Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

16 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Sprookjes bestaan

In de laatste week van de zomervakantie werd mijn dochter 6 jaar en dat vierden we met een dagje Efteling. De Efteling was jaren lang vast onderdeel van m’n tienertoer-programma, maar sindsdien was ik er eigenlijk niet meer geweest. Totdat ik er een maand of drie geleden op uitnodiging van de onderneJANNEKE-pasfoto-2-150x150mersclub uit Helmond een kijkje achter de schermen mocht nemen.

Nu was ik altijd al fan van het park, maar na dat bezoek heb ik alleen maar meer respect gekregen voor ‘Efteling BV’. Want het is een miljoenenbedrijf. We spraken met één van de directeuren, die ons haarfijn uitlegde dat het verkopen van sprookjes niet betekent dat je verhaaltjes vertelt. Het is een concept dat in organisatie tot in de kleinste details klopt.

Er is een klein team van verantwoordelijken, dat een groot team van medewerkers en toeleveranciers aanstuurt. Of het nu vakantiekrachten zijn of leveranciers van achtbanen: iedereen weet wat er verwacht wordt, er is één organisatorische lijn, er zijn draaiboeken, trainingen, werkwijzen en eisen. Wie dacht dat de sprookjes van de Efteling zweverige verhaaltjes zijn, heeft het mis. Het is een superstrakke organisatie, verpakt in consequente marketing.

In de oude stoomcaroussel zittend op een varken trok ik de parallel met de Nederlandse landbouw. We hebben de afgelopen jaren best veel geinvesteerd in sector-PR, maar het gaat niet alleen om een mooi verhaaltje. Als je zegt dat je de beste boeren van de wereld hebt, de meest diervriendelijke en minst vervuilende werkwijze, dan moet dat ook tot in de details kloppen. Het kleinste incident komt anders als een boemerang terug. ‘Jullie zeiden toch dat je het zo goed voor mekaar had? Nou kijk maar eens…’. Neem recent de enorme media-aandacht rondom stalbranden en de fipronil-affaire.

Ook de Efteling heeft te maken met kritische omwonenden, bezwaren tegen uitbreiding, klachten over verkeersoverlast en dwarsliggende natuurbeschermingsorganisaties. Wat de Efteling niet doet, is meewaaien met alle winden; wat het bedrijf wel doet, is constant in gesprek blijven met alle critici en consequent met één mond spreken. Neem van mij aan dat journalisten ervan zouden smullen om discussies rondom zo’n succesvol bedrijf uitgebreid aan de orde te stellen. Maar ik heb die artikelen nog nooit gelezen. De Efteling regisseert en blijft in charge.

De vraag blijft natuurlijk wie dat in onze varkenssector op zich zou moeten nemen. Waarschijnlijk is het de POV, die komt op z’n minst het dichtst in de buurt. Maar als me één ding glashelder is geworden, dan is het dat dat geen ‘bijbaantje’ is. Het is topmanagement zonder ego’s, ieder conformeert zich aan het concept. Ik zou graag eens met een groep varkenshouders een kijkje achter de schermen nemen bij de Efteling. Want geloof me, sprookjes bestaan echt: ze hebben alleen een verrekt strak draaiboek.

Bron Varkens.nl

Janneke Janssens
Eigenaar Varkens.nl

16 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

In de VS is wél geld voor sectorpromotie

Terwijl Nederland het zonder productschappen moet doen, kennen de Verenigde Staten florerende productorganisaties met riante budgetten. Boeren dragen zonder morren bij. Deels zelfs op vrijwillige basis.

De productschappen hebben in Nederland een gapend gat achtergelaten. Elke sector worstelt op zijn eigen manier om iets van dat gat te dichten en gemeenschappelijk onderzoek en promotie weer van de grond te krijgen. Met wisselend succes.

Het is dan ook bijna jaloersmakend om te zien hoe dit in de Verenigde Staten geregeld is. Het land van de vrijheid, waar iedereen als de dood is voor overheidsbemoeienis, kent sinds 1991 een wettelijk verankerde verplichte bijdrage voor agrarische organisaties die wij productschappen zouden noemen. Ze zijn per staat georganiseerd, waarbij elke staat-organisatie bijdraagt aan de kas van de landelijke koepel.

Productschap soja

Boerderij was op bezoek bij de organisaties van sojatelers en varkenshouders in Iowa (Isa en Ippa) en nam kennis van de riante basis onder deze clubs. De 38.000 sojatelers in deze echte landbouwstaat betalen voor elke ton soja die ze afleveren 0,5% van de opbrengstprijs aan Isa. Van de opbrengst, die dus jaarlijks wisselt afhankelijk van productie en marktprijs, gaat de helft naar de landelijke koepelorganisatie, zeg maar het productschap soja. Afgaand op de totale productiewaarde van soja vorig jaar ($ 41 miljard) kwam er landelijk $ 200 miljoen aan heffingen binnen, waarvan de helft naar het landelijke bureau gaat.

Bron: Vakblad boerderij, 003_276_IMG_IMG_6606lees hier verder op boerderij.nl

4 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Lekkerste varkensvleesgerecht van 2017 wordt verplaatst naar begin 2018!

bannerDoor drukke omstandigheden bij de diverse partners die samenwerken in het project “Het lekkerste varkensvleesgerecht van Nederland” is besloten om de editie van 2017 uit te stellen naar begin 2018. We willen een mooie wedstrijd en dat kan niet zonder voldoende voorbereiding en juiste aandacht, daarom in 2018!

U hoort hierover ter zijner tijd opnieuw van ons!

In plaats hiervan lanceren we op 4 oktober 2017, de wedstrijd Teampork!

3 oktober 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Peiling: twee derde varkenshouders wil meebetalen aan promotie

A43X2069Nieuws  bron: boerderij.nl

Twee derde van de varkenshouders is bereid jaarlijks te betalen voor sectorpromotie. Dat blijkt uit een online enquête van Boerderij.

(111 geënquêteerden is varkenshouder)

Van deze groep voelt twee derde het meest voor een bijdrage per afgeleverd varken en een derde van hen is voor een vast bedrag per bedrijf. Van de groep varkenshouders die aangeeft niet te willen betalen voor promotie van de sector, vindt ruim driekwart dat het een verantwoordelijkheid is van de hele keten en dat daarom één of meerdere ketenpartners moeten bijdragen.

POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is van plan volgend jaar een bedrag op de nota te zetten voor promotie. Hoeveel geld voor promotie de POV via haar leden wil binnenhalen, is nog niet bekend. POV-voorzitter Ingrid Jansen ziet echter dat het debat over de varkenshouderij de laatste jaren verhardt. Jansen: “Veel varkenshouders zijn actief op social media en op open dagen kan iedereen zien wat er gebeurt. Varkenshouders zoeken contact met burgers om de dialoog aan te gaan. Gezien de verharding in het debat is dat niet meer voldoende.”

Ingrid Jansen: “Varkenshouders zoeken contact met burgers om de dialoog aan te gaan. Gezien de verharding in het debat is dat niet meer voldoende.”

Sector-pr taak hele keten?

Een aanzienlijk deel van de geënquêteerden vindt dat sector-pr een taak is van de hele keten en dat ketenpartners moeten meebetalen. Van de geraadpleegden personen zijn 111 varkenshouder.

bron: boerderij.nl

22 september 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Bouw van een nieuwe biggenstal (Blog van “onze” Sabine op varkens.nl)

10 september 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Weekend van het varkens 2017

Helaas ontbrak dit jaar de bijdrage van voormalig Productschap voor vee en vlees om het weekend van het varken te organiseren.

Maar dat was voor de familie Lodewijks in Dongen-Vaart en Van den Berkmortel Breeding in Sint-Oedenrode geen reden om het niet door te laten gaan. Méér dan tienduizend bezoekers kwamen op het evenement af!

‘Wij deden voor de achtste keer mee. Het is ontzettend veel werk, maar wij vinden het te belangrijk om er geen aandacht aan te besteden. Onze mooie sector verdient het. De mensen die komen, gaan positief de deur uit en daar doen we het voor’, reageert Doreen van den Berkmortel.

Klik hier voor het artikel met een mooi filmpje!

14 augustus 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden

PERSBERICHT POVpov logo
Zwolle, 14 augustus 2017
POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft met afschuw kennis genomen van de brand in een varkensstal in het Twentse Agelo. ‘Verschrikkelijk voor de dieren en verschrikkelijk voor dit familiebedrijf. Niemand wil dit. De dieren niet, de maatschappij niet, de boeren niet en wij ook niet’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.
In tegenstelling tot wat in de media wordt bericht, betreft het hier overigens geen megastal. De familie heeft enkele honderden varkens en het is een familiebedrijf zoals de meeste varkensbedrijven in Nederland familiebedrijven zijn.
Onafhankelijk onderzoek Het grote aantal branden in stallen, en varkensstallen in het bijzonder, het afgelopen jaar baart de POV ernstige zorgen. ‘Eén keer is een incident, twee keer is toeval, maar daarna spreek je van een patroon’, zegt Jansen. De POV pleit dan ook voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van deze, maar ook van voorgaande branden. Daar ligt volgens Jansen de sleutel. ‘Als wij weten wat die oorzaken precies zijn, dan kunnen wij ook samen met de hele sector proberen deze afschuwelijke branden te voorkomen.’
Aandacht Varkenshouders voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan brandveiligheid, anders worden ze niet eens verzekerd. Vanuit de sector is daarnaast veel aandacht voor preventie en het voorkomen van stalbranden. De sector heeft samen met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en veiligheidsbranche een concreet Actieplan Stalbranden opgesteld en uitgevoerd. Helaas moet geconcludeerd worden dat dit Actieplan nog niet heeft geleid tot minder stalbranden.
De POV wil dan ook dat zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd en in beeld wordt gebracht wat de oorzaken zijn van de stalbranden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.
Symptoombestrijding De POV roept alle partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep naar onafhankelijk onderzoek, in plaats van te pleiten voor maatregelen terwijl de achterliggende oorzaken nog niet bekend zijn. ‘Wij willen exact weten hoe deze branden de laatste tijd hebben kunnen ontstaan en wat we dáár aan kunnen doen. Pas dan kan al dit dieren- en mensenleed worden voorkomen. Anders doen we alleen maar aan symptoombestrijding’, aldus Jansen.
In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar brandrisico’s en brandveiligheid van stallen door het Instituut Fysieke Veiligheid en Wageningen Livestock Research. Op dit ogenblik wordt dit onderzoek herhaald om na te gaan of er veranderingen zijn opgetreden in het beperken van risico’s op brand in stallen.

31 juli 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Laat scholieren aan uw varkensbedrijf snuffelen!

Varkenshouders zijn goed bezig! En dat kunnen we best op een leuke leerzame en laagdrempelige manier laten zien.
Benader ook je lagere of middelbare school in de buurt en bied snuffelstages aan, dat kan al vanaf halve dag vaak. Scholen staan er vaak om te springen en de varkenshouderij wordt weer wat bekender onder de schooljeugd. Willen we nu en in de toekomst voldoende werknemers voor onze varkensbedrijven hebben, dan kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen om de jeugd met onze mooie varkenshouderij in contact te laten komen. De leerlingen vinden het echt allemaal leerzaam en leuk en je kan er zomaar een weekendhulp aan over houden!
Doe het en benader nog deze week een school in uw buurt!

Het is nu vakantietijd, maar zet de eerste schooldag in uw agenda en bel die basis of middelbare school in uw dorp of omgeving en bied uw bedrijf aan om eens een klas te laten snuffelen aan uw bedrijf! U zult zien dat de school daar maar al te graag gebruik van wil maken. Een win-win situatie!

 

Boer Gerard laat basisschoolkinderen biggetjes aaien

Boer Gerard laat basisschoolkinderen biggetjes aaien

Nieuwe Oogst IMG_3471 vakantiebaan 2 bien1 jell

 

25 juni 2017
door Varkens Vandaag
Geen reacties

Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

21-06-2017
Geen relatie ziekteverwekkers en varkenshouderij

Er is geen verband tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Dat blijkt opnieuw uit het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)”, dat vorige week is uitgekomen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal zich dan ook blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in Nederland te reguleren.

POV is voornemens een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en de varkenshouderij.

Geen verband
In de studies die zijn gedaan in aanvulling op het eerste VGO-onderzoek, is te lezen dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving.

Hepatitis E infecties en de resistente ESBL-bacteriën en clostridium difficile komen volgens het onderzoek net zo vaak voor bij mensen die dichtbij veehouderijen wonen als mensen die daar verder vandaan wonen. Er is volgens de onderzoekers dan ook geen effect te verwachten dat deze ziekteverwekkers vanuit varkenshouderijen worden overgebracht.

Geen relatie
‘De Wet veedichte gebieden baseerde zich in eerste instantie op de relatie van veehouderijen tot de volksgezondheid. Maar in het eerste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) kon al niet worden aangetoond dat varkenshouderijen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het aanvullend VGO-onderzoek toont die relatie opnieuw niet aan’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

Accent verlegd
‘Omdat is gebleken dat de gezondheidsrisico’s van omwonenden van veehouderijen niet kunnen worden aangetoond, is het accent van de Wet veedichte gebieden verschoven van gezondheid naar ‘kwaliteit van de leefomgeving’. Met andere woorden; de overheid wil linksom of rechtsom gewoon minder vee en minder veehouderijlocaties.’

Steun van de Raad van State
POV ziet zich in haar verzet tegen de Wet veedichte gebieden gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State. De Raad van State bepaalde onlangs dat het VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten biedt.

Het hoogste bestuursorgaan in Nederland stelt, dat niet kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. De Raad van State stelt daarom ook dat het VGO-onderzoek geen aanleiding kan vormen om medewerking aan de vestiging of uitbreiding van een veehouderij te weigeren.

Zorgen
‘Natuurlijk nemen wij zorgen van burgers die in een gebied wonen waar veel veehouderij is, serieus’, zeggen Jansen en Douma. POV wil dan ook wel in gesprek met overheden en burgerpartijen om te kijken op welke manier het leefklimaat wel verbeterd kan worden voor iedereen.

‘Echter, zowel in het VGO-onderzoek als in de aanvullende studies wordt nergens aangetoond dat varkenshouderijen ziekteverwekkers of ziekte-overbrengers zijn. Zelfs het RIVM stelt dat nog meer onderzoek nodig is.’

Onafhankelijk onderzoek
De POV wacht de resultaten van nieuw RIVM onderzoek niet af. De POV overweegt om zelf een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en varkenshouderijen.

Emotie in plaats van ratio
‘Er heerst nu te veel emotie in plaats van ratio. In de media bijvoorbeeld verschijnen altijd foto’s en beelden van varkens als het over veehouderij en gezondheid gaat. Dit is volkomen onterecht en een bewijs dat ratio niet leidend is. Het blijkt namelijk keer op keer dat er geen verband is tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving. Het wordt hoog tijd dat de feiten over varkenshouderijen en gezondheid voor eens en altijd boven tafel komen door onafhankelijk onderzoek. Daar gaan wij nu voor zorgen’, aldus Jansen en Douma.