hashtag #FransenGerrits openbaar op de tijdlijn van jouw Facebookpagina en win een te gekke prijs!

De twee vlogs die het vaakst gedeeld en geliked worden winnen een super coole prijs!
Prijs 1: iPad > winnaar in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar
Prijs 2: iPhone met jaarabonnement > winnaar in de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

De prijzen worden overhandigd tijdens de open dag ter gelegenheid van ons 120 jarig bestaan op zaterdag 24 juni 2017 voor klanten van FG en zondag 25 juni voor overige belangstellenden bij onze fabriek in Erp. De winnaars krijgen hierover vooraf persoonlijk bericht. (De uitnodiging voor deze open dag ziet u onderaan de pagina of via deze <link>.

Spelregels
• Vertel in een vlog van maximaal 1,5 minuut waarom jij trots bent op het familiebedrijf en de sector waarin jouw vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, buurman, buurvrouw of andere voor jou bekende boer of boerin werkzaam is.
• Laat mooie sprekende beelden zien van het bedrijf waarover je spreekt.
• Stel jezelf kort voor in het filmpje zodat we weten wat je relatie is met het bedrijf en wat je leeftijd is.
• Plaats jouw filmpje vóór 10 juni 2017 onder vermelding van de hashtag #FransenGerrits ‘openbaar’ op de tijdlijn van jouw Facebookpagina. Hoe eerder je het er op plaatst, hoe meer kans dat het gedeeld en geliked wordt! Indien je zelf te jong bent voor een Facebookpagina of er gewoonweg geen hebt, kun je hem ook door een volwassen persoon op zijn/haar Facebookpagina laten plaatsen.

Bekijk nu de voorbeeldvlogs op onze Facebookpagina: www.facebook.nl/FransenGerrits
Laat je inspireren en doe mee met onze vlogwedstrijd!

Benieuwd naar de tussenstand van onze vlogwedstrijd? Like dan nu onze Facebookpagina en blijf op de hoogte!

Wij wensen je veel succes!

Met vriendelijke groet,
Klantenservice
FRANSEN GERRITS BVcorput vlog
Postbus 30, 5469 ZG Erpjelle vlog
T: 0413 21 20 44IMG_1757
E: klantenservice@fransengerrits.nl
I: www.fransengerrits.nl
KvK: 17140217

2 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Boeren horen bij Brabant

Vught, 2 juni 2017170602 Boeren in actie tegen plannen provincie Brabant.pdf - Adobe Acrobat Pro DC
Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boeren horen bij Brabant’. Onder deze naam voeren zij de komende weken op sociale media actie tegen de plannen van het provinciebestuur om de strengere emissie-eisen al in 2020 in te voeren in plaats van 2028.
Boeren en boerinnen plaatsen de komende weken op hun eigen sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) korte filmpjes waarin zij de Brabantse politiek oproepen niet akkoord te gaan met de versnelde invoering van de stikstofregeling. Deze filmpjes worden ook via het Twitter-account van Boeren horen bij Brabant (www.twitter.com/boereninbrabant) en de bijbehorende Facebook-pagina (www.facebook.com/boerenhorenbijbrabant) gedeeld met de hashtag #BoerenhorenbijBrabant.
Varkenshoudster Hanneke van den Corput uit Vught, melkveehoudster Hanneke Verberne uit Vlierden en leghennenhouder Jeroen Bertens uit Haghorst hebben hun filmpjes al geplaatst. Zij stellen dat door deze plannen honderden familiebedrijven, zoals dat van hen, kopje onder zullen gaan. ‘Veel bedrijven kunnen geen financiering krijgen voor het versneld emissiearm maken van de bestaande stallen. Het gevolg is dat honderden boeren-familiebedrijven noodgedwongen zullen moeten stoppen. Van degenen die overblijven, zal een aanzienlijk deel onder de armoedegrens komen. Gezinsbedrijven en jonge boeren zullen het kind van de rekening worden. Dit mag niet gebeuren!’, zeggen de veehouders.
‘De provincie wil geen schaalvergroting, maar stimuleert schaalvergroting juist wel met dit beleid. Alleen door op te schalen, kunnen boeren de hoge investeringen die provincie van hen eist, het hoofd bieden. In de huidige voorstellen wordt hier aan voorbij gegaan.’
Sociale mediacampagne Van den Corput, Verberne, Bertens en andere veehouders, roepen ook andere boeren op een filmpje te maken en burgers en politiek uit te leggen wat de plannen van gedeputeerden Johan van den Hout en Anne-Marie Spierings voor hun gezinsbedrijven zullen betekenen. ‘Niet alleen onze bedrijven worden de dupe, de plannen hebben ook grote impact op de samenleving’, zegt Van den Corput. ‘Boeren zijn immers goed voor tienduizenden banen, direct en indirect. Boeren beheren natuur, bieden plek aan toeristen op boerencampings en bed & breakfasts, leiden talloze schoolklassen rond en verkopen vlees, eieren en zuivel in eigen boerderijwinkels of via lokale supermarkten en slagers.’
Jeroen Bertens: ‘Als de boer uit Brabant verdwijnt, zal dit allemaal verdwijnen. Wij roepen daarom óók burgers op een filmpje te maken met een oproep aan de provincie om boeren voor het Brabantse platteland te behouden. Vergeet daarbij niet de hashtag #BoerenhorenbijBrabant’ te gebruiken!’

Wilt u een of meer filmpjes om op uw website te plaatsen? Mail dan naar: boerenhorenbijbrabant@gmail.com.