Varkens Vandaag

Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media

Steun ons

Hoe kan ik steunen?

Actief meehelpen met de communicatie

1. Ideeën voor projecten aandragen (aanbieden voor adoptie)

2. Projecten adopteren

Stuur hiervoor een mail met u idee en of vraag samen met naam en adres gegevens naar info@varkensvandaag.nl

Financieel steunen

Al sinds haar oprichting maakt Varkens Vandaag zich hard voor een gezamenlijk PR-beleid voor de gehele varkenshouderij. Met de oprichting van de POV is een gezamenlijk PR-beleid weer een stap dichterbij. Varkens Vandaag zal samen met o.a. Varkens in Zicht in zeer nauwe samenwerking met de POV zich in blijven zetten voor een goede sector PR.

In 2015 wordt er door de POV voor het eerst gezamenlijk geld ingezameld voor de PR . Alle POV leden en de periferie hebben hier een brief over ontvangen, u ontvangt dus geen afzonderlijke vraag voor spov logoponsoring meer van ons. Meer informatie over sector PR en sponosring is te vinden op www.pov.nl. Of stuur een e-mail naar info@pov.nl ovv sponsoring sector PR.

2018

In 2018 zullen de gelden voor sectorPR waarschijnlijk via contributie aan de POV gegenereerd worden.